Aarhus Universitets segl

Fagside for matematikdidaktik

På denne side finder du et udvalg af ressourcer rettet mod faget matematikdidaktik. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Søgebaser

 • ArXiv.org
  Indeholder preprints i fuldtekst inden for fysik, matematik, computer science, statistik og ”kvantitativ biologi”. Mange af disse udgives senere som tidsskriftartikler, men der findes også mange bidrag, som med vilje kun udgives her. Preprints er ikke peerreviewede, men det faglige niveau er i alm. meget højt.
 • MathSciNet
  Matematisk bibliografisk database med korte anmeldelser. Databasen dækker både ren og anvendt matematik, teoretisk statistik og sandsynlighedsteori, men er stærkest inden for ren matematik. Den er international med amerikanske vægtning.
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.
 • FIS Bildung Literaturdatenbank
  Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri,  sygepleje, sociologi, uddannelse (f.eks. indlæringsvanskeligheder, dyskalkuli mm), farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra
 • zbMATH Open
  Dækker både ren og anvendt matematik, teoretisk statistik og sandsynlighedsteori, men er stærkest inden for ren matematik. Den er international med europæisk vægtning.
  Databasen indeholder over 4 millioner referencer til videnskabelig litteratur primært publiceret i tidsskrifter, bøger og konferenceproceedings.
 • Project Euclid
 • Did you know that nearly 75% of the articles hosted on Project Euclid are free and openly available?
 • Project Euclid's mission is to provide powerful, low-cost online hosting and publishing services for theoretical and applied mathematics and statistics scholarship worldwide. As a non-profit community-driven international partnership of academic libraries, independent and society scholarly publishers, and scholars, Project Euclid actively supports broad, sustainable access to this scholarship. Project Euclid's mission is to provide powerful, low-cost online hosting and publishing services for theoretical and applied mathematics and statistics scholarship worldwide. As a non-profit community-driven international partnership of academic libraries, independent and society scholarly publishers, and scholars, Project Euclid actively supports broad, sustainable access to this scholarship.
 • Scopus
  Artikelbase, artikelindeks, citationsindeks. Alle fagområder.
 • Web of Science (ISI)
  Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Conference Proceedings Citation Index- Science
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

Brede kilder til viden

 • AU Library og Det kongelige bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek. Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her man se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer
 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • WorldCat
  International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

Nordiske søgebaser

 • Bibsys (Oria)
  Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
 • DiVA
  DiVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
 • Libris
  De svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m.
 • NIFU
  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet. NIFU har ansvar for produktion, analyse og formidling af statistik og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovationssystem. NIFU udgiver årlig FoU-statistik for de nordiske land, og producerer statistik om ph.d. afhandlinger og doktorgrader i Norden og Baltikum.
 • Nord Forsk
  Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik.
 • Norwegian Open Research Archives (NORA)
  NORA startede i 2004 med et samarbejde mellem universitetsbibliotekene ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Gennem projektmidler fra Norsk Digitalt Bibliotek for årene 2005–2007 blev samarbejdet udvidet ved at 5 højskoler kom med, og NORA tager i dag sigte mod at favne alle institutioner i UH-sektoren samt forskningsinstitutioner udenfor UH-sektoren. For 2008 har NORA fået finansiering fra Kunnskapsdepartementet.
 • SwePub
  Akademiske publikationer fra svenske universiteter. Søger I videnskabelige artikler, conference papers, afhandlinger etc.

Forskningsportaler og e-ressourcer

Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser.

 • Danmarks Statistik
 • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
  Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
 • EPPI
  The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
 • Eurostat
  EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.
 • EVA
  Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
 • Folketinget
 • Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
 • Infomedia
  Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
 • Mathematical Association of America 
 • Matematikksenteret – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
  Om matematikundervisningen i Norge og omegn. Udgiver undervisningsmaterialer og andre publikationer, som gratis kan downloades i PDF-format. Oversigt kan ses ved klik på Nettbutikk
 • NCM – Nationellt centrum för matematikutbildning
  Om matematikundervisningen i Sverige.
 • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning
  Nordisk Ministerråd samarbejder om at skabe et godt uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden - for børn, unge og voksne. Både i forhold til mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer
 • NCUM Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
 • OECD
  The Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • PISA
  Program for International Student Assessment.
 • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
 • Skolerådet
  Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Skolerådet består af et formandskab, der i øjeblikket tæller fem medlemmer, og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på folkeskole- og ungdomsskoleområdet
 • Skolporten
  Informationsovervågning om aktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskning og konferencer.
 • Skolverket
  The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children. Government and Parliament specify goals and guidelines for preschool and school through the Education Act, curricula etc. The task of the Agency is to work actively for the achievement of these goals. The Agency steers, supports, follows up and evaluates the work of municipalities and schools with the purpose of improving quality and the result of activities to ensure that all pupils have access to equal education.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.

Specialer m.m.

Her finder du de specialer, som er blevet indleveret til biblioteket. Husk at give tilladelse til offentliggørelse, hvis du vil dele dit speciale på biblioteks hjemmeside når du indleverer det til AU.

Bemærk:
For at få adgang til specialer og bachelorprojekter skal du være logget på: AU campus via AU Eduroam eller hjemmefra via AUs VPN OG bibliotekssystemet som studerende eller ansat ved AU.

 • IMFUFA tekster
  Rapporter, specialer, ph.d.-afhandlinger, opgavesamlinger og andet godt fra IMFUFA, Roskilde Universitetscenter. Næsten alle ligger online på siden. (Oprindelig stod forkortelsen for: Institut for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser, men nu er det en forskningsgruppe med navnet: Indsatsområdet for Studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelser)
 • Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  Publikationer fra IND omfatter mange slags tekster, men især Studenterserien består af specialer inden for matematikkens og naturfagenes didaktik. Ph.d.-afhandlinger findes sammen med andre rapporter i IND’s skriftserie.
 • Bibliotek
AU Library Emdrup

Fagredaktører

Kurser på AU library


Klik på nedenstående boks for at komme til vores kursusoversigt.

Vælg derefter det kursus eller sted, du ønsker at se i venstre menuen.


Ordbøger

Ordbogen.com

Samlet elektronisk adgang til Orbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Guide til informationssøgning

En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.

Specialer for DPU og AU

Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.