Aarhus Universitets segl

Specialer 2009 og frem

Flere af specialerne ligger tilgængelige som PDF filer. Andre skal lånes på AU Library, Kasernen.

Er du studerende eller ansat på AU, har du adgang til de pågældende filer, når du befinder dig på universitetet, via universitetets netværk f.eks. EDUROAM.
Uden for universitetet kan du som studerende eller ansat få adgang via AUs VPN-forbindelse.  

Gå evt. direkte til de enkelte fag:

Dramaturgi

Anna Léa Olandersson

Set igennem et haptisk perspektiv
- en fænomenologisk inspireret analyse af Birgitte Stærmoses dokumentar Ønskebørn

Til udlån

Anne Geertsen

Regionalisering af filmproduktion
- Kultur og/eller erhverv

Se her>>

Birgitte Alme

Fortællingens Kraft – i menneske og markedsføring

Ikke til udlån

Ditte Svane

Hvordan historien fortælles
- Dramaturgisk analyse af implicitte berettere og upålidelige fortællere i tre puzzle film

Se her>>

Henriette Vedel

VIRKELIGHEDSTEATRET

Og teatermediets potentiale som formidler af virkelighedsiagttagelser

Se her>>

Jeppe Hemdorff Nissen

Med Etnografen i Teatret
- udkast til en kvalitativ publikumsundersøgelse

Til udlån

Jesper Bonde Hansen

Postdramatisk
- En undersøgelse af den dramatiske forms differentiering i Abattoire Fermés teater gennem analyse af forestillingerne

Til udlån

Joan Andersen

Teater og Film, hånd i hånd som, havde det altid været meningen

Ikke til udlån

Jurgita Ziliukaite

Roller og social repræsentation i de udviklingshæmmedes teater

Ikke til udlån

Karen Ravnsted-Larsen

Den sejeste af de seje
- Dramaturgiske fornyelsesstrategier i Robinson Ekspeditionen 2009

Se her>>

Kasper Egelund

Corporate Governance i SCENEAgenturet

- En strategisk analyse af et kulturelt iværksætter-fællesskab

Til udlån

Katrine Jensen

Dansk tv-satire på DR
-en dramaturgisk analyse af de satiriske greb i Den gode, den onde og den virk'li sjove og Drengene fra Angora

Se her>>

Kenneth Mikkelsen

2900 Happiness
- en dansk soap operas strukturering af tid

Se her>>

Louise Volsing

Teaterstavning – en undersøgelse af børnestavning som anvendt metode i teater arbejdet med børn

Ikke til udlån

Mai Valentin

Når musikken spiller…
- om stemthed som henvendelsesstrategi og oplevelsespotentiale i musikteater

Til udlån

Maria Brogård Holst

Nær –Vejr

- En temperaturtagning på TV2Vejret.

Se her>>

Marie Markvard Andersen

Kunsten som kulturens tjener
- Den danske regerings italesættelse af kunstbegrebet set gennem en diskursteoretisk optik

Til udlån

Martin Andersen

"Eadrik! jeg føler Vægten af dit Ord.”
Blankversets anvisninger til skuespilleren i Oehlenschlägers tragedie Knud den Store

Se her>>

Martin Mortensen

Blottede dramaturgier.
Et retorisk blik på pornofilmens grundlæggende strukturer og virkemidler

Se her>>

Mathilde Holdhus

DET POSTDRAMATISKE DRAMA
En analyse av dramabegrepet i norsk samtidsdramatikk

Se her>>

Merete Graakjær Sørensen

Ubehagelig Underholdning
- Om mediernes brug af pinlighed

Ikke til udlån

Mette Marie Bitsch D’Souza

DRAMATURGI I BEVÆGELSE
En analyse af Teater Katapults AudioMove-koncept (GAMA – på sporet af ukendt land, 2008) med fokus på etableringen af identifikation mellem opleveren og fortællingens hovedperson og på konceptets udviklingspotentialer

Se her>>

Mette Thomsen

Teaterkoncert
- Definition af en ny genre

Se her>>

Mikkel Ottow

Fællesskabet er ej blot til lyst
- En analyse af et moderne teaters demokratiske potentiale

Se her>>

Nana Mikkelsen

Dramaturgi, læring og museumsformidling

Se her>>

Per Bech Jensen

Kulturkaravanen i Mørket
-­ Om konstruktion af æstetiske forandringsstrategier i det lokale med henblik på udvikling af nye æstetiske mønstre.

