Aarhus Universitets segl

Fagside for Litteraturhistorie

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for litteraturhistorie. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Litteraturleksikon
  Litteraturleksikon er et opslagsværk, der forklarer begreber, metoder, fænomener og genrer inden for litteraturen. Opslagsværket giver læseren et overblik over det litteraturvidenskabelige felt med litteraturhenvisninger og forslag til videre læsning. Det er skrevet og redigeret af faglige specialister og dækker både klassiske emner og nye tendenser inden for litteraturforskningen.

 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Opdateres løbende.
 • Oxford Research Encyclopedia of Literature
  Oxford Research Encyclopedia of Literature (ORE) favner et bredt felt af litterære emner fra hele verden: litteratur fra Afrika, Asien, England, Irland, Nordamerika og Vesteuropa. Samt emner som børnelitteratur, kulturstudier, lyrik, drama, film, medier, litterære begreber, litteraturhistorie, m.m. Alle artikler er peer-reviewed og skrevet af litterære eksperter. Rummer litteraturhenvisninger til videre læsning.

 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) og adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere. Introduktionerne finder man ved at gå til forsiden, klikke på ’Publications’ og herefter søge på ’study guides’.
 • Kindlers Literatur Lexicon
  Det klassiske leksikon om verdenslitteratur på tysk. Helmut Kindler udarbejdede den første udgave 1965-72, anden udgave udkom 1988-92 (ved Walter Jens), og tredjeudgaven foreligger nu i print og online. Det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.
 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism
  Opslagsværket er en central kilde inden for litterær teori og kritik. Indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.
 • Oxford Handbooks Online
  OHO er en samling af opslagsværker, som er udarbejdet af førende eksperter. Bliver opdateret jævnligt. Der er adgang til Business & Management, økonomi, jura, litteratur, samfundsvidenskab, psykologi og religion. Bemærk at der ikke altid er adgang til alle bind af et specifikt opslagsværk. Søgetips: Guided Tour
 • Oxford Reference Online
  En stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Desuden citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer. Velegnet til både opslag om klassiske tekster via de mange opslagsværker indenfor klassiske studier – samt til opslag om børnelitteratur.
 • Den Store Danske
  Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi. Giver også adgang til Dansk Litteraturs Historie, Dansk Biografisk Leksikon og mange andre store opslagsværker inden for litteratur og kultur.

Søgemaskiner

 • Google Scholar
  Google Scholar er populær og kan benyttes som en første indgang til at finde videnskabelig litteratur.
  Via Google Scholar kan du finde links til Det Kgl. Biblioteks licensbelagte ressourcer og få adgang til fuldtekster inden for disse.
  Aktiver direkte adgang via Google Scholars indstillinger (de tre stregerøv. tv).
  • Gå i Indstillinger.
  • Vælg Bibliotekslinks og herefter Det Kgl. Bibliotek.
   Benyt Avanceret søgning for bedste resultater.
   Benyt altid fagets øvrige ressourcer på denne fagside til den videre litteratursøgning.
   Google Scholar viser kun toppen af isbjerget.

Artikelbaser

 • Project Muse
 • Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • Idunn.no
  Norsk database for norske fagtidsskrifter, bl.a. fra Gyldendal Akademisk, Aschehoug, Samlaget og Universitetsforlaget. Artikler publicerede før 2004 kan mangle i databasen, da det ikke har været muligt at indhente rettigheder hos forfatterne.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.
  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Periodicals Archive Online (PAO)   
  PAO er et omfattende arkiv, som giver fuldtekst-adgang til ældre årgange af videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. PAO bliver løbende opdateret med nye tidsskrifter. Bemærk: Basen af en del af ProQuest-platformen, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.
 • Periodicals Index Online (PIO)
  PIO er et omfattende index, som indekserer artikler fra et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Dækker mange århundreder og mange sprogområder. Opdateres jævnligt. Bemærk: Basen er en del af ProQuest, og det er derfor muligt at samsøge i alle platformens databaser.

Bibliografier

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.
 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi
  Indeholder henvisninger til bøger og artikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet over alt i verden siden 1967. Blev oprindelig udarbejdet af Aage Jørgensen, men videreføres nu i en opdateret version af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Opdateres løbende.
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949).
  Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).
 • Bibliography of Metaphor and Metonomy
  International bibliografi, der dækker begrebet billedsprog meget bredt. Alle artikler er forsynet med emneord og mange også med et abstract. Basen opdateres en gang om året.
 • International African Bibliography
  International bibliografi, som henviser til litteratur om hele det afrikanske kontinent. Litteraturen dækker et meget bredt felt af emner inden for humaniora og samfundsvidenskab: Antropologi, arkæologi, filosofi, historie, kunst, landbrug og fødevarer, politik, pædagogik, religion, sprog, uddannelse, økonomi.
 • NORA. Danmarks Forskningsportal
  NORA er en indgang til den nationale forskningsinfrastruktur. Portalen er under opbygning, men projektet retter sig mod indsamling og organisering af data om dansk forskning samt opbygning af offentlige brugertjenester. Nye data og funktioner vil blive tilføjet løbende.
  Bemærk: startdatoen for forskningsdata er indtil videre 2011.

