Aarhus Universitets segl

Fagside for Elektronik og computerteknologi

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for ingeniørområderne elektronik  og computerteknologi. Du er velkommen til at kontakte os på AU Library, Katrinebjerg, og AU Library, Birk Centerpark hvis du har brug for hjælp. 

Artikelbaser

 • Engineering Village - Compendex 
  Artikler indenfor alle ingeniørfaglige emner. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.
 • ACM Digital Library
  ACM Digital Library består af to selvstændige databaser, som man kun kan søge i hver for sig.
  ACM Digital Library med tidsskrifter udgivet af ACM (Association for Computing Machinery) siden 1947, med fuldtekstadgang, samt
  Guide to Computing Literature, en bibliografi med referencer og abstracts til artikler, konferencebidrag o.lign. fra både ACM og en lang række andre udgivere. Der er ikke fuldtekstadgang til alt materiale, men til de fleste tidsskriftsartikler, enten via link til pdf eller DOI.
 • ScienceDirect
  Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner. Du kan bestille kopier af artiklerne fra før 1995 på biblioteket.
 • IEEE / IET Electronic Library (IEL)
  Artikler inden for elektroteknik, elektronik, IKT, datalogi, computer og meget mere. Desuden indeholder IEEE alle gældende AIEE, ANSI og ANSI/IEEE standarder.
 • Web of Science
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag.
 • Scopus
  Artikelbase og citationsindeks indenfor alle emner. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.
 • Google Scholar 
  E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger. Google Scholar dækker alle emner, men vær opmærksom på, at du søger i materiale af meget blandet kvalitet, hvoraf meget ikke er videnskabelige publikationer.
 • Emerald
  Henvisninger til artikler inden for alle emner. Du kan læse mange artikler i fuldtekst. Artikler, der ikke er elektronisk adgang til, kan du bestille kopier af på biblioteket.
 • SpringerLink
  Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem, samt henvisninger til artikler. SpringerLink dækker alle emner. Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Opslagsværker

 • A Dictionary of Computing
  Opslagsværk med over 6.000 opslag på teorier, software, IT m.m.
 • A Dictionary of the Internet
  Over 4.000 opslag på termer relateret til Internettet: software, infrastruktur, jargon, e-handel o.s.v.
 • A Dictionary of Statistics
  Dækker alle emner indenfor statistik, inklusive begreber anvendt inden for datalogi, matematik, operationsanalyse og sandsynlighed, samt biografier og henvisninger til statistiske tidsskrifter og societies. 
 • Wikibooks: Computer science bookshelf
  Teoretisk materiale vedrørende studiet af informations- og computervidenskab, og hertil konkrete teknikker for implementering og udformning af applikationer i computersystemer.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.
 • Morgan & Claypool Collections I, II, III, IV, V & VI : Synthesis Digital Library of Engineering and Computer Science
  Der er tale om en E-bogssamling inden for emnerne datalogi og ingeniørvidenskab, herunder software, antenner, matematik, algoritmer, kunstig intelligens, netværk, databehandling, data mining, signalbehandling, informatik, biomedicin, stærkstrøm og meget mere.
  E-bøgerne er udarbejdet af eksperter inden for de respektive områder og giver en opsamling af viden og udvikling inden for den pågældende e-bogs tema.
  Du kan søge på tværs af alle 6 samlinger, og der er markeret med grønt ud for de ressourcer, der er adgang til.

Semesterhylde

På AU Library, Birk Centerpark har du mulighed for at se/læse bøgerne på dit studie på bibliotekets semesterhylde. Mere information om semesterhylden.

Regler og lovgivning

 • Arbejdstilsynet
  AT-vejledninger, lovgivning (dvs. bekendtgørelser, cirkulærer, direktiver, domme etc.) og Tekniske forskrifter i fuldtekst.
 • Sikkerhedsstyrelsen
  Stærkstrømsbekendtgørelsen, Gasreglementet og Elrådsmeddelelser i fuldtekst.

Andre biblioteker

 • Bibliotek.dk
  Henvisninger til bøger og E-bøger, E-tidsskrifter, artikler i fuldtekst og henvisninger til artikler. Du søger i alle danske biblioteker, og bibliotek.dk indeholder mere end 11 millioner poster. Hvis du er oprettet som låner ved AU Library, kan du på biblioteket afhente det, du bestiller.
  Bibliotek.dk dækker alle emner.

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.