Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Byggeri og bygningsdesign

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for ingeniørområderne byggeri og bygningsdesign. Du er velkommen til at kontakte os på AU Library Katrinebjerg, hvis du har brug for hjælp.

Standarder

Artikelbaser

 • ScienceDirect
  Online artikler indenfor alle emner.
 • Engineering Village - Compendex
  Artikler indenfor alle ingeniørfaglige emner. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.
 • SpringerLink
  Online artikler og e-bøger indenfor alle emner.
 • Scopus
  Artikelbase og citationsindeks indenfor alle emner. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.
 • Web of Science (WoS)
  Artikelbase og citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag.
 • Proquest
  Online artikler og dissertations indenfor alle emner.
 • Google Scholar
  Artikler, e-bøger, e-tidsskrifter, afhandlinger, pre-prints, patenter og rapporter.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  Frit tilgængelige videnskabelige artikler og tidsskrifter.

Direktiver, bekendtgørelser m.m.

 • SBI-anvisninger
  Online adgang til anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut. Hvordan løser man opgaver i byggeriet i overensstemmelse med god praksis. Anvisningerne ses under tillægsabonnementer.
  SBI’er
  i trykt form kan lånes på biblioteket.
 • Bygningsreglementer
  Bygningsreglement 2018 (BR18) og tidligere bygningsreglementer. Bygningsreglementet indeholder krav til byggeriet i forhold til Byggelovgivningen.
 • Bygningsstatiske Meddelelser 
  Online adgang til Dansk Selskab for Bygningsstatiks udgivelser. Vælg årstal for at komme videre til meddelelserne.
 • Vejregelportalen
  Vejregler  fra Vejdirektoratet.
 • Arbejdstilsynet
  AT-vejledninger, lovgivning og bekendtgørelser.

Opslagsværker

 • Betonhåndbogen
  Lærebog om beton.
 • Teknisk ståbi, Ventilation ståbiVarme ståbi, Vand og afløb ståbi
  Håndbøger med beregningseksempler, matematik/fysik, indenfor emnerne. Bøgerne kan lånes på biblioteket.
 • Lean Construction - DK
  Dansk afdeling af foreningen Lean Construction, hvor der bl.a. henvises til bøger, rapporter og artikler med relevans for emnet
 • HFB – Byggeriets Produktdatabase
  Links til alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen. Produktinformation og anvisninger for projektering og beregning af byggeri.
 • Lysviden
  Viden om lys og belysning. Indeholder artikler indenfor emnerne: Grundviden, Dagslys, Lys og rum, Kunstlys, Lys og energi, Lys og menneske, Lys og materiale, Indretning og projektering, Beregning, måling og vurdering. 

Andre biblioteker

 • Bibliotek.dk
  Søg i alle danske bibliotekers materialer. Du kan bestille materialerne til afhentning på dit bibliotek. Kræver blot, at du er oprettet som låner på det pågældende bibliotek.

Forskning i Danmark

Ordbøger

 • Gyldendals ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Røde Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals røde ordbøger. Giver også adgang til søgning i engelsk-engelsk ordbøger fra Oxford University Press o.a.
 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder.

Referencehåndtering

Hvordan håndterer jeg mine kilder?
Er du studerende på Ingeniørhøjskolen: Se eksempler på litteraturhenvisninger og litteraturlister vha. Harvard-metoden.

Vil du i gang med EndNote?

Undgå eksamenssnyd

Vidste du, at du risikerer at blive bortvist, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger? Læs mere

Book en bibliotekar

Har du brug for hjælp til at finde artikler og bøger til din opgave? Du kan få en individuel eller gruppevis vejledning til din bacheloropgave, speciale eller afhandling.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.