Se her>>

Peter Togsverd

En dramaturgisk sammenligning af Thomas Vinterbergs film Festen med de to teateropsætninger af Festen på Gasværket og på Mammutteatret

Til udlån

Rasmus Malling Skov Jeppesen

SIGNA & Subjektet
- En dramaturgisk metodedifferentiering med henblik på undersøgelse af subjektets status, ud fra et
udvalg af SIGNAs performance-installationer

Se her>>

Sabina Elisabeth Zoëga Seest

Den manuskriptudviklende samtale.
- Et casestudie af Jesper Bergmann chefdramaturg ved Det Kongelige Teater.

Se her>>

Sara Elisabeth Rogne

Kampen for det norske
En kulturpolitisk analyse av Oslos nasjonalteatre

Ikke til udlån

Signe Tølbøll Nielsen

Det iscenesatte rum
- Et dramaturgisk feltstudie

Ikke til udlån

Steffen Hven

FACING THE LOST HIGHWAY
Three approaches to the cinematic encounter

Se her>>

Stine Sonne Lohmann

”Mødet mellem mennesker ud fra et systemisk og kropsfænomenologisk ledelsesperspektiv”

Til udlån

Tine Lindvang Jørgensen

Dogme i Dobbeltperspektiv

- om skismaet mellem autenticitetslængsel og distance i Dogme 95 samt filmene Idioterne Festen og
Mifunes sidste sang

Se her>>

Trine Damgaard Kristensen

Festen fortsætter

En praktisk og analytisk undersøgelse af Thomas Vinterbergs Festen som radiodrama sammenholdt med filmen og Gasværkets teaterforestilling

Til udlån


Kunsthistorie

Anette Overgard Nielsen

Tomhedens kunst
- en undersøgelse af Else Alfelts japansk inspirerede værk

Se her>>

Anja Lemcke Stær

Videns- og erfaringsudveksling i krydsfeltet mellem værk, folkeskolelærer og museumsformidler
- En empirisk undersøgelse med udgangspunkt i et didaktisk spil fortaget blandt 23 dansk – og billedkunstlærere i folkeskolen

Til udlån

Ann Louise Holm Jensen

Installationskunst som interaktivt oplevelsesrum
- En undersøgelse af forholdet mellem kropslig sansning og refleksion i nyere installationer af Pipilotti Rist, Olafur Eliasson og Jeppe Hein

Se her>>

Anne Haugaard Ovesen

KONCEPTER TIL KROPPEN
- en materielkulturel undersøgelse af smykker som identitetsforvaltere og erindringsbeholdere

Se her>>

Anne Have Lietzen

Graffiti Can’t Be Stopped!
- En undersøgelse af graffitis forståelsesrammer og betydningsdannelser med særlig vægt på amerikansk graffiti

Ikke til udlån

Anne Mette Svenningsen

Kunsten i det offentlige rum som medspiller på demokratiets scene
- et produktspeciale om kunsten i det offentlige rum i Randers Kommune

Se her>>

Astrid Juul Klingenberg Würtzen

Transformationen af Christiania
– en anderledes tilgang til bevaring.

Til udlån

Camilla Lisby Boesen

Reformation, nybrud og selviscenesættelse

Den protestantiske reformation og den katolske modreformations betydning for kirkebygningens form og indretmning samt kirkekunstens udtryk

Til udlån

Camilla Ploug Thomsen 

Efterbilleder - Nutidige fotografiske repræsentationer af Holocaust - refleksioner over erindring, traume og repræsentation

Til udlån

Cathrine Burud

Den skandinaviske skyskraper
– en undersøkelse av høyhusdebatten i lys av de aktuelle høyhuspolitikker i Danmark, Norge og Sverige.

