Aarhus Universitets segl

Fagside for Didaktik – Dansk

På denne side finder du et udvalg af nyttige ressourcer til studiet af Didaktik – Dansk (Danskfagenes Didaktik). Fagsiden indeholder vigtige informationskilder inden for dansk sprog og litteratur, litteratur- og sprogpædagogik, børne- og ungdomslitteratur (herunder tegneserier), sprog- og litteraturdidaktik, læsning og literacy. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Biblioteket i Emdrup lukker for bestilling af bøger fra de fysiske samlinger i kælderen frem til 1. januar


Fra 15. maj til 1. januar lukkes for bestillinger af bøger fra bibliotekets samlinger i kælderen i Emdrup, det drejer sig om Tidsskriftsamlingen, Magasinet, Børne- og billedbogssamlingen, Specialesamlingen, Undervisningsmaterialer/skolebogssamlingen, samt ældre pæd. samlingen.

Fra 1. juli til 1. januar vil der også være lukket for udlån af bøger fra  disse samlinger. Det vil ikke berøre udlån og bestilling af bøger fra Hovedsamlingen (stueetagen) og fjernmagasinet.

Årsagen er, at biblioteket som led i arealoptimeringsprojektet skal flytte fra stueetagen til kælderen for at gøre plads til to nye auditorier, men desværre er der sket en større vandskade i kælderen, som gør det nødvendigt at gulvet graves op, samtidig skal der opsættes kompaktreoler i kælderen for at gøre plads til samlingerne.

Det vil dog fortsat være muligt at bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på biblioteket via https://library.au.dk/biblioteker/emdrup/.

På vegne af DPU

Christine Wernberg Dalhoff
Sekretariatsleder

Online opslagsværker/ ressourcer

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • International companion encyclopedia of children's literature
  Omfattende internationalt leksikon. Akademiske artikler om børnelitteraturen i bred forstand: teoretiske tilgange til bl.a. litterære genrer og til barndoms- og børnekulturstudier
 • Videnomlæsning.dk
  Hjemmeside for Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne. Videnomlæsning.dk samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog. Indeholder information om konferencer m.m. Udgiver af tidsskriftet Viden om Literacy; de enkelte temanumre kan bestilles eller downloades som PDF.
  Literacy.dk er Nationalt Videncenter for Læsnings og Samfundslitteraturs site om literacy. Her er artikler og film tematisk ordnet til undervisning og læring.
 • Center for Børns litteratur og medier 
  Forskning og undervisning i børnelitteratur og børns læsning. Informerer om konferencer og andre aktuelle temaer og debatter. Oplysninger om Forfatterskolen for Børnelitteratur findes også her. Man kan tilmelde sig centrets nyhedsbrev.
 • Dansk litteraturs historie
  Netudgave af Dansk litteraturs historie redigeret af Klaus P. Mortensen og May Schack, 2006-2009. Indeholdt i Den store Danske Encyklopædi.
 • Forfatterweb Dansk
  Et online forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere. Forfatterweb henvender sig til en bred målgruppe og indeholder artikler om danske og udenlandske forfattere inden for voksen-, ungdoms- og børnelitteratur samt illustratorer. Hver artikel indeholder en biografi, et portrætfoto, gennemgang af forfatterskabets værker samt linksamling og bibliografi.
 • Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)
  Elektronisk tekstarkiv for den klassiske danske litteratur. Med forfatterportrætter og bibliografier. Udviklet af Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
 • Swepub
  SwePub giver dig mulighed for at søge videnskabelige artikler, konferencebidrag, afhandlinger m.m. Drives af Kungliga Bibliotek i Sverige.
 • NORDISK KVINDELITTERATURHISTORIE
  Digitalisering af bogværket Nordisk Kvindelitteraturhistorie, som udkom i fire tekstbind og et biobibliografisk bind fra 1993-1998. Siden opdateres løbende med artikler om nordiske kvindelige forfattere
 • Fagformål, Fælles Mål, Forenklede fælles Mål på EMU. EMU er Danmarks undervisningsportal og en af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fem hovedindgange til uddannelsesområdet. EMU indeholder en mængde temaer og fagområder, som bl.a. giver idéer til undervisningsforløb og inspiration i form af gode eksempler og henvisninger til relevant litteratur, forskning, projekter og hjemmesider.

Databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • AU Library og Det kongelige bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek. Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her man se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer.
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, herunder litteratur og børne- og ungdomslitteratur, samt samfundsfag.
 • FIS-Bildung Literaturdatenbank
  Den tyske, internationale fagdidaktiske og pædagogiske fagportal, som ved én indgang samler adgang til faglig information fra en lang række pædagogiske databaser. Bibliografien henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse.
 • MLA International Bibliography
  International bibliografi med artikler og bøger inden for litteraturvidenskab og sprogvidenskab. Delvis i fuldtekst.
 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
 • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi - om DLB
  Internetversion af Aage Jørgensens trykte bibliografi (udg. for Dansklærerforeningen). DLB medtager bøger, tidsskriftartikler, artikler i bøger og web-publiceringer. Fra 2014 og frem publicereret som en del af Det Kgl. Bibliotek.
 • Bibliografi norsk litteraturforskning
  Norsk litteraturvidenskabelig og litteraturhistorisk bibliografi ved norsk nationalbibliotek.
 • Se flere databaser inden for litteratur og sprog.

Fag- og forskningstidsskrifter.

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Asterisk
  Asterisk (2001 - ) er DPU, Aarhus Universitets digitale magasin, der udkommer fire gange om året. Magasinet formidler forskning om pædagogik og uddannelse og forsøger at foregribe og gå dybere ned i aktuelle temaer og diskussioner på området.
 • Sammenlignende Fagdidaktik
  Det danske forskernetværk for sammenlignende fagdidaktik (SFD) blev oprettet ved et symposium  i 2010. Formålet med symposierne om sammenlignende fagdidaktik er at samle fagdidaktiske forskere inden for de almene uddannelsers centrale fagområder.

 • CURSIV 
  Skriftserien CURSIV blev udgivet 2006 til 2016 af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og er en peer-reviewed skriftserie om uddannelse, didaktik og pædagogisk forskning. CURSIV kan downloades gratis i pdf-format. Se også tidsskriftet Sammenlignende Fagdidaktik.

 • Barn: forskning om barn og barndom i Norden 
  Norsk senter for barneforskning, Universitetet i Trondheim. 

 • Barnboken – Journal of Children's Literature Research 
  Peer-reviewed tidsskrift, der bringer artikler og anmeldelser. Tidsskriftet er udgivet siden 1977 af det Svenska Barnbokinstitutet (SBI) og ligger online i fuldtekst fra 2005. 

 • Barnelitterært forskningstidsskrift. BLFT. Paralleltitel: Nordic Journal of ChildLit Aesthetics. 
  Anmeldelser og artikler om forskning i børnelitteratur, interaktionen med digitale medier og andre nye platforme. Peer-reviewed og udkommet online siden 2010. Se også Norsk Barnebokinstitutt (NBI)  

 • Das Bücherschloss: Mitteilungen aus der Internationalen Jugendbibliothek Internationale Jugendbibliothek i München. 

 • Children's literature in education. An International Quarterly
  Children's Literature in Education has been a key source of articles on all aspects of children's literature for more than 40 years. It covers classic and contemporary material, the highbrow and the popular, and ranges across works for infants through to material for young adults. It features analysis of fiction, poetry, drama and non-fictional material (plus studies in other media: film, TV, computer games, online works); visual narratives from picture books and comics to graphic novels; interviews with writers and artists; textual analysis and interpretation from differing theoretical perspectives; historical approaches to the area; reader-response work with children; ideas for teaching children's literature; adaptation, translation and publishing. CLE is a peer-reviewed journal covering children's literature worldwide, suitable for professionals in the field (academics, librarians, teachers) and any other interested adults. 

