Aarhus Universitets segl

Fagside for Didaktik – Materiel kultur

På denne side finder du et udvalg af nyttige ressourcer til studiet af Didaktik (Materiel kultur). Fagsiden indeholder vigtige informationskilder til analyse og udvikling af materiel kulturel didaktik med udgangspunkt i relationerne mellem mennesker, materialitet og rum. Uddannelsen i materiel kultur kombinerer kulturvidenskabelige og didaktiske teorier og metoder. Der arbejdes kulturanalytisk med, hvordan dannelse og læring er situeret og materialiseret i mange slags didaktisk praksis. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Litteratur fra pensumlisterne:

 • Bille, Mikkel og Flohr Sørensen, Tim (2012): Materialitet: en indføring i kultur, identitet og teknologi. Samfundslitteratur.
 • Damsholt, Tine, Simonsen, Dorthe Gert og Mordhorst, Camilla (red.) (2009): Materialiseringer: nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Aarhus Universitetsforlag.
 • Hastrup, Kirsten (2004): Kultur: det fleksible fællesskab. Univers.
 • Hastrup, Kirsten (2010): Ind i verden: en grundbog i antropologisk metode. Hans Reitzels Forlag.
 • Ingold, Tim (2013): Making – Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Routledge.
 • Haastrup, Lisbeth og Knudsen, Lars E. D. (2015): Teori- og praksisdidaktik. Forlaget Unge Pædagoger.
 • Pink, Sarah (2015): Doing Sensory Ethnography. 2. edition. SAGE.
 • Sjørslev, Inger (2013): Ting: i nære og fjerne verdener. Århus Universitetsforlag. Gulløv, E., Nielsen, Gritt B. og Wentzel Winther, Ida (2017): Pædagogisk antropologi: tilgange og begreber. Hans Reitzels Forlag.

Biblioteket i Emdrup lukker for bestilling af bøger fra de fysiske samlinger i kælderen frem til 1. januar


Fra 15. maj til 1. januar lukkes for bestillinger af bøger fra bibliotekets samlinger i kælderen i Emdrup, det drejer sig om Tidsskriftsamlingen, Magasinet, Børne- og billedbogssamlingen, Specialesamlingen, Undervisningsmaterialer/skolebogssamlingen, samt ældre pæd. samlingen.

Fra 1. juli til 1. januar vil der også være lukket for udlån af bøger fra  disse samlinger. Det vil ikke berøre udlån og bestilling af bøger fra Hovedsamlingen (stueetagen) og fjernmagasinet.

Årsagen er, at biblioteket som led i arealoptimeringsprojektet skal flytte fra stueetagen til kælderen for at gøre plads til to nye auditorier, men desværre er der sket en større vandskade i kælderen, som gør det nødvendigt at gulvet graves op, samtidig skal der opsættes kompaktreoler i kælderen for at gøre plads til samlingerne.

Det vil dog fortsat være muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på biblioteket via https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/.

På vegne af DPU

Christine Wernberg Dalhoff
Sekretariatsleder

Kulturanalyse

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Theory, Culture & Society
  Et peer reviewed tidsskrift inden for sociale og kulturelle forskningsområder.
 • Ethnologia Europaea
  Et tværfagligt peer reviewed tidsskrift, der primært beskæftiger sig med europæiske kulturer og samfund skrevet af antropologer, etnologer og sociologer.
 • Ethnologia Scandinavica
  Indeholder artikler om museologi, folklore, kultur og samfund i Skandinavien.
 • Antropologi
  Et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter, der behandler de forskellige tendenser inden for antropologisk forskning.
 • Anthropology Plus
  Bibliografisk referencedatabase, der dækker alle former for antropologi: Social, kulturel, fysisk, biologisk, medicinsk og lingvistisk antropologi samt folklore, materiel kultur og arkæologi. Basen indekserer tidsskrifter, rapporter, antologier og nekrologer fra hele verden – fra 1800 tallet til i dag.
 • AnthroSource
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med.
  Udgives af: The American Anthropological Association
  Bemærkninger: Giver adgang til AAA’s hjemmeside med foreningens egne meddelelser samt links til udvalgte websider, herunder organisationer, foreninger og andre interessegrupper, og udvalgte antropologiske ressourcer.
 • Dansk sociologi
  Videnskabeligt funderet sociologisk tidsskrift, der behandler forskellige sociologiske problemstillinger.
 • Nordiske udkast
  Et peer reviewed tidsskrift for kritisk samfundsforskning.
 • Journal of Popular Culture
  Essays og boganmeldelser om populærkulturer inden for alle genre af den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning.
 • Folk og Kultur: Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab
  Henvender sig især til kulturhistorisk interesserede og formidler blandt andet fagenes og beslægtede fags resultater i artikler, anmeldelser og bognotitser.

