Aarhus Universitets segl

Fagside for pædagogisk filosofi

På denne side finder du et udvalg af nyttige ressourcer til studiet af pædagogisk filosofi på DPU. Fagsiden indeholder vigtige informationskilder inden for pædagogisk filosofi og filosofi. Øverst placeret er de vigtigste fagspecifikke kilder, siden følger mere brede kilder. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Elektroniske opslagsværker og arkiver

Databaser

 • AU Library og Det Kongelige Bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library (Det Kgl. Bibliotek). Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her, man kan se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer.

 • DigiZeischriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt fra bl.a. sprogvidenskab, kunst, litteratur- og musikvidenskab over pædagogik, filosofi, historie, religion og teologi til samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • InteLex Past Masters Flersproget
  Klassikere i elektronisk version, bl.a. Hegel
 • International Philosophical Bibliography (Repertoire bibliographique de la philosophie) 1997 -, Flersproget
  Bibliografi/ filosofi
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Oxford Scholarship Online Engelsk E-bøger inden for filosofi og statsvidenskab, religion og økonomi.
 • Philosopher's Index 1940 -, Flersproget
  Dækker filosofisk forskning inden for alle områder.
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, herunder filosofi.
 • Web of Science (ISI) Fra 1900-, Flersproget
  Artikelbase og citationsindeks

Opslagsværker filosofi

Opslagsværker pædagogisk filosofi

Brede nordiske databaser

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • Infomedia

  Avisdatabase med artikler og anmeldelser m.m. fra danske aviser og magasiner.
 • Bibsys (Oria)
  Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
 • DIVA
  DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • LIBRIS
  LIBRIS er den svenske nationale søgetjeneste med information om titler på svenske biblioteker, herunder svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m. Det svenske Kungliga Biblioteket har ansvaret for drift af og udvikling af søgetjenesten.
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer
  Denne base afløser Den Danske Forskningsdatabase og fungerer foreløbig kun i en beta-version.

Flere internationale databaser

 • Scopus
  Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
 • FIS-Bildung Literaturdatenbank
  Den tyske fagdidaktiske og pædagogiske fagportal, som ved én indgang samler adgang til faglig information fra en lang række pædagogiske databaser.
 • PsycINFO
  Psykologisk database omfattende mere end to millioner referencer på mere end 30 sprog til tidsskriftsartikler, kapitler i bøger, bøger og afhandlinger. Også referencer inden for beslægtede områder såsom psykiatri, jura og sociale forhold. Fra 1887 og frem.
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (inkl. danske, nordiske og tyske udgivelser). Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.
 • UlrichsWeb
  International tidsskriftbase. Alle fag.
 • Web of Science (ISI)
  Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index- Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Værktøjer


 • Chicago Manual of Style Online

 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • EPPI
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
 • EVA
  Danmarks Evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
 • PISA
  Program for International Student Assessment.

Universitetsspecialer m.m.

 • DART-Europe
  DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
 • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
  Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
  Afgangsprojekterne kan søges og downloades i fuldtekst, men de projekter, som er markeret som fortrolige, er ikke offentligt tilgængelige
 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Kurser

I København:

I Aarhus:


Ordbøger

Ordbogen.com

Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Guide til informationssøgning

En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer

Specialer for DPU og AU

Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.