Aarhus Universitets segl

Fagside for Forretningsudvikling

Indholdet på fagsiden Forretningsudvikling er udvalgt af kontaktpersonerne med henblik på ”Business development engineer”-studiet.

Hvis du har forslag til øvrig information til siden, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Artikelbaser

 • Engineering village (Compendex)
  Artikler inden for alle ingeniørfaglige emner bl.a. med fokus på: bygningsteknik, computer, elektroteknik,  elektronik, produktionsteknik og mekatronik. Indeholder opdateret viden om f.eks. apps, webs og industry 4.0. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Mange artikler kan læses i fuldtekst.
 • ACM Digital Library
  Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, papers, nyhedsbreve, conference proceedings m.v. udgivet af ACM (Association for Computing Machinery). Databasen dækker blandt andet datalogi, computer, elektronik, elektroteknik, mekatronik, IKT, grafik, multimedier, software og programmering, herunder apps og webs.

 • ScienceDirect
  Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner.

 • SpringerLink
  Tidsskrifter og bøger udgivet af forlagene Springer og Kluwer. Der er adgang til fuldtekst i de fleste tidsskrifter, men kun i et mindre antal bøger. Dækker alle emner.

 • Web of Science (WOS)
  Artikelbase og citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Man kan vælge de baser, man ønsker at søge i. Der er fuldtekstadgang til store dele af materialet. Da alle artiklers citerede litteraturhenvisninger er medtaget, er det også muligt at finde frem til artikler, hvori en ønsket forfatter eller et ønsket værk citeres. 

 • Business Source Complete
  En meget central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv markedsføring, produktionsstyring, markedsinformation. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst.

Markedsinformation

 • Business Source Complete 
  Adgang til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler, industrirapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, SWOT-analyser m.m.
 • Passport 
  Passport (tidligere GMID - Global Market Information Database) fra Euromonitor belyser demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i mere end 200 lande - vigtigst er forbrugsstatistik for næsten 1000 produkter. Desuden findes livsstilsrapporter, markedsrapporter og virksomhedsrapporter.
 • WRDS (Wharton Research Data Service)
  Indgang til en lang række finansielle databaser, hvoraf AU har adgang til et udvalg.
  Der er kun adgang for studerende og ansatte på AU.
  Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password. 
  Vejledning til WRDS

Produktinformation

 • Derwent Innovations Index 
  Bearbejdet, værdiforøget patentinformation fra Thomson Scientific. Databasen dækker mere end 40 lande tilbage til 1963. 

 • Espacenet
  Det europæiske Patentkontors base.
 • Kompass 
  Oplysninger om 4 millioner virksomheder internationalt særligt med fokus på udførlige produktoplysninger.

Statistik

 • Danmarks Statistik 
  Adgang til detaljeret statistik om det danske samfund. Adgang til Statistikbanken, til Statistisk Tiårsoversigt med værdifulde centrale temaartikler, Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger, hvor udgivelse er ophørt fra 2022. Også adgang til Statistisk Årbog, der ophørte i 2017. Desuden adgang til information om statistik udgivet af Danmarks Statistik og en omfattende liste over andre internationale organisationer og statistikbureauer.

 • Eurostat 
  Adgang til Eurostats publikationer og databank. Bl.a. adgang til Handelsstatistik, Produktionsstatistik, Eurostat Årbog og Panorama of European Business.  

 • OECD iLibrary 
  Adgang til OECDs publikationer og statistik, som belyser økonomiske og sociale tilstande i OECD landene og andre store økonomier. Databasen dækker bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, energi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. OECD iLibrary har en god avanceret søgning, hvor du kan lave meget præcise søgninger i det omfattende materiale.

Virksomhedsbaser

 • Orbis 
  Virksomhedsdatabase med adgang til 100+ millioner internationale virksomheder. Detaljerede oplysninger om regnskab, ejerskab og mergers and acquisitions. Særdeles avancerede søge- og eksportmuligheder.    
 • Zephyr 
  ZEPHYR dækker information vedrørende virksomhedskøb (M&A), børsintroduktion og venturekapital med link til detaljeret finansiel virksomhedsinformation. Indeholder en million transaktioner - halvdelen europæiske.

Aviser

 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database. der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomhedsinformation. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.

  Bemærk: Brug af datamining, tekstmining eller trendanalysefunktion er ikke tilladt.

 • Infomedia 
  Adgang til alle danske landsdækkende og lokale dagblade samt et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte danske tidsskrifter/fagblade og webkilder.

  Bemærk: Infomedias materiale må ikke downloades, udprintes, lagres, videredistribueres uden for Informedias systemer eller høstes via maskinelle procedurer eller software.

 • Børsen studienet+
  Adgang til alle artikler fra borsen.dk inklusive e-avis og e-arkivet med aviser fra 1932 og frem. Der er også arkivadgang til Børsen Ledelseshåndbøger samt specialmedierne Børsen Pro Finans, Selvstændig, International og Investor.

Standarder

Nyttige links

 • IATE
  I IATE kan du finde EU-specifik terminologi og jargon såvel som termer fra alle mulige områder, som f.eks. jura, landbrug, informationsteknologi og mange andre. IATE har 8.4 millioner termer, herunder ca. 540.000 forkortelser og 130.000 udtryk og dækker alle de 23 officielle EU-sprog.

 • McKinsey & Company
  McKinsey & Company’s hjemmeside hvor man kan finde artikler med nyeste viden bl.a. inden for forretningsudvikling. Denne artikel omhandler Industry 4.0, men andre artikler kan søges.

 • Proff.dk
  Gratis Virksomhedsdatabase med få oversigtsoplysninger om 700.000 danske virksomheder.
 • Virk.dk
  Her kan virksomheden få overblik over kommunikation med det offentlige, rettigheder, hjælp til indberetning, eksport m.m.

Semesterhylde

Du har mulighed for at se bøger fra din pensumliste på bibliotekets semesterhylde. Bøgerne kan ikke udlånes, men de kan læses på biblioteket, og du har mulighed for at tage kopier efter gældende regler.

Se alle titler på semesterhylden.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.