Kunst, håndværk og design

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Design and Applied Arts Index (DAAI)
  Internationalt index med kommenterede referencer fra tidsskrifter udgivet fra 1973 til i dag. Emnemæssigt dækker databasen design og kunsthåndværk og i mindre grad kunst og arkitektur fra det 19. århundrede og frem.
 • International Journal of Art and Design
  Tidsskrift for forskning inden for feltet kunst og kreativ dannelse. Omhandler; visuel art, kreativitet, håndværk, design og kunsthistorie, i alle aspekter, faser og typer inden for alle læringskontekster.
 • ARTbibliographies Modern (ABM)
  Beskrivelse af bibliografi, der dækker alle kunstformer, inklusive fine art, digital art, håndværk, design og fotografi, udgivet fra 1960erne til i dag. (Ikke adgang fra AU).
 • Design og håndværk (Husflid)
  Er et moderne tidsskrift for husflid, håndarbejde, håndværk, kunst, design og folkeoplysning.
 • Oxford Art Online
  Indeholder opslagsværkerne:
  The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms samt Grove Art, som er den mest omfattende. Grove Art dækker kunsthistorien bredt, både hvad angår emner, tider og lande: hele verden fra forhistorisk tid til i dag. Desuden er der adgang til en stor samling illustrationer, der enten er værkets egne eller stammer fra museer og gallerier verden over.
 • Cambridge Companions Online
  Online udgave af opslagsværkerne: The Cambridge Companions to Literature and Classics, The Cambridge Companion to Music og The Cambridge Companion to Philosophy, Religion and Culture. Består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder.
 • Weilbach, Dansk kunstnerleksikon
  Opslagsværk med oplysninger om danske kunstnere og danske og udenlandske kunstværker på danske museer.
 • Wilson Art Full Text
  Databasen giver fuldtekstadgang samt referencer til fagfællevalgte kunsttidsskrifter inden for moderne kunst, fra 1984-
 • Bibliografi over dansk kunst
  Nationalbibliografi over dansk kunst fra oldtiden til nutid. Om dansk arkitektur, billedkunst og kunsthåndværk, udgivet fra sidst i 1600-tallet til i dag.
 • Danmarks kirker
  Udgivet af Nationalmuseet. Databasen indeholder en lang række registerindgange som fx ikonografiske, kunstner- og håndværkerregistre. Derudover indeholder den en fagordbog.  Emner: kalkmalerier, kapeller, kirkegårde, kirkeinventar, gravminder.
 • NordFo,
  Nordisk forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. (Nordic forum for research and development in craft and design)

Didaktik og læring

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Asterisk
  Asterisk er DPU, Aarhus Universitets digitale magasin, der udkommer fire gange om året. Magasinet formidler forskning om pædagogik og uddannelse og forsøger at foregribe og gå dybere ned i aktuelle temaer og diskussioner på området.
 • CURSIV 
  Skriftserien CURSIV udgives af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og er en peer-reviewed skriftserie om uddannelse, didaktik og pædagogisk forskning. CURSIV kan downloades gratis i pdf-format eller bestilles i trykt format. 
 • UP / Unge Pædagoger
  Udgiver pædagogisk, psykologisk og sociologisk litteratur, som i et kritisk og analytisk perspektiv behandler aktuelle forhold, især på skole- og uddannelsesområdet
 • Dansk pædagogisk tidsskrift
  Sigter gennem temaer, enkeltartikler og kommentarer samt anmeldelser at dække hele det pædagogiske spektrum.
 • Nordic Studies in Education
  Artikler om aktuelle pædagogiske problemstillinger i Norden, udfoldet gennem forskellige samfundsvidenskabelige og historisk-filosofiske synsvinkler.
 • KvaN
  Tidsskrift for læreruddannelse og skole. Indholdet går på tværs af fagene og tilrettelægges omkring nogle faglige og pædagogiske temaer.
 • LæringsCentret
  Medlemsblad for Pædagogisk LæringsCenterForening. Anmeldelser af børnelitteratur og læremidler, samt bl.a. artikler om arbejde og projekter på folkeskolernes Læringscentre.  
  (Tidligere titel Skolebiblioteket)
 • Barn: Forskning om barn og barndom i Norden
  Med sin tværfaglig profil præsenterer Barn artikler inden for forskellige fagdiscipliner som fx: pædagogik, sociologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur. Indeholder essays, boganmeldelser og sammendrag af doktorafhandlinger.
 • International Journal of Qualitative Studies in Education
  Sociologisk-antropologisk peer reviewed forskningstidsskrift omhandlende alle aspekter inden for uddannelse og læring.
 • Kognition og pædagogik
  Pædagogisk-psykologisk tidsskrift som behandler de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning. Omhandler bl.a. læring og kreativitet, intelligens og kompetenceudvikling og videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.
 • Tidsskrift for professionsuddannelserne
  Tidsskrift for Professionsstudier bidrager med analyser og diskussioner af emner, der er relevante for professionshøjskolernes undervisere og forskere. Tidsskriftet fokuserer på professionernes og uddannelsernes særlige vilkår – samfundsmæssigt, kulturelt, politisk og epistemologisk.