 • Communication Education
  Communication Education is a quarterly academic journal covering speech and communication on college campuses. It is published by Taylor & Francis on behalf of the National Communication Association

 • College Composition and Communication
  College Composition and Communication publishes research and scholarship in rhetoric and composition studies that supports college teachers in reflecting on and improving their practices in teaching writing and that reflects the most current scholarship and theory in the field. The field of composition studies draws on research and theories from a broad range of humanistic disciplines—English studies, rhetoric, cultural studies, LGBT studies, gender studies, critical theory, education, technology studies, race studies, communication, philosophy of language, anthropology, sociology, and others—and from within composition and rhetoric studies, where a number of subfields have also developed, such as technical communication, computers and composition, writing across the curriculum, research practices, and the history of these fields. 

 • International research in children's literature (online 2008 - .) International Research in Children’s Literature is essential reading for literary scholars in the field of children’s literature, especially those interested in applications of cultural and literary theories, comparative literatures, and the production and reception of children’s literature as a world literature. The study of children’s literature is an integral part of literary, cultural and media studies, and this scholarly journal, widely international in scope, addresses the diverse intellectual currents of this constantly expanding subject area.  

 • Journal of Writing Research 
  The Journal of Writing Research (JoWR) is an international peer reviewed journal that publishes high quality theoretical, empirical, and review papers covering the broad spectrum of writing research. The journal is inherently cross-disciplinary, publishing original research in the different domains of writing research. 

 • Journal of adolescent & adult literacy . International Reading Association  
  Topics may include but are not limited to curriculum, instruction, assessment, and programs for diverse populations of literacy learners across the globe; adolescents’ and adults’ consumption and production of visual, digital, and print-based texts in and out of school; and content area and disciplinary literacies.  

 • K & K, Kultur & Klasse.  
  K&K er et humanistisk fagtidsskrift, der bringer fagfællebedømte artikler om litteratur, kultur, billedkunst, film og medier. 

 • KJL & M - Kinder Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek 
  München  

 • Kinder- und Jugendliteraturforschung Frankfurt:  
  aus der Arbeit des Instituts und der Bibliothek für Jugendbuchforschung  

 • Language Awareness   
  encourages and disseminates work which explores the following: the role of explicit knowledge about language in the process of language learning; the role that such explicit knowledge about language plays in language teaching and how such knowledge can best be mediated by teachers; the role of explicit knowledge about language in language use: e.g. sensitivity to bias in language, manipulative aspects of language, literary use of language.  

 • Language and Education  
  provides a forum for the discussion of recent topics and issues in the language disciplines which have an immediate bearing upon thought and practice in education.  

 • Learning Tech og Læremiddeldidaktik

  Forskningstidsskrift med fokus på teknologier anvendt med læring og undervisning for øje.
  Tidligere med titlen Læremiddeldidaktik.

 • Linguistics and education: an international research journal 
  Linguistics and Education encourages submissions that incorporate theories and methodologies from all traditions of linguistics and language study to explore any aspect of education.  

 • L1-Educational Studies in Language and Literature 
  Tidsskrift om modersmål og literacy tilgængeligt i fuldtekst på biblioteket. Tidsskriftets hjemmeside kan ses på http://www.l1research.org  

 • Nordic Journal of Literacy Research   
  will contribute to the creation of a critical and dynamic picture of literacy in a Nordic context. The Nordic Journal of Literacy Research publishes peer-reviewed articles in English, Norwegian, Swedish and Danish.   

 • Nordic Studies in Education 
  Gjennom forskningsartikler og levende debatt, og gjennom informasjon om aktuelle faglige spørgsmål, presenteres pedagogiske problemstillinger fra ulike samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske synsvinkler.  

 • NORDAND -  Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (Nordic Journal of Second Language Research) 
  NORDAND publicerer videnskabelige artikler, som er relevante for det at lære eller bruge et af de nordiske sprog som andetsprog. Tidsskriftet henvender sig til forskere, men også til andre med interesse for ny kundskab om det at lære sprog og om flersprogethed.  

 • Passage: tidsskrift for litteratur og kritik  
  Nr. 52 og nr. 75 er temanumre om børnelitteratur og indgår som monografier.  

 • Sprogforum – tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 
  Tidsskriftet Sprogforum er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner – og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse. Forskningsartikler er fagfællebedømte. 

