Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Molekylærbiologi og Genetik

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for Molekylærbiologi og Genetik og tilhørende forskningsområder.

Kontakt fagreferenterne i Aarhus, Tine Legarth Iversen eller Dorte Tranberg Hansen, eller i Foulum, Anne Mette Emdal Navntoft, hvis du vil vide mere eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Fotograf: Lars Kruse/AU Kommunikation

Artikelbaser

 • PubMed
  Den vigtigste database til artikelsøgning indenfor Molekylærbiologi og Genetik.  PubMed indeholder også hele databasen MEDLINE.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og er et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Dækker alle fagområder.
 • Web of Science (WoS)
  Web of Science er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Der er adgang til at søge citationer, h-index og Journal Citation Reports.
 • American Chemical Society
  Tidsskriftsbase med fuldtekstudgaver af samtlige tidsskrifter, udgivet af American Chemical Society (ACS). 
 • Google Scholar
  Søgemaskine til søgning efter videnskabelig litteratur såsom papers, preprints, tidsskriftsartikler og bøger inden for alle fagområder. Artiklerne stammer fra videnskabelige forlagstidsskrifter og selskaber, organisationer, institutioner, universiteter, repositories.
 • Flere databaser

JoVE

 • JoVE (Journal of Visualized Experiments)
  Peer reviewed videnskabeligt video-tidsskrift til metoder og protokoller opdelt efter emne. Se udvalgte herunder
 • JoVE Biochemistry
  Inkluderer metoder og eksperimentelle tilgange til at studere struktur, funktion og interaktion af biologiske molekyler
 • JoVE Cell biology
  Profilerer vigtige cellefænomener - celledeling, bevægelighed, endocytose, exocytose, metabolisme og celledød
 • JoVE Genetics
  I
  nkluderer eksperimentelle tilgange til at studere genfunktion, genudtryk og regulering, epigenetik, genetiske forstyrrelser, populationsgenetik og evolution
 • JoVE Neuroscience
  E
  n introduktion til neurovidenskab, undersøger neurofysiologi, neuroanatomi, neurostereologi (celler), molekylær neurovidenskab, kognitiv og pædagogisk neurovidenskab.

E-bogsbaser

 • Springer Nature Experiments (inkl. Springer Protocols)
  Springer Nature Experiments er en stor samling laboratorieprotokoller og metoder inden for biovidenskab og biomedicin.
  Indholdet stammer fra Springer Protocols, Nature Methods, Nature Protocols og Protocol Exchange. Samlingen består bl.a. af protokoller fra bogserierne ”Methods in Molecular Biology”, ”Methods in Molecular Medicine”, ”Methods in Biotechnology” og ”Methods in Pharmacology and Toxicology and  Neuromethods” samt fra en lang række Laboratory Handbooks, såsom ”The Biomethods Handbook”, ”The Proteomics Handbook” og Springer Laboratory Manuals.
 • Springer Link
  Tidsskrifter og bøger udgivet af forlagene Springer og Kluwer. Der er adgang til fuldtekst i de fleste tidsskrifter, men kun i et mindre antal bøger.
 • Bookshelf (NCBI)
  Bookshelf tilbyder gratis online adgang til bøger og dokumenter inden for biovidenskab og sundhed. 
 • UC Press E-Books Collection
  E-bogsbase med bøger fra California University Press og enkelte andre forlag, udgivet mellem 1982 og 2004. Skønt basen er til brug for ansatte på California University, er mere end 700 af basens 2000 titler frit tilgængelige. Alle er mærket med ikonet PUBLIC.
 • Ebook Central
  E-bogs-base, som dækker alle fagområder. Bøgerne, som overvejende er engelsksprogede, kommer fra anerkendte forlag som f.eks. Blackwell, Brill, Oxford University Press, Springer og Wiley.
  Ebook Central er et produkt af en fusion mellem Ebrary og EBL. (Har man allerede en boghylde i enten Ebrary eller EBL er det muligt at overføre sine hylder til Ebook Central. Vælg Bookshelf øverst til højre på forsiden og opret en ny konto. Se vejledning her.) 
 • EBSCO eBook Collection
  Samling af e-bøger inden for alle fagområder. Størstedelen af bøgerne er udgivet på engelske og amerikanske forlag.

Bibliografier

 • Biotechnology Research Abstracts
  En delmængde af Proquest. Indeholder artikler om bioteknologi indenfor medicin, landbrug og miljø.
 • Embase
  Biomedicinsk og farmakologisk database. Embase regnes som et vigtigt supplement til PubMed/Medline, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser.

Web portaler

 • BioCyc Database Collection
  BioCyc er et komglomerat af genome databaser - en gateway, som giver elektroniske referencekilder til veje og genomer af mange organismer plus software tools til at udforske dem.

 • UCSC Genome Bioinformatics
  UCSC Genome Browser er en interaktiv web-side, som giver adgang til DNA-sekvenser/genomer (kromosomer) for en lang række organismer.
 • WorldWideScience.org
  Ca. 100 databaser og portaler fra over 70 lande er søgbare indenfor bl.a. medicin, landbrug, miljø og science generelt. En stor del er open access.

Opslagsværker

Aviser og medier

 • Adgang til aviser
 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990. Infomedia giver også mulighed for søgning efter nyere radio- og tv-nyhedsindslag.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger og specialordbøger inden for mange sprog og områder.
 • Gyldendals ordbøger
  Ordbøger. Dansk-engelsk, engelsk-dansk, dansk-tysk, tysk-dansk og dansk-fransk, fransk-dansk, dansk-spansk, spansk-dansk ordbog, samt fagordbøger bl.a. Engelsk Kemi PRO, Engelsk Landbrug & Levnedsmiddel PRO, Engelsk Miljø PRO, Engelsk Teknik PRO, Fag- og teknikordbog, Medicinsk/odontologisk ordbog, Oxford Dictionary of English og Oxford Thesaurus of English.
 • Dansk/engelsk-terminologiliste for Aarhus Universitet
  Oversættelser af AU's officielle stillingsbetegnelser, studiefag (fagkoder), gradsbetegnelser og titler, navne på enheder, institutter og centre, udvalg, bygninger samt en lang række generelle udtryk fra uddannelsesverdenen.
 • Dansk-engelsk database over universitetsterminologi
  udarbejdet af Oversættelsescentret, Københavns Universitet
 • Søg efter flere ordbøger

 

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.