Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for økonomi

På fagsiden finder du et udvalg af elektroniske ressourcer af relevans for økonomistuderende. Se evt. også en mere komplet liste
Du er altid velkommen til at kontakte biblioteket for hjælp.

Opslagsværker

Artikelbaser

 • ABI Inform Global
  Stor artikeldatabase. Dækker bredt indenfor business, f.eks. ledelse, markedsføring, branding, forbrugeradfærd, erhvervskommunikation, sociale medier, virksomhedskultur. Akademiske artikler og artikler fra brancheblade.  
 • Business Source Complete
  Central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, markedsføring, produktionsstyring, offentlig administration mv. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst.
 • EconLit
  Økonomiske artikler, bøger, afhandlinger og arbejdspapirer på højt fagligt niveau. Velegnet til forskning og udarbejdelse af hovedopgaver.    
 • Google Scholar
  Googles meget bredt dækkende bud på en akademisk database. Vær opmærksom på, at du søger i materiale af meget blandet kvalitet, hvoraf meget ikke er videnskabelige publikationer. Citationssøgning er mulig - også på bøger.

 • Scopus
  Omfattende citations- og artikeldatabase, der dækker alle fag.

 • Web of Science
  Tilsvarende stor citations- og artikeldatabase, der dækker alle fag.

Aviser og medier

 • Børsen.dk
  Internetudgaven af avisen med arkivadgang.

 • Finans.dk
  Finansiel nyhedsportal fra Jyllands-Posten/Politikens hus. Nyheder og mere dybdegående artikler, der dækker bredt indenfor økonomi, politik og finansielle nyheder
 • Finanswatch
  Portal med nyheder og artikler om økonomi og den finansielle sektor
 • InfoMedia
  Adgang til alle danske landsdækkende og lokale dagblade samt adgang til et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte danske tidsskrifter/fagblade og webkilder.

Working papers

 • CEPR Discussion Papers
  Adgang til working papers fra Centre for Economic Policy Research. Adgang til programmerne: Industrial Organization, Labour Economics, Public policy og Transition Economics.  
 • CESifo Working Papers  
  Arbejdspapirer fra forskergruppe med rod i Center for Economic Studies og Ifo Institute i München.
 • EconPapers 
  Indeholder en stor samling af arbejdspapirer indenfor økonomi fra forskningsinstitutioner over hele verden.
 • Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  Adgang til Economics Working Papers, CREATES Research Papers og Management Working Papers via instituttets hjemmeside.       
 • IZA Discussion Papers 
  Arbejdspapirer fra IZA – Institute for the Study of Labor / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit i Bonn.
 • NBER Working Papers
  Arbejdspapirer fra det amerikanske National Bureau of Economic Research.
 • SSRN (Social Science Research Network)
  Adgang til arbejdspapirer fra bl.a. Economics Research Network og Financial Economics Network.

Statistik og analyser

 • (BIS) Bank for International Settlements  
  International statistik indsamlet af BIS i samarbejde med centralbanker og andre nationale finansielle institutioner. God til analyse af finansiel stabilitet, internationale pengestrømme og global likviditet.

 • Danmarks Statistik
  Adgang til Statistisk Årbog, Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger (kræver password) samt Statistikbanken og ældre udgaver af Statistisk Tiårsoversigt.

 • Eurostat
  Adgang til publikationer og databaser fra EU's statistiske kontor. Indeholder statistik på europæisk niveau og er god til sammenligninger mellem lande og regioner.
 • IMF elibrary
  Adgang til publikationer og databaser fra International Monetary Fund. God til sammenlignende økonomiske analyser mellem lande.  

 • International Labor Comparisons
  Data indsamlet af det amerikanske Bureau of Labor Statistics. Bruges til sammenligning af arbejdsmarkedsforhold i en række lande.
 • OECD iLibrary
  Databasen giver adgang til OECDs store mængde af publikationer og statistik, der belyser økonomiske og sociale emner. Den dækker bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning.

 • PWT (Penn World Table)
  Stor database med makroøkonomiske datasæt dækkende en lang række lande.

 • United Nations National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA)
  Nationalregnskabstal fra 1970 og frem for mere end 200 lande og områder i verden.

 • UNSD Statistical Databases
  United Nations’ databaser med adgang til international statistik om økonomiske og sociale emner. Find f.eks. Comtrade (international handel) og Monthly Bulletin of Statistics.

 • World Bank Data Catalog
  Kataloget indeholder en liste over data, der er tilgængelige gennem World Banks hjemmeside, herunder bl.a. World Development Indicators, Global Financial Development og World Development Report.

Finansielle informationer

 • Bloomberg 
  Indeholder højfrekvente prisoplysninger, finansiel information, nyheder og handelsdata. God til udtræk af tidsserier til viderebearbejdning i Excel.
  Adgang for studerende i bygning 2622 (C0) efter aftale med instituttet.

 • Eikon

  Database med daglige finansielle og økonomiske data. God til udtræk af større mængder data/tidsserier til viderebearbejdning i Excel.
  Installeret på computerne i Company Corner på AU Library, Fuglesangs Allé.
  Du kan booke vejledning på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar.  
 • Global Financial Database (GFD)
  GFD indeholder finansielle og makroøkonomiske tidsseriedata fra et udvalg af lande.
  Dækker 300 år tilbage.
  Studerende skal være logget på Eduroam for at registrere sig som brugere, og skal anvende deres AU e-mail.
 • Nasdaq Newsclient
  Adgang til fondsbørsmeddelelser, årsregnskaber samt børsprospekter fra virksomheder noteret på de nordiske og baltiske børser.
  Kontakt AU Library, Fuglesangs Allé for at få adgang.

