Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Generel pædagogik

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for generel pædagogik. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

  Artikelbaser

  • Australian Education Index 
   Den største Australske base inden for uddannelse og undervisning og rummer politikker, forskning og praksis vedr. undervisning og uddannelse.  

  • British Education Index 
   Giver adgang til artikler, bøger og konferencepapirer, fortrinsvis udgivet i Storbritannien. Basen rummer alle aspekter af undervisning (alle niveauer) og pædagogik.  

  • Education Research Complet 
   Bibliografi, som giver adgang til artikler i en af verdens mest komplette samlinger af pædagogiske tidsskrifter i fuldtekst.  

  • ERIC (Educational Resources Information Center) 
   Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.   

  • FIS Bildung Literaturdatenbank 
   Tysk database der indeholder artikler, bøger, kapitler i bøger mv., inden for alle områder af pædagogik og undervisning.  

  • JSTOR 
   Tidsskriftsbase til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.  

  • ProQuest Education Journals 
   En tidsskriftsbase som giver adgang til et stort antal pædagogiske tidsskrifter og afhandlinger. Basen dækker pædagogik og uddannelse på alle niveauer og inden for mange forskellige fagområder i alle lande.  

  • Samlet oversigt over tilgængelige baser vedr. pædagogisk forskning, som der kan opnås adgang til via AU Library

  Brede kilder til viden

  • Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser. 

  • Børnerådet    
   Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er rådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat. 

  • Center for ungdomsforskning   
   Forskningscenter og -portal på Aalborg Universitet. 

  • CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Traning)  
   Adgang til rapporter, statistik mv. udarbejdet I EU lande vedr. erhvervsuddannelser og livslang læring.   

  • Danmarks Statistik   

  • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning   

  • Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.   

  • EPPI   
   The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.   

  • Eurostat   
   EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.   

  • EVA   
   Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.   

  • Folketinget    

  • ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, WHO, 2014.   

  • Kritische Psychologie   
   Tysk hjemmesiden om kritisk psykologi, der drives af prof. dr. Morus Markard ved Freie Universitet i Berlin.   

  • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion   
   Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.   

  • OECD   
   The Organisation for Economic Co-operation and Development.   

  • OAPEN Library   
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.   

  • PISA   
   Program for International Student Assessment.  

  • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser   

  • Rådet for børns læring  
   Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen.   

  • Socialstyrelsen   
   Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.   

  • Undervisningsministeriet   

  • UNESCO  
   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, er FN´s organization for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation,  

  • Wikipedia

  Nordiske søgebaser

  • Bibsys 
   Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.  
  • DIVA 
   DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.  
  • Idunn.no 
   Norsk database der rummer norske fagtidsskrifter, herunder pædagogik, uddannelse og samfundsvidenskab.  
  • Libris 
   De svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m.  
  • NIFU 
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet. 
  • Nord Forsk 
   Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik 
  • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) 
   Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
   læs om basen her
    
  • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning 
  • Norwegian Open Research Archives (NORA)  
  • Skolporten
   Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.  
  • Skolverket 
   The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children.  
  • SwePub 
   Akademiske publikationer fra svenske universiteter. Søger I videnskabelige artikler, conference papers, afhandlinger etc.

  Forskningsportaler og e-ressourcer

  • EPPI 
   The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.  
  • Eurostat 
   EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.  
  • EVA 
   Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.  
  • Folketinget   
  • ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, WHO, 2014.  
  • KORA 
   Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.   
  • Kritische Psychologie 
   Tysk hjemmesiden om kritisk psykologi, der drives af prof. dr. Morus Markard ved Freie Universitet i Berlin.  
  • Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
   Centret er den del af University College Syddanmark. Centret skaber, indsamler og formidler viden i krydsfeltet mellem forskning og praksis, i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder, samt andre aktører.  
  • OECD 
   The Organisation for Economic Co-operation and Development.  
  • OAPEN Library 
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.  
  • PISA 
   Program for International Student Assessment.  
  • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser  
  • Rådet for børneslæring 
   Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen.  
  • Socialstyrelsen 
   Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.  
  • Undervisningsministeriet  
  • UNESCO 
   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, er FN´s organization for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation, 
  • VIVE
   KORA og SFI er den 1. juli 2017 fusioneret til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
   Det nye centers kaldenavn er VIVE, som står for Viden til Velfærd. VIVE skal levere viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
  • Wikipedia

  Specialer og afhandlinger


  Guide til informationssøgning

  En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

  Specialer for DPU og AU

  Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

  AU Studypedia

  AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.


  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

  Mere til dig som underviser

  Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

  Mere til dig som forsker

  Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.