 • Tidskrift för litteraturvetenskap  
  TFL er et vigtigt litteraturvidenskabeligt, nordisk kvartalstidsskrift udgivet siden 1971.  

 • Viden om Literacy  
  Et fagligt tidsskrift om literacy, læsning, skrivning og sprog, som udgives af Nationalt Videncenter for Læsning. Tidsskriftet udkommer to gange om året; hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema. Det kan downloades gratis i pdf-format, eller man kan tegne abonnement på den trykte udgave.

Fagblade

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Literacy.dk er Nationalt Videncenter for Læsnings og Samfundslitteraturs site om literacy. Her er artikler og film tematisk ordnet til undervisning og læring.  

 • Dansk Noter
  Dansk noter udgives af Dansklærerforeningen og er et fagtidsskrift for undervisere i de gymnasiale uddannelser samt et kulturtidsskrift om danskfaget og danskfagets placering i offentligheden. Dansk Noter udkommer fire gange årligt og er online tilgængeligt fra 2008/4

 • LæringsCentret  
  Medlemsblad for Pædagogisk LæringsCenterForening. Tidligere navn: Skolebiblioteket. Online adgang fra 2013. Haves også i trykt udgave. Anmeldelser af børnelitteratur og læremidler samt bl.a. artikler om arbejde og projekter på folkeskolernes Læringscentre.  

 • Norsklæreren. Tidsskrift for språk og litteratur.  
  Udgives i Oslo af Landslaget for Norskundervisning (LNU). Haves i trykt udgave fra 1977. Der er kun fuldtekstadgang for foreningens medlemmer.  
  Norsklæreren publicerer videnskabelige artikler inden for en række forskningsområder. Inden for norskdidaktikken artikler om læse- og skriveoplæring, litteratur- og sprogdidaktik, vurdering, norskfagets historie, læreplananalyse og norsk som andetsprog i skolen. Herudover artikler om norsk og nordisk litteratur og sprog.  

 • Svenskläraren. 
  Medlemsblad för Svensklärarföreningen. Haves i trykt form fra 1970 og fra 2006 er tidsskriftet delvist i fuldtekst på Svensklärerföreningens hjemmeside. Tidsskriftet indeholder anmeldelser og hvert nummer er et temanummer, der belyser forskellige sider af svensk didaktik.  

 • Børn og bøger 
  Medlemsblad for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC). Haves helt tilbage fra 1942/43, indeholder 
  mange anmeldelser af ny børnelitteratur, forfatterskabsportrætter m.v. og derudover artikler omhandlende alle facetter af skolernes virke.  

 • Bookbird  
  Et internationalt tidsskrift, udgivet siden 1958 af International Board on Books for Young people (IBBY) Haves i papirudgave 1958-2011, men findes online fra 1998. Anmeldelser og artikler om børnelitteratur og læsning, ofte med fokus på den tredje verdens lande.

Opslagsværker fra håndbogssamlingen (Campus Emdrup)

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Projekter/ forskningsenheder - DPU

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

Nordiske databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • Infomedia
  Avisdatabase med artikler og anmeldelser m.m. fra danske aviser og magasiner.
 • Bibsys (Oria)
  Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.DIVA
 • DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • LIBRIS
  LIBRIS er den svenske nationale søgetjeneste med information om titler på svenske biblioteker, herunder svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m. Det svenske Kungliga Biblioteket har ansvaret for drift af og udvikling af søgetjenesten.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
  Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
  Læs om basen her
 • Danmarks Forskningsportal, NORA
  Database for dansk forskning og forskningspublikationer

Yderligere internationale databaser

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

 • Scopus
  Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (inkl. danske, nordiske og tyske udgivelser). Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • UlrichsWeb
  International tidsskriftbase. Alle fag.
 • Web of Science (ISI)
  Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index- Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Værktøjer

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Universitetsspecialer m.m.

Spændende ressourcer og kilder, både fysisk og digitalt, med masser af relevante fagbegreber og emneord

...

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.


Ordbøger

Ordbogen.com

Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Guide til informationssøgning

En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.