Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Litteraturhistorie

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for litteraturhistorie. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Opdateres løbende.
 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL) og adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere (KnowledgeNotes Student Guides). Indgang til KnowledgeNotes Student Guides: Klik på ’Publications’ (øverst) og søg på ’knowledgenotes’ (eller ’student guides’).
 • Den Store Danske
  Opslagsværket er det største danske generelle leksikon med mange artikler om specifikt danske forhold. Grundstammen er det trykte leksikon, der blev udgivet under navnet Den Store Danske Encyklopædi. Giver også adgang til Dansk Litteraturs Historie, Dansk Biografisk Leksikon og mange andre store opslagsværker inden for litteratur og kultur.
 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism
  Opslagsværket er en central kilde inden for litterær teori og kritik. Indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • Kindlers Literatur Lexicon
  Det klassiske leksikon om verdenslitteratur på tysk. Helmut Kindler udarbejdede den første udgave 1965-72, anden udgave udkom 1988-92 (ved Walter Jens), og tredjeudgaven foreligger nu i print og online. Det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.
 • Oxford Handbooks Online
  OHO er en samling opslagsværker skrevet af førende forskere inden for de enkelte fagområder. Opdateres jævnligt. Der er adgang til Business & Management, Economic and Finance, Law, Literature, Political Science, Psychology og Religion. Vær opmærksom på, at der ikke altid er adgang til alle årgange af et opslagsværk. Søgetips: Se Guided Tour

 • Oxford Reference Online
  En stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Desuden citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer.
  Velegnet til både opslag om klassiske tekster via de mange opslagsværker indenfor klassiske studier – samt til opslag om børnelitteratur.
 • Medie- og Kommunikationsleksikon
  Medie- og kommunikationsleksikon informerer om centrale begreber og metoder inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film. Leksikonet er skrevet og redigeret af fremtrædende specialister inden for området, og artiklerne er fagfællebedømt.

Bibliografier

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.
 • Dansk Litteraturhistorisk bibliografi
  P.t. utilgængelig Indeholder henvisninger til bøger og artikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet over alt i verden siden 1967. Udarbejdes af Aage Jørgensen i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.  Opdateres løbende. Søgetip: Vælg Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi i dropdown-menuen og benyt herefter søgefeltet på samme side. Når søgeresultatet fremkommer, kan du præcisere via venstremenuen. Linket ’Skaf’ kan kun benyttes af Det Kongelige Biblioteks brugere.
 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949).
  Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).
 • Bibliography of Metaphor and Metonomy
  International bibliografi, der dækker begrebet billedsprog meget bredt. Alle artikler er forsynet med emneord og mange også med et abstract. Basen opdateres en gang om året.
 • Forskningsdatabasen.dk
  Bibliografisk database med referencer til danske forskningspublikationer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Basen er ikke 100 % dækkende.
 • International African Bibliography
  International bibliografi, som henviser til litteratur om hele det afrikanske kontinent. Litteraturen dækker et meget bredt felt af emner inden for humaniora og samfundsvidenskab: Antropologi, arkæologi, filosofi, historie, kunst, landbrug og fødevarer, politik, pædagogik, religion, sprog, uddannelse, økonomi.

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.
  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase som giver fuldtekstadgang til peerreviewede videnskabelige tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.