Se her>>

Cecilie Lærke Asaa

Museumstekster - formidling på danske kunstmuseer

Se her>>

Ditte Gry Blandfort Westergaard

Køn, kamp og kunsthistorier
- En kritisk undersøgelse af historiske, kvindelige kunstneres position i den danske kunsthistorie med en socio-historisk casestudy af Johanne Krebs, Marie Luplau, Emilie Mundt og Anna Petersen

Se her>>

Frederik Langkjær

Du ser faktisk ret cool ud.....
- en undersøgelse af danske politikeres brug af fotografier på Facebook

Ikke til udlån

Gerda Svensson

Palle Nielsen og den klassiske tradition

Til udlån

Hanne Ege

Bildekunstens heltefremstilling-

Tegneserieheltens klassiske røtter

Se her>>

Helle Ansholm Rasmussen

Et sværmeri med romantikken?
En analyse af kulturprojektet SVÄRMER og en diskussion af romantiske spor i en senmoderne kunstopfattelse

Ikke til udlån

Helle Børsen Rosholm

Paul Gauguin – eklekticisme som kunstnerisk strategi

Se her>>

Jacob Langborg Hansen

Maerten van Heemskercks religiøse værk. Motivfortolkning og teologi

Til udlån

Jakob Vengberg Sevel

Cai Guo-Qiang Imellem det lokale og globale

Se her>>

Karina Rask Nordtorp

ART IS GOOD FOR YOU
En diskussion af udvalgte danske kunstmuseers syn på det voksne publikum, brugerinddragelse og oplevelsesøkonomi

Ikke til udlån

Kasper Lie

Hæ hæ hæ, ... ... ..., ha ha ha
- aspekter ved latter som kunstnerisk strategi

Se her>>

Kathrine Christensen

Diane Arbus
portrætfotografi

Ikke til udlån

Katrine Dybdal

Hospitalsarkitekturens psykologi - En udforskning af samspillet mellem hospitalsarkitektur, patienters rumoplevelse og helbredelsesforløb

Ikke til udlån

Kathrine Svanum Andersen

Positionering, Udstilling og camouflerede museale organisationsopskrifter.

Ikke til udlån

Kirstine Theresia Schiess Højmose

Rumlige indgreb. Installationskunst som senmoderne udvikling af den hvide kube

Til udlån

Kristian Mølgaard

Visuel destruktion: 9/11 og jagten på det sande billede

Se her>>

Kristine Kirk Mørk

Il Gesù i Rom

- Kontinuitet og udvikling i jesuitternes kunstbrug

Ikke til udlån

Lene Bæk

Netkunst – en institutionel udfordring!
En analyse og diskussion af netkunst i et formidlingsmæssigt perspektiv

Ikke til udlån

Lene Friis Kanstrup

200 år til forskel…
Paralleller mellem den hollandske og den danske guldalders kunst og samfund

Se her>>

Lene Poulsen

Kropskonstruktioner
En undersøgelse af identitets- og kropsfremstillinger i værker af Orlan og Ivonne Thein

Til udlån

Linda Liengaard Dürr Resen

The Orange Feeling – Roskilde Festival som kunstinstitution, oplevelsesrum og ungdomskulturel dannelse

Til udlån

Line Lauesgaard Jensen

Jomfru Maria frem det moderne

Om en ny køns- og moderskabsopfattelse i senmiddelalderens religiøse billedpraksis

Se her>>

Lisbeth Bruhn Gitz-Johansen

En Karakteristik af nyt dansk design
- En kritisk undersøgelse af betydningen funktion i nutidig dansk møbeldesign med særligt henblik på Cecilie Manz og Louise Campbell.

Til udlån

Lone Just Andersen

Banale brud
Syv mærkværdige værker analyseret med afsæt i Asger Jorns tekst Intime banaliteter

Til udlån

Lotte Korshøj

Krop og Køn i forhandling                                                                                      Senmiddelalderens Maria Magdalene mellem biologisk og socialt køn 

Ikke til udlån

Lotte Møller

Mediet der kom ind fra kulden
Filmen som et billedkunstnerisk medie set i lyset af nogle selvrefleksive praksisser der har præget de sidste to årtiers audiovisuelle turn

Se her>>

Louise Dam Vildbrad

Museumsundervisning og museumsfaglighed - konfliktforhold eller fredelig sameksistens?

Maja Gro Gundersen

Omkring The Collectors
- udstilling som teater og kunstværk

Ikke til udlån

Maria Liv Morin

Ferdinand Richardt – Et dansk temperament i danske og amerikanske landskaber.

