Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialer / Særsamlinger


Nodesamlingen

Samlingen består af 'Opera omnia'- og 'Monumenta'samlingerne og studiepartiturer. Herudover sang- og klavernoder, der er undervisningmateriale og ikke til udlån. Samlingen er registreret i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og AU Library, Kasernens online-katalog.

Fonogramsamlingen

Fonogramsamlingen indeholder omkring 3000 lp-plader, 2500 cd'er, 1000 78'ere foruden en samling på ca. 100 specielt digitalindspillede bånd med tilhørende kassettebånd fortrinsvis med nyere kompositionsmusik. Samlingen indeholder tillige ca. 300 VHS/DVD'er med opera, musical, spillefilm, musikvideoer samt dokumentarudsendelser.

Samlingen spænder fra det klassiske over folkemusik til det rymiske repertoire. Ikke til udlån. Lokalt edb-kartotek over fonogramsamlingen findes i samlingen.

Sanghistorisk Arkiv

Sanghistorisk Arkiv er en samling af sang- og visebøger fra 1700-tallet til i dag, hovedvægt på Danmark; ligeså salmebøger og (folke)viseudgaver; sanghistorie og anden relevant faglitteratur, f.eks. musiketnologi, samfundshistorie, litteratur-, teater- og skolehistorie. Bogsamlingen er på ca. 4.000 bind og er et forskningsbibliotek, der rækker langt ud i samfunds- og kulturhistorien.

Derudover en spolebåndsamling på ca. 500 bånd med optagelser af sang fra folkemunde, især fra Sønderjylland. Samlingen er opstillet i fonogramsamlingen, og er netop blevet digitaliseret (dvs. lagret på CD og harddisc) i et samarbejde med Det Kgl. Bibliotek - Aarhus. 

Både bogsamling og båndsamling har pt. manuelle kataloger, men disse er – ligeledes i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek - Aarhus – ved at blive retrokonverteret, bliver fremover søgbare via AU Librarys Onlinekatalog.

Sanghistorisk Arkiv er tilgængeligt for offentligheden efter aftalemed lederen af arkivet, Charlotte Rørdam Larsen.

Arkiv for ny dansk musik

Arkivet arbejder med indsamling og registrering af ny og nyere dansk kompositionsmusik. Det omfatter således dels en samling af musikalier, dels en database over artikler m.m., og er til stor hjælp for alle, som beskæftiger sig med nyere dansk musik. Iøvrigt henvises til arkivets bestyrer, Erling Kullberg. Arkivet er placeret på øverste etage ovenover musiketagen, mens arkivets database findes på søgemaskinen i fonogramsamlingen.

Specialesamlingen

Specialer fra Dramaturgi, Kunsthistorie, Musikvidenskab, Litteraturvidenskab og Æstetik og Kultur er registreret på listerne nedenfor. 

Søg efter specialer på listerne - og notér titel, forfatter, årstal og evt. specialenr. (gælder for specialer fra Dramaturgi og Æstetik og Kultur).
Lån af specialer sker ved henvendelse på AU Library - Kasernen.

Dramaturgi

Kunsthistorie: Specialer til udlån

Kunsthistorie: Specialer til brug på læsesal

Æstetik og Kultur

Litteraturhistorie

Specialesamlingen fra Afdeling for Musikvidenskabelig indeholder specialer fra 1951-.

Samlingen 1951 til 1991 er registreret i Bo Marschner: Bibliografi over specialeafhandlinger i faget Musik (da capo nr. 6), - 47 s., Aarhus 1992.

Afleverede specialer ved Institut for Æstetiske Fag efter sammenlægningen:

November 2006 - 2008

2009-  (en del specialer er elektronisk tilgængelige via listen).

Specialer fra 2012- er søgbare i Search - AU Library

  • Skriv musikvidenskab i søgefeltet
  • Afgræns i venstremenuen under 'Materialer' til 'afhandling, disputats, speciale'
  • Sorter efter årstal (øverst th.) og de nyeste specialer - med elektronisk adgang - listes først.

Retorik - Specialer fra Retorik 2012- kan søges via Search - AU Library