Aarhus Universitets segl

International Virksomhedskommunikation i Tysk

Opslagsværker

 • Handbook of Terminology
  Opslagsvæk inden for terminologi og sprogbrug. Relevant for alle med interesse for oversættelse, redigering og kommunikation.

Bibliografier

 • ABI/INFORM Global
  ABI/INFORM er en af de mest omfattende databaser rettet mod det erhvervsøkonomiske område. Giver adgang til nyheder inden for markedstrends og finansielle markeder samt adgang til udvalgte tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi og management. 
 • Business Source Complete
  Bibliografisk database rettet mod merkantil forskning/erhvervsøkonomi. Basen dækker meget bredt, da der medtages materiale fra mange forskellige typer udgivelser.
 • Communication and Mass Media Complete
  CMMC bringer henvisninger til artikler i tidsskifter med fokus på kommunikation, massemedier og beslægtede områder. Databasen giver endvidere adgang til flere tusinde forfatterprofiler.

Artikelbaser

 • DigiZeitschriften

  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt fra bl.a. sprogvidenskab, kunst, litteratur- og musikvidenskab over pædagogik, filosofi, historie, religion og teologi til samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Project Muse

  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).

 • Sage Journals Online

  Tidsskriftsbase med videnskabelige, peerreviewede tidsskrifter inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og teknik.

 • SpringerLink
  Tidsskrifter og bøger udgivet af forlagene Springer og Kluwer. Der er adgang til fuldtekst i de fleste tidsskrifter, men kun i et mindre antal bøger.

Aviser og medier

 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomhedsinformation.
 • Onleihe
  Onleihe er Goethe-Instituttets digitale bibliotek. Her kan du finde tysksprogede, aktuelle aviser og tidskrifter, et stort udvalg af e-bøger og streame film.

Markedskommunikation

 • Danmarks Statistik
  Basen indeholder danske statistiske data og statistiske publikationer bl.a. Statistisk Årbog (1896-), Statistisk Tiårs oversigt (2000-), Statistiske Efterretninger (1999-) og Nyt fra Danmarks Statistik (1999-) samt flere andre publikationer i fuldtekst.
 • Marketline
  Marketline (tidl. Datamonitor) har markedsanalyser og oplysninger om verdens industrier, virksomheder og lande med daglig opdatering. Kerneprodukter: Industry Profile, Consumer Markets Database, Marketline Swot Analyses med uafhængige analyser samt Country Profiles.
 • Passport
  Database med information om udviklingen på markederne for en lang række produkter. Informationerne er opdelt efter branche, firmaer, lande, verdensdele og forbrugsudvikling.
 • WARC (World Advertising Research Center)
  WARC er en privat virksomhed, der via portalen www.warch.com leverer artikler, nyheder, rapporter og case studies inden for reklamebranchen. Portalen har en række temaer, som omfatter reklame, branding kommunikation, forbrugeradfærd, markedsføring og medier. Første gang du vil søge i portalen, skal du registrere dig som bruger.

Oversættelse og tolkning

 • Handbook of Translation Studies
  HTS er et omfattende opslagsværk inden for forskningsfeltet oversættelse og tolkning og dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.
 • Routledge Encyclopedia of Translation Studies
  Opslagsværket giver et detaljeret overblik over oversættelsesstudier og afspejler den tværfaglige mangfoldighed. Artiklerne er alle skrevet af førende specialister inden for området og dækker ud over traditionelle emner som ækvivalens, oversættelsesstrategier og nyoversættelser også områder som censur, publicering, semiotik, sociologi og kulturstudier.
 • Translation Studies Bibliography (TSB)
  TSB er en omfattende bibliografi inden for forskningsområdet oversættelse og tolkning. Dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.

Korpora

 • International Corpus of English
  Korpora for sammenlignende studier i engelsk.
 • KorpusDK
  KorpusDK indeholder en samling elektroniske tekster fra en række forskellige kilder.Teksterne giver et indtryk af moderne dansk sprog sådan som det bruges af danskerne selv. De indsamlede tekster stammer fra tiden omkring 1990 og omkring 2000 og er forsynet med oplysninger om både tekst og sprogbruger.

Theses

 • Se samlet oversigt over specialer (afhandlinger, hovedopgaver) fra Aarhus Universitet. Nogle specialer kan kun læses på stedet, nogle kan lånes, nogle kan downloades etc.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.