 • NYSE TAQ
  Database med daglige data for handler på NYSE, AMEX og NMS.
  Kun adgang for studerende og ansatte på AU via kablet netværk. 
  Kontakt dbsupport@econ.au.dk for login-oplysninger.

 • WRDS (Wharton Research Data Service)
  Indgang til en lang række finansielle databaser, hvoraf AU har adgang til et udvalg.
  Der er kun adgang for studerende og ansatte på AU.
  Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password. 
  Se vejledning

  Databaser i WRDS:
  COMPUSTAT Global, der dækker mere end 90% af den globale handel med noterede selskaber fra mere end 80 lande. EMDB dækker over 2000 aktier fra mere end 50 lande.
  COMPUSTAT North America, der dækker 20.000+ amerikanske og canadiske virksomheder.
  CRSP, med data om værdipapirer – aktier og obligationer.
  Option Metrics, med adgang til historiske data for det amerikanske aktie- og optionsmarked.

Virksomhedsoplysninger

 • Orbis 
  Bibliotekets klart største virksomhedsdatabase med adgang til 100+ millioner internationale virksomheder. Detaljerede oplysninger om regnskab, ejerskab og mergers and acquisitions. Særdeles avancerede søge- og eksportmuligheder. Du kan booke vejledning i området "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar.
 • Zephyr 
  ZEPHYR dækker information vedrørende virksomhedskøb (M&A), børsintroduktion og venturekapital med link til detaljeret finansiel virksomhedsinformation. Indeholder 1 million transaktioner - halvdelen europæiske. Du kan booke vejledning i Company Corner under book en bibliotekar.
 • BusinessInsight 
  BusinessInsight (tidligere Web-direct) indeholder detaljerede oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark. Adgang til årsregnskaber 5 år tilbage for mere end 70.000 danske virksomheder.
 • Orbis Bank Focus 
  Adgang til detaljeret information på 40.000 banker world wide. Du kan booke vejledning i området "Company Corner" på AU Library, Fuglesangs Allé, under book en bibliotekar
 • Andre virksomhedsdatabaser
  Se databaselisten fra AU Library, Fuglesangs Allé.

Revision og regnskabsvæsen

 • Accountancy Europe
  Gruppe på 50 organisationer fra 37 forskellige lande, som ser sig selv som rådgivningsorgan for politikere og andre beslutningstagere inden for områder som revision, skat, finansiering, rapportering og ledelse relateret til regnskabsvæsen. 

 • EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
  EUs rådgivende organ i forhold til implementering og analyse af aktuelle revisions- og regnskabsstandarder. 
 • Erhvervsstyrelsen
  Opdateret nyhedsinformation vedrørende regnskaber og årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen.
 • FASB (Financial Accounting Standards Board)
  Baggrundsmateriale om FASB og adgang til konkrete standarder med opdateringer. 
 • FRC (Financial Reporting Council)
  Uafhængigt britisk rådgivningsorgan for revisorer og revisorfirmaer.
 • FSR – danske revisorer
  Hjemmeside for danske revisorer, som er brancheforening for danske revisions-og rådgivningsvirksomheder.
 • IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
  Uafhængigt organ, som i offentlighedens interesse arbejder for at styrke kvaliteten i standarder inden for revisions- og forsikringsbranchen.
 • IFAC (International Federation of Accountants)
  Website, der bl.a. indeholder internationale revisionsstandarder.
 • IFRS (International Financial Reporting Standards) 
  Website med baggrundsmateriale om IFRS-standarder. Indeholder også aktuelle standarder.
  Kræver brugeroprettelse.
 • IIA  (Institute of Internal Auditors)
  Amerikansk baseret organ, som arbejder for at skabe gode rammer for dynamisk lederskab inden for branchen for intern revision. 
 • Inform
  Inform (tidligere Comperio) er PwCs regnskabs- og revisionsbibliotek, der bl.a. giver adgang til internationale, amerikanske og engelske regnskabsstandarder i fuldtekst. Kan kun anvendes på AU Library, Fuglesangs Allé. Kræver password, kontakt personalet på AU Library, Fuglesangs Allé. 
 • Karnov Group
  Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab. Du skal være på AUs netværk for at få adgang til Karnov Group.
  JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
  SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat. Alt indhold, der tidligere lå i Magnus.
  REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
  REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).  

Nyttige links

 • EconBiz
  Gratis søgeportal til økonomi- og businessrelateret litteratur og arrangementer. Vedligeholdes af German National Library of Economics (ZBW), Leibniz Information Centre for Economics.
 • Finansministeriet
  Finansministeriets hjemmeside med adgang til Økonomiske analyser, Finanslov, Økonomisk Redegørelse og andre publikationer. 
 • RFE (Resources for Economists on the Internet)
  Omfattende samling af links til information på internettet om økonomiske emner. Udgives af American Economic Association. 
 • De Økonomiske Råd
  Udgiver bl.a. Dansk Økonomi, den halvårlige vurdering af de økonomiske konjunkturer, også kaldet Vismandsrapporten. 


Referencehåndtering

At håndtere referencer er at håndtere de kilder, du henviser til i dine skriftlige opgaver. Du skal altid kunne dokumentere, hvor du har en given teori fra, hvem du har citeret eller hvilken litteratur, der ligger til grund for diskussioner og lignende.

Plagiering

Hvad er plagiering og hvordan kan du undgå at plagiere? På Plagiering for studerende kan du få svar på disse spørgsmål.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.