Aarhus Universitets segl

Fagside for Psykologi

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for psykologi. Kontakt fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Centrale kilder

Databaser

 • PsycINFO
  Den vigtigste database inden for psykologi og psykiatri og tilgrænsende områder.
  Tidsdækning: 1806-.
   Quickguide.
 • PubMed
  Vigtigste database inden for det sundhedsfaglige område, dækker bl.a. medicin, psykiatri og folkesundhed.
  Tidsdækning: 1966-.
 • Scopus
  Scopus er både artikeldatabase og citationsindeks, dvs. der kan udføres citationssøgninger, så det er muligt at se, hvor mange gange en bestemt artikel er citeret af andre. Tværvidenskabelig. God base til tværfaglige emner.
  Tidsdækning 1960-.
 • PsycArticles
  Mindre database med fuldtekstadgang til alle artikler fra ca. 150 psykologiske tidsskrifter udgivet af American Psychological Association, Canadian Psychological Association og Hogrefe & Huber. Dækker psykologi bredt. Referencerne er også søgbare i PsycINFO.
  Tidsdækning 1894-.
 • Eric (Educational Resources Information Center)
  Vigtig database på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
  Tidsdækning: 1966-.
 • Embase
  Biomedicinsk/farmakologisk database. Stærk inden for psykiatri og det eksperimentelle. Vigtigt supplement til PubMed, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser.
  Tidsdækning: 1947-.
 • Cochrane
  Cochrane Collaboration indsamler, vurderer kritisk og sammenfatter information om effekten af en given behandling og forebyggelse (evidensbaseret) og udarbejder og vedligeholder systematiske reviews. Hovedkernen er samlingen af Cochrane Reviews, som består af systematiske evalueringer og metaanalyser af medicinsk forskning.
 • PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing)
  Tekstarkiv med fuldtekstadgang til psykoanalytiske litterære klassikere, bl.a. Freuds samlede værker på tysk og i en engelsk oversættelse.
  Tidsdækning 1871-.
 • Business Source Complete
  Central database for ledelse og organisationspsykologi. Tidsdækning: 1866-.
 • ABI Inform Global
  Central database for ledelse og organisationspsykologi. Dækker også forbrugeradfærd og virksomhedskultur.
  Tidsdækning: 1971-.
 • Sociological Abstracts
  Den vigtigste sociologiske database. Dækker også socialpsykologien som grænser op til sociologien og socialt arbejde. Primært engelsk-amerikansk orienteret.
  Tidsdækning: 1952-.  
 • ProQuest Social Sciences
  Søgning på tværs af flere “social science databaser” en gang, herunder PsycINFO. Baserne ligger også enkeltvis på databaselisten. Du får mange referencer, når du søger i denne samling. Vi anbefaler, at du anvender “Advanced search” og bruger søgefeltet ”Anywhere except full text”.
  Tidsdækning 1960-.
 • Web of Science (WoS)
  Artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig base med en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk), da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister samt citationssøgningDer kan vælges mellem 6 forskellige baser, afgræns evt. til ’Social Science Citation Index’. God base til tværfaglige emner.
  Tidsdækning 1900-.
 • Se evt. også fagsiderne for Pædagogisk psykologi og Generel pædagogik ved AU Library – Emdrup.

Opslagsværker

Her finder du et lille udpluk af opslagsværker og håndbøger, der kan være nyttige, når du skal i gang med et emne, fx ift. begrebsafklaring, inspiration til gode søgeord og til at finde relevant primær litteratur via referencelisterne. Søg i biblioteksbasen efter mange flere inden for netop dit emne.

Guides

 • Tjekliste
  10 gode råd til litteratursøgning i forbindelse med speciale.
 • Quickguide til PsycINFO
 • BAC-up
  Preben Bertelsens håndbog til bac-opgaven.
 • Ordliste
  Ord og begreber om referencer.
 • AU Studypedia
  Au Studypedia indeholder information om at studere, om informationssøgning, om krav til universitetsopgaver og om at skrive universitetsopgaver.

Systematisk litteratursøgning

 • Hvad er en systematisk litteratursøgning?
  Her finder du generelle værktøjer til at opbygge en systematisk og struktureret søgning.
  Det er ikke en fagspecifik guide, men redskaber til at arbejde med dine søgeord og strukturere din søgeproces.

 • Hvad er et systematisk review
  Se mere om hvad der kendetegner og hvilke krav der stilles til et systematisk review.
  Her finder du også forslag til litteratur om at udarbejde systematiske reviews og andre typer reviews.

Nordiske kilder

Danmark

 • Bibliotek.dk 
  Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
 • Danmarks Forskningsportal
  Forskningsportalen indsamler og organiserer data om dansk publiceret forskning, f.eks. videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger, konferencebidrag m.m.
  Data indsamles fra 3 store globale tjenester samt danske forskningsinstitutioners lokale systemer.

Norge

 • Cristin
  Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
 • Idunn
  Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
 • Nora
  Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
 • Oria
  Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

Sverige

 • Libris
  LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m. 
 • SwePub
  Den svenske parallel til Den Danske Forskningsdatabase: Referencer til svenske forskningspublikationer (bøger, kapitler i bøger, artikler, konferencebidrag, rapporter, afhandlinger, forskningsformidlende artikler fra svensk dagspresse m.m.). Materialet stammer fra svenske universiteter og andre forskningsinstitutioner.
  Der er fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til en del af materialet.

Skandinavien 

 • NB-ECEC
  Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Databasen bliver opdateret hvert år og er nu opdateret med alle studier fra perioden 2006-15.    

Referencehåndtering på Psykologi

Psykologisk Institut gør brug af standarden APA (American Psychological Association) ved skriftlige opgaver.

Videosamling

Biblioteket har en mindre samling af psykologiske videoer (dvd og VHS). Disse udlånes kun til ansatte ved Psykologisk Institut, AU; studerende ved instituttet kan se dvd’erne på biblioteket ved henvendelse til en af kontaktbibliotekarerne.

 • Bibliotek
Bartholins Allé

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Semesterhylder

Der er semesterhylder på biblioteket til materiale, der skal bruges i undervisningen. Materialet er beregnet til kopiering på biblioteket og kan ikke udlånes. Tjek evt. biblioteksbasen for at se, om der skulle være et eksemplar til udlån.
På Bartholins Allé er Psykologis semesterhylder placeret ved siden af informationen på etage 1. Semesterhyldebøgerne er mærket med et pink ”bånd”. 
Se alle titler på Psykologis semesterhylder.

Specialer

Specialer fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Psykologiske test

Biblioteket opbevarer for Psykologisk Institut en samling af psykologiske test. Denne samling er KUN til brug for Psykologisk Instituts ansatte, AU;
psykologi studerende ved AU, der har bestået eller deltager i faget Test- og undersøgelsesmetode, kan se testene på biblioteket. Spørg en af kontaktbibliotekarerne ved Psykologi.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.