Ordbøger

 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder. Indeholder også korte og præcise kommentarer til oversættelserne samt oplysninger om ordklasse, bøjninger, kategorier, synonymer, faste vendinger og ordsprog.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Håndbøger og tekstarkiver

 • Arkiv for Dansk Litteratur
  Tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i 70 år. Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data samt et litteraturhistorisk forfatterportræt skrevet af specialister inden for området. Mulighed for søgning efter titler, forfatternavne og perioder samt fritekstsøgning. Arkiv for Dansk Litteratur kaldes også ADL.
 • bokselskap.no
  E-bogsbase udviklet af Det norske Språk- og litteraturselskap (NSL). Basen giver fri adgang til en samling tekster af norske forfattere, der har været døde i mere end 70 år. Samlingen består af et stort antal genrer, og der er tekster fra middelalderen og frem til 1900 tallet. Desuden er der adgang til forfatterbiografier, periodeoversigt, tekstredegørelser og indledninger til værkerne. Der linkes til uddybende artikler i Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon. Det er muligt at tilgå værkerne i fire formater. Se information her.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Opdateres løbende med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986 og udgives af Cambridge University Press.
 • Early European Books
  Tekstarkiv med digitaliseringer af den danske nationallitteratur før 1701 inden for alle fagområder. Giver adgang til et alsidigt udvalg af trykte kilder fra det femtende, sekstende og syttende århundrede. Supplerer Early English Books Online (EEBO) og beskæftiger sig i vidt omfang med bøger, der ikke er på engelsk. Indeholder nøjagtige søgbare gengivelser af værkerne (digitale faksimileudgaver). Udvides løbende. Danske bøger 1701-1918, der ikke findes i Early European Books kan evt. bestilles som Digitalisering on Demand - DOD på Det Kgl. Bibliotek, København.
 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase med knap 20.000 titler indenfor litteraturhistorie.  Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
 • Intelex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for bl.a. filosofi. Der er adgang til værker af Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Schelling, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Loeb Classical Library
  Basen giver adgang til den klassiske litteratur på græsk og latin: episk og lyrisk poesi, tragedier, komedier, historie, rejselitteratur, filosofi, medicin, matematik, biografier, m.m. Teksterne bringes på originalsproget og i en parallel engelsk oversættelse.
 • Oxford Handbooks Online
  OHO er en samling håndbøger skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Opdateres jævnligt. Der er AU adgang til bl.a. Literature. Vær opmærksom på, at der ikke altid er adgang til alle årgange af et opslagsværk. Sådan finder du OHO: Gå ind på forsiden af Oxford Academic og klik på ’Explore Books’.Søgetips: Se Guided Tour
 • Oxford Scholarship Online
  Giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er kun fuldtekstadgang til de emnepakker, som AU Library abonnerer på: klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed. For bøger på andre emneområder er der adgang til et abstract.
 • Very Short Introductions
  Very Short Introductions er en bogserie udgivet af Oxford University Press. Bøgerne er kortfattede introduktioner til emner inden for forskellige fagområder. De er skrevet af eksperter, men er formidlet til et bredt publikum. Sådan finder du Very Short Introductions: Gå ind på forsiden af Oxford Academic og  klik på ’Explore Books’.

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser og lektørudtalelser søges via bibliotek.dk. Søg titlen frem og klik på ’Anmeldelser’. Der er adgang til avisanmeldelser via Infomedia (WAYF). Anmeldelser fra tidsskrifter bestilles ved søgning på tidsskriftet i Search (den elektroniske bestillingsblanket benyttes).
 • The Complete Review
 • Times Literary Supplement (TLS)
  Engelsk anmeldelsestidsskrift inden for alle områder og sprog.
 • The London Review of Books
  Engelsk anmeldelsestidsskrift inden for litteratur og kultur.
 • The New York Review of Books
  Amerikansk anmeldelsestidsskrift inden for litteratur og kultur. Der er kun delvis fuldtekstadgang.

Aviser og medier

Danske

 • Infomedia
  InfoMedia er en dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • Kulturmonitor
  Kulturmonitor er et digitalt nyhedsmedie, som hver dag leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik. Udgives af Monitormedier A/S.
 • LARM.fm
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Nordiske

 • Retriever 
  Online adgang til svenske og norske landsdækkende og lokale dagblade, et udvalg af lokale ugeaviser m.m.

Internationale

 • Factiva 
  Database med både globale nyheder og virksomhedsinformation. 
  Guide 

Bibliotekskataloger

Forskningsværktøjer: Digitale metoder

 • Introduction to Theory and Analysis
  Til Literature: Introduction to Theory and Analysis og dens danske pendant, er der lavet en companion website litdh.au.dk, der introducerer til digitale metoder i litteraturstudier og tekstanalyse generelt. Siden kan bruges både med og uden bogen, og den indeholder både refleksioner over, hvad digitale tilgange kan og ikke kan, og eksempler på både let tilgængelige og lidt mere avancerede værktøjer.
  Desuden er der en omfattende bibliografi over andre ressourcer og artikler i digital humaniora.

Andre medier (podcasts, video, audio m.m.)

Man kan finde forskellige ’andre medier’ i de store databaser:

 • Literature Online (LION)
  Gå ind på forsiden og find ’Shakespeare Audio Plays’, ’Poets on Screen’ og ’Poetry Archive’ nederst på siden.
 • Proquest
  Gå ind på forsiden og søg et emne. Under ’Source Type’ i venstremenuen i søgeresultatet kan man vælge adgang til andre medier.

Biblioteker på nettet

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.
 • Bibliothèque nationale de France
 • The British Library
 • Oria.no (BIBSYS)
  Oria er en fælles biblioteksbase for de samlede materialer ved de norske fag- og forskningsbiblioteker. Rummer bl.a. henvisninger til bøger, forskningspublikationer, hovedopgaver, musik og noder, film samt elektronisk materiale fra åbne kilder.
 • Deutsche National Bibliothek
 • LIBRIS
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med litteratur (bøger, tidsskrifter, noder, afhandlinger m.m.) inden for alle fagområder.  

Specialeindgang på AU Library

Referencehåndtering

Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster. Få mere information om referencehåndtering.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.
Find konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.