Rum, krop og materialitet

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • The Oxford Handbook of Material Culture Studies
  Opslagsværk om udviklingen af menneskets materielle kulturer fra oldtiden til i dag. Værket debatterer betydningen af kulturlandskabernes generelle udvikling med inddragelse af fag som arkæologi, antropologi og sociologi.
 • Journal of Material Culture
  Beskæftiger sig primært med fortolkningen og forståelsen af de materielle genstande og deres sociale relationer i historisk og moderne tid. Hvad skaber social identitet, og hvordan konstrueres kultursamfund?
 • Urban History Bibliography
  Omfattende bibliografi, der dækker den nyeste forskning inden for byhistorie. Bibliografien er udarbejdet på grundlag af tidsskriftet Urban History’s årlige bibliografier fra 1974 til i dag.
 • Nordisk Museologi
  Tidsskrift og forum for studiet af kulturarv og museologi i de nordiske lande.
   
 • Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
  Rummer store samlinger af museumsgenstande, plakater, faner, fotos og meget mere, samt et omfattende arkiv med kilder til arbejderbevægelsens historie.
   
 • Project Muse
  Basen giver adgang til 400 tidsskrifter fra en række (overvejende) amerikanske universitetsforlag – primært tidsskrifter inden for humaniora og samfundsfag. Basen indeholder en del artikler om museologi. Fr 1993-
   
 • Kulturperler; Den digitaliserede kulturarv
  Portal for Danmarks digitaliserede kulturarv. Giver en samlet, struktureret indgang til digitaliserede ressourcer på nettet samt et overblik over digitaliseringssituationen i Danmark. Medtager ressourcer fra offentlige institutioner: museer, biblioteker, arkiver, styrelser, organisationer, private foreninger m.fl. Materialetyperne inkluderer aviser, billeder, bøger og småtryk, tidsskrifter, film, museums- og kunstgenstande, håndskrifter, arkivalier, kort, lyd og noder. Portalen er organiseret efter institutioner, materialetyper og fagområder. Opdateres jævnligt.
   
 • Symbolleksikon
  Symbolleksikon, hvis synsvinkel er både lokal og global, medtager alle gængse hovedsymboler og belyser dem med deres vedtagne symbolik. Bogen rummer desuden en lang række artikler, hvor det kulturhistoriske og litterære er i centrum bl.a. naturfænomener, dyr, mennesket, mytologiske og religiøse figurer og begreber.
  Emner: Folklore, ideologi, krop, litterære typer og figurer, nationale syboler.

Databaser, aviser og medier

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • AU Library og Det kongelige bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek. Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her man se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer
 • Bibliotek.dk 
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Indeholder desuden alle folke- og forskningsbibliotekernes bestand.
 • Google Scholar 
  Google Scholar er også en måde at søge (målrettet, slet) efter videnskabelig litteratur, såsom afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.  
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer

 • Infomedia
  InfoMedia indeholder fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget.Kultur – specielt om medie- og kulturliv.
 • DART-Europe 
  DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses.
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  
  International base med open access til digitale afhandlinger og disputatser
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes i fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff. 
 • Web of Science (WOS)

Værktøjer

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Danmarks Statistik  
  Det centrale statistikkontor i Danmark. Opsamler alle samfundets statiske oplysninger. 
 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • Dansk-Engelsk Uddannelsesterminologi
  I denne terminologiliste kan du finde engelske oversættelser af ca. 2.000 uddannelsesrelaterede ord og udtryk fra uddannelsesverdenen. Velegnet til bl.a. at finde begreber, emneord og synonymer.
 • Undervisningsministeriet 
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  
 • Folketinget
  Her får du bl.a. adgang til forskellige undervisningsforløb, dokumenter og publikationer. 
 • Uddannelses- og forskningsministeriet
  Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning sætter fokus på en række aktiviteter inden for grøn vækst under Nordisk Ministerråd. 
 • PISA 
  Program for International Student Assessment, udviklet af OECD i 1997, hvis formål er at sammenligne skolebørns præstationer og kundskaber over hele verden, til forbedring og standardisering af nuværende undervisningsmetoder. 
 • VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd  
  Fusion af SFI og KORA.
  VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.   
 • EMU 
  Danmarks læringsportal og en af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fem hovedindgange til uddannelsesområdet. EMU indeholder en mængde temaer og fagområder, som bl.a. giver idéer til undervisningsforløb og inspiration i form af gode eksempler og henvisninger til relevant litteratur, forskning, projekter og hjemmesider.

Specialer m.m.

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.


Ordbøger

Ordbogen.com

Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Facebookgruppe

Alumneforeningen for Materiel Kultur


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.