Aarhus Universitets segl

Fagside for Forretningsudvikling

Indholdet på fagsiden Forretningsudvikling er udvalgt af kontaktpersonerne med henblik på ”Business development engineer”-studiet.

Hvis du har forslag til øvrig information til siden, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Artikelbaser

 • Compendex
  Artikler inden for alle ingeniørfaglige emner bl.a. med fokus på: bygningsteknik, computer, elektroteknik,  elektronik, produktionsteknik og mekatronik. Indeholder opdateret viden om f.eks. apps, webs og industry 4.0. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Mange artikler kan læses i fuldtekst.
 • ACM Digital Library
  Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, papers, nyhedsbreve, conference proceedings m.v. udgivet af ACM (Association for Computing Machinery). Databasen dækker blandt andet datalogi, computer, elektronik, elektroteknik, mekatronik, IKT, grafik, multimedier, software og programmering, herunder apps og webs.

 • ScienceDirect
  Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner.

 • SpringerLink
  Tidsskrifter og bøger udgivet af forlagene Springer og Kluwer. Der er adgang til fuldtekst i de fleste tidsskrifter, men kun i et mindre antal bøger. Dækker alle emner.

 • Web of Science (WOS)
  Artikelbase og citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Man kan vælge de baser, man ønsker at søge i. Der er fuldtekstadgang til store dele af materialet. Da alle artiklers citerede litteraturhenvisninger er medtaget, er det også muligt at finde frem til artikler, hvori en ønsket forfatter eller et ønsket værk citeres. 

 • Business Source Complete
  En meget central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv markedsføring, produktionsstyring, markedsinformation. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst.

Markedsinformation

 • Passport 
  Passport (tidligere GMID - Global Market Information Database) fra Euromonitor belyser demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i mere end 200 lande - vigtigst er forbrugsstatistik for næsten 1000 produkter. Desuden findes livsstilsrapporter, markedsrapporter og virksomhedsrapporter.

Patenter

 • Espacenet
  Det europæiske Patentkontors base.

Statistik

 • Danmarks Statistikbank
  Statistikbanken indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Virksomhedsbaser

 • BusinessInsight 
  BusinessInsight (tidligere Web-direct) indeholder detaljerede oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark. Adgang til årsregnskaber 5 år tilbage for mere end 70.000 danske virksomheder.
 • Orbis 
  Virksomhedsdatabase med adgang til 100+ millioner internationale virksomheder. Detaljerede oplysninger om regnskab, ejerskab og mergers and acquisitions. Særdeles avancerede søge- og eksportmuligheder.    

Standarder

Faglige websider

 • McKinsey & Company
  McKinsey & Company’s hjemmeside hvor man kan finde artikler med nyeste viden bl.a. inden for forretningsudvikling. Denne artikel omhandler Industry 4.0, men andre artikler kan søges.
 • Proff.dk
  Gratis Virksomhedsdatabase med få oversigtsoplysninger om 700.000 danske virksomheder.
 • Amino.dk
  Netværk for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Indeholder blogs, virksomhedsbørs, events m.m.
 • Virk.dk
  Her kan virksomheden få overblik over kommunikation med det offentlige, rettigheder, hjælp til indberetning, eksport m.m.

Semesterhylde


Du har mulighed for at se bøgerne på din bogliste på bibliotekets semesterhylde. Bøgerne kan kun læses på biblioteket, men tag evt. en kopi af enkelte sider.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.