Aarhus Universitets segl

Fagside for Æstetik og kultur

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Æstetik & Kultur. Hvis dit primære fokus er på et emne indenfor fx litteraturvidenskab, kunsthistorie, musikvidenskab eller dramaturgi, skal du ligeledes konsultere disse fagsider. Du er velkommen til at skrive, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Lex.dk
  Et af Danmarks største sites for forskningsformidling. Indeholder blandt andet, Dansk Litteraturs Historie, Gyldendals Teaterleksikon, Symbolleksikon og mange andre store opslagsværker inden for litteratur og kultur, samt vigtigst:
  • Den Store Danske - Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi.
 • Oxford Reference Online
  Multidisciplinær e-bogsbase med anerkendte opslagsværker fra Oxford University Press. Indeholder desuden ordbøger, citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer, samt bl.a.:
 • The Encyclopedia of Aesthetics, 2. udg. (2014) Onlineadgang til 4 binds-værk redigeret af Michael Kelly (1998). Værket indeholder godt 600 artikler, om Platon, Heidegger, postmodernisme, skønhed og grimhed og mm. 1. udg. af værket findes endvidere i Oxford Art Online, med mulighed for krydssøgning i Grove Art.
 • International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences
  Onlineudgave af N. J. Smelser og P. B, Baltes samfundsvidenskabelige leksikon i 26 bind. Encyklopædien indeholder oversigtsartikler med krydsreferencer og litteraturhenvisninger, dækker emner som antropologi, demografi, etnologi, økonomi, statskundskab, psykologi, pædagogik, sociologi, kønsstudier og medievidenskab mm. Benyt browse-funktionen, hvor der er mulighed for opslag på emneord, titel og forfatter eller systematisk søgning via emneliste.
 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.
 • Encyclopedia of anthropology
  Onlineudgave af opslagsværket i 5 bind redigeret af H. James Birx, Canisius College, NY. 2006. 1.200 opslag på personer, begreber, teorier indenfor antropologi.
 • Encyclopedia of human relationships
  Opslagsværk fra 2009 redigeret af Harra T. Reis, University og Rochester - artikler om venskab, ægteskab, slægtskab, sociale fællesskaber, dating mmm. Tematiske indgange og alfabetisk register.
 • Encyclopedia of Social Measurement
  Opslagsværk med mere end 300 artikler om metode og empirisk analyse inden for samfundsvidenskaberne. Emner, der dækkes er: kvantitative og kvalitative undersøgelses- og analyseteknikker, stikprøver og statistiske metoder. Desuden eksempler på datasæt, undersøgelsesstrategier m.m.
 • Encyclopedia of urban studies
  Opslagsværk i 2 bind fra 2010 redigeret af Ray Hutchison, University of Wisconsin Tematiske indgange og alfabetisk register.

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: Registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. Det er muligt både at samsøge i alle – eller at afgrænse til fx The Arts eller Social Sciences.
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.
 • Annual Reviews
  Database med tidsskrifter med oversigtsartikler over udviklingen inden for forskningsområder som: Antropologi, psykologi, lingvistik og natur- og samfundsvidenskab, skrevet af førende forskere. Alle artikler er peer-reviewede.
 • JSTOR
  Tidsskriftarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste fem årgange, men til alle øvrige årgange, og for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Web of Science
  Multidisciplinær artikelbase af høj akademisk kvalitet. Afgræns evt. til:
  - Social Sciences Citation Index og/eller
  - Arts & Humanities Citation Index nederst på forsiden under ‘More settings’.

Bibliografier

 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i Danmark (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).

 • Forskningsdatabasen.dk
  Bibliografisk database med referencer til nyere danske forskningspublikationer af alle typer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Det er muligt at sortere søgeresultatet efter videnskabeligt niveau. Basen opdateres løbende og er den mest dækkende base for dansk forskning indenfor alle områder.
 • EBSCOhost
  Multidisciplinæar databasesamling, der indeholder både artikel/tidsskriftsdatabaser samt bibliografier som:
  • Anthropology Plus
   Bibliografisk referencedatabase, der dækker alle former for antropologi: Social-, kulturel-, fysisk-, biologisk- medicinsk- og lingvistisk antropologi samt folklore, materiel kultur og arkæologi
  • Communication & Mass Media Complete
   Basen består af to sammenlagte bibliografier, som tidligere udkom særskilt; CommSearch og Mass Media Articles Index, samt en række tidsskrifter i fuldtekst inden for kommunikation, massemedier. CMMC henvender sig til kommunikations- og medieforskere inden for alle fag. Basen er under opbygning og udvidelse. Det er muligt at samsøge i hele databasesamlingen eller på første side markere valg af database/bibliografi.
 • ACM Digital Library
  Database indenfor datalogi, informations- og medievidenskab udgivet af Association for Computing Machiner. Indeholder referencer og fuldtekst adgang til artikler, tidsskrifter og papers.
  Anvendelig for de æstetiske fag i forhold til nye teknologiske landvindinger af interesse for digital humaniora.  Læs mere om basens indhold, opbygning og søgetips her.

Tidsskrifter

(Iindekseret i forskellige databaser)

E-bøger og tekstarkiver

 • Intelex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for bl.a. filosofi. Der er adgang til værker af Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Schelling, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Oxford Scholarship Online
  Giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er kun fuldtekstadgang til de emnepakker, som AU Library abonnerer på: Klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed. For bøger på andre emneområder er der adgang til et abstract.
 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase. Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: Nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra Folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget/Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.

Særsamlinger

 • Netarkivet
  Dele af det danske internet, indsamlet, bevaret og tilgængeliggjort til forskning siden pligtafleveringsloven af 2005.

Streaming

 • Larm.fm (lydarkiv for radiomedier)
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder bl.a. radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio- og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Bibliotekskaloger

Kulturstatistik

 • Statistikbank
  Data fra Danmarks Statistik. Vælg ’Kultur og Kirke’ i menuen til venstre.

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.