Tidsskrifter

E-bøger og tekstarkiver

 • Arkiv for Dansk Litteratur
  Tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i 70 år. Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data samt et litteraturhistorisk forfatterportræt skrevet af specialister inden for området. Mulighed for søgning efter titler, forfatternavne og perioder samt fritekstsøgning. Arkiv for Dansk Litteratur kaldes også ADL.
 • bokselskap.no
  E-bogsbase udviklet af Det norske Språk- og litteraturselskap (NSL). Basen giver fri adgang til en samling tekster af norske forfattere, der har været døde i mere end 70 år. Samlingen består af et stort antal genrer, og der er tekster fra middelalderen og frem til 1900 tallet. Desuden er der adgang til forfatterbiografier, periodeoversigt, tekstredegørelser og indledninger til værkerne. Der linkes til uddybende artikler i Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon. Det er muligt at tilgå værkerne i fire formater. Se information her.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Opdateres løbende med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986 og udgives af Cambridge University Press.
 • Early European Books
  Tekstarkiv med digitaliseringer af den danske nationallitteratur før 1701 inden for alle fagområder. Giver adgang til et alsidigt udvalg af trykte kilder fra det femtende, sekstende og syttende århundrede. Supplerer Early English Books Online (EEBO) og beskæftiger sig i vidt omfang med bøger, der ikke er på engelsk. Indeholder nøjagtige søgbare gengivelser af værkerne (digitale faksimileudgaver). Udvides løbende. Danske bøger 1701-1918, der ikke findes i Early European Books kan evt. bestilles som Digitalisering on Demand - DOD på Det Kgl. Bibliotek, København.
 • Ebook Central
  Multidisciplinær e-bogsbase med knap 20.000 titler indenfor litteraturhistorie.  Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
 • Intelex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for bl.a. filosofi. Der er adgang til værker af Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Schelling, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Loeb Classical Library
  Basen giver adgang til den klassiske litteratur på græsk og latin: episk og lyrisk poesi, tragedier, komedier, historie, rejselitteratur, filosofi, medicin, matematik, biografier, m.m. Teksterne bringes på originalsproget og i en parallel engelsk oversættelse.
 • Oxford Scholarship Online
  Giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er kun fuldtekstadgang til de emnepakker, som AU Library abonnerer på: klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed. For bøger på andre emneområder er der adgang til et abstract.

Ordbøger

 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.
 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder. Indeholder også korte og præcise kommentarer til oversættelserne samt oplysninger om ordklasse, bøjninger, kategorier, synonymer, faste vendinger og ordsprog.
 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.
 • Gyldendals røde ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger.

Aviser og medier

 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • LARM.fm
  Giver alle danske forskere og studerende streaming-adgang til danske radioprogrammer fra 1931 og frem til i dag. Desuden findes en bibliografi over alle radio- og tv-udsendelser sendt på DR fra 1925-1983.

 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser og lektørudtalelser søges via bibliotek.dk. Søg titlen frem og klik på ’Anmeldelser’. Der er adgang til avisanmeldelser via Infomedia (WAYF). Anmeldelser fra tidsskrifter bestilles ved søgning på tidsskriftet i Search (den elektroniske bestillingsblanket benyttes).
 • The Complete Review
 • Times Literary Supplement (TLS)
  Engelsk anmeldelsestidsskrift inden for alle områder og sprog.
 • The London Review of Books
  Engelsk anmeldelsestidsskrift inden for litteratur og kultur.
 • The New York Review of Books
  Amerikansk anmeldelsestidsskrift inden for litteratur og kultur. Der er kun delvis fuldtekstadgang.

Forskningsværktøjer

 • NEWW Women Writers: a network and a tool
  Forskningsdatabase og –værktøj redigeret af NEWW network: New approaches to European Women’s Writing. Indeholder referencer til kilder om kvindelige, europæiske forfatterskaber fra middelalderen til begyndelsen af det 20. århundrede. Basen er især værdigfuld i forhold til værklister og værkers modtagelse i samtiden og af litteraturhistorien. Klik på ’Women authors’ for at tilgå databasen. For at få fuldt udbytte af værktøjet kræves medlemskab af NEWW.

Biblioteker på nettet

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.
 • Bibliothèque nationale de France
 • The British Library
 • Oria.no (BIBSYS)
  Oria er en fælles biblioteksbase for de samlede materialer ved de norske fag- og forskningsbiblioteker. Rummer bl.a. henvisninger til bøger, forskningspublikationer, hovedopgaver, musik og noder, film samt elektronisk materiale fra åbne kilder.
 • Deutsche National Bibliothek
 • LIBRIS
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med litteratur (bøger, tidsskrifter, noder, afhandlinger m.m.) inden for alle fagområder.  

Specialeindgang på AU Library

Referencehåndtering

Det er vigtigt at henvise korrekt til andres arbejde i dine egne tekster. Få mere information om referencehåndtering.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.
Find konkrete råd, inspiration og øvelser.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.