Se her>>

Maria Stensgård Poulsen

Bertel Thorvaldsen
Selvportrætstatue med Håbets gudinde, 1839

Ikke til udlån

Martin Røes

Mellem propaganda og reklame:
Sportskulturens kropsbilleder ved De Olympiske Lege i Berlin 1936 og i Beijing 2008

Ikke til udlån

Mette Schledermann Søndergaard

Art Nouveau og Naturens Formsprog - en Kunsthistorisk og Biologisk Analyse af Udvalgte Art Nouveau-værker

Se her>>

Miriam Mindegaard Jacobsen

Arkitektur og repræsentation – Ikonografisk analyse af: Peterspladsen – Versailles, slottet og anlægget og Rådhuset i Amsterdam

Til udlån

Mirjam Joensen

Analytiske og praktiske erfaringer i Rethinking Nordic Colonialism:
A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts og TUPILAKOSAURUS Pia Arkes opgør med kunst, etnicitet og kolonihistorie, 1981-2006

Til udlån

Nina Bangsbo Dissing

Mobilens øje
- et perceptionsblik på det (billed)kunstneriske potentiale i mobilens "Power of Now"

Ikke til udlån

Nina Lund Mogensen

Viljen til patienten? – Sansehospitalets utopiske stræben

Se her>>

Nina Meldgaard Clausen

BYENS DRAMATURGI
- nye beskuerpositi oner i oplevelseskulturens performative byrum

Ikke til udlån

Peter Ole Pedersen

The Transformation of Film

– A study of the aesthetic and media-oriented alteration of the documentary film genre through net based production and distribution

Til udlån

Regitze Lindø Westergaard

Familiemotivets effekt, en komparativ analyse af familiemotivet som effekt og strategi hos fotograferne Sally Mann Richard Billingham

Til udlån

Rikke Aakjær Vinter Steffensen

Aftryk i tiden

- Et speciale om fænomenet Marimekko og visionerne bag en livsstil i Technicolor

Til udlån

Sine Baungård Nielsen

En biografbillet til kunsthistorien                                                                                               

- En diskussion af den biografiske film som kunsthistorisk materiale og formidling, baseret på analyse af tre forskellige biografiske films tilgang til billedkunsten

Til udlån

Sofie Fink

Monstret og det monstrøse i middelalderen og 1500-tallet

Ikke til udlån

Sofie Regitze Kattrup

At stirre ind i glemslen
- Magtteoretisk receptionsanalyse og kunstinstitutionelle tolkningsforskelle

Ikke til udlån

Stine Kleis Hansen

Tomrummets resonans. En kunstteoretisk analyse af det tomme rum i nutidskunsten

Til udlån

Thea Juhl Roloff Clausen

Under opbygning!
Æstetik og funktion på museale websites

Til udlån

Theis Vallø Madsen

GENFORTRYLLELSE I DEN DIGITALE TIDSALDER

Se her>>

Thomas Birch

INFO ART
- Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur

Se her>>

Tina Bøgevald Møller Jensen

Voldens æstetik – En analyse af etisk og æstetisk medieret vold og lidelse.

Til udlån

Tina Lerke Nielsen

Køn, Kunst & Pornografi - Om livet på grænsen
En analyse af udvalgte aspekter ved en række af den amerikanske fotograf Robert Mapplethorpes værker

Se her>>

Tina Mariane Krogh Madsen

At holde flygtigheden i live:
Netkunstens dynamiske materialitet i et bevaringsperspektiv

Til udlån

Ulrik Eskekilde Nissen

”GOTIK” - en kritisk begrebshistorie

Til udlån

Litteraturhistorie

Aksel Bech Christensen

En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab

Se her>>

Anders Abildgaard

Oversættelse som læsning – Om at oversætte og læse Stig Larsson Natta de mina

Ikke til udlån

Anne Valbjørn

Grænseoverskridelse og galskab.
Forholdet mellem liv og litteratur i Strindbergs Inferno

Til udlån

Anni Pedersen

Dannelse som fortælling:

Om litteratur- og mediebetinget identitetsdannelse

Se her>>

Cecilie V. Clemensen

Alle disse pokkers sætninger. Tendenser i ny dansk lyrik

Se her>>

Christian Cohr Arffmann

Kløgtige afbrydelser
En litteraturhistorisk undersøgelse af absorption og kontemplation i Henry Fieldings tableauer

Se her>>

Christian Ciesla Guld

Subjektet, forsøgsvis – Om Adorno og essayet som form

Ikke til udlån

Christian Ravn Agergaard Pedersen

Modens kunst
En undersøgelse af modens betydningsdannelse i relation til kunsten med særligt henblik på begreberne æstetisering og semiotisering – eksemplificeret ved Marc Jacobs og Louis Vuitton

Se her>>

Christina Faaborg Jensen

Hvad moden fortæller
– Fortælling og identitet i moden

Se her>>

Eva Steen Nordhagen

Spørgsmål til et normativt perspektiv

Se her>>

Esben Højbjerre Larsen

Grænsens topografi. En undersøgelse af forholdet mellem rum og sted i tre romaner af J.M. Coetzee

Se her>>

Frauke Siemer Jørgensen

Litteratur eller didaktik?
- En undersøgelse af litteratur i Folkeskolens overbygning.

Ikke til udlån

Gitte Højmark Pedersen

Folkebibliotekets rolle i integration:
Et blik på dansk integrationspolitik, med særlig fokus på folkebibliotekets indsats

Se her>>

Hanne Terp Legarth

Fortælling og livsanskuelse

Analyse af P.O. Enquists Lewis resa, Göran Sahlbergs När tiden tog slut og Torgny Lindgrens Dorés Bibel.

Til udlån

Henrik Jensen

At skrive slutningen –
Amerikanske ørkener og ødelandskaber

Til udlån

Jacob Ibsen Andersen

Hestekræfter

- En undersøgelse af Rozinante og dennes betydning for en genfortolkning af figuren don Quixote i Miguel de Cervantes Saavedras El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha og El caballero don Quixote de la Mancha

Se her>>

Jacob Koch Sørensen

Filmisk litteratur

Til udlån

Jeanne Tost

På tærsklen til teksten
En paratekstuel analyse af A Heartbreaking Work of Staggering Genius

Til udlån

Kasper Green Krejberg

Krigens poetiske potentialer: To analyser af litterære og fysiske spor fra anden verdenskrig

Se her>>

Kasper Kaufmann

Hvem er en kælling? – grammatikalisering og glokalisering i danske rapperes sprogbrug og rappens positionering i dansk sprogpolitik

Til udlån

Katrine Boeberg Jensen

Kreativ kvindelighed. Fin-de-siècle kvinder set i et samtidsteoretisk perspektiv.

Til udlån

Katrine Marie Bergild

If We Must Die
The New Negro’s sociologiske og litterære reaktion imod fejlskildring af afroamerikanerne under Harlem Renæssancen

Til udlån

Kenneth Poulsen

Klostret som inkvisition – Anti-katolicisme i engelsk gotisk fiktion 1790-1820

Se her>>

Lasse Juhl Nielsen

Skriftens liv og mytens autoritet
- om forholdet mellem kunst og ikon i Jack Kerouacs forfatterskab.

Til udlån

Laura Søvsø Thomasen

In Midstream: Literary Structures in Nineteenth-Century Scientific Writings

Til udlån

Lene Westermann Andersen

Videnskabeligt baseret Storytelling i Praksis

Se her>>

Louise Vind Ebbesen

Myter, magi og konstruerede virkeligheder.
En kritik af magisk realisme som en latinamerikansk genre

Se her>>

Louise Emma McBarron

Hemingway og den omskiftelige kanon:

En undersøgelse af tilstand og kritik i Ernest Hemingways forfatterskab

Til udlån

Louise Wiborg Nielsen

Dostojevskij, Kierkegaard og religiøs eksistentialisme

Ikke til udlån

Marie Hastrup Sørensen

Kinas frække drenge og slemme piger?
- læsninger af post-1976 kinesisk populærlitteratur med fokus på litteraturens og samfundets udvikling

Til udlån

Martin Graae Jørgensen

Hinsides ironien
David Foster Wallace og opgøret med postmodernismen

Se her>>

Martin Skovhus Andersen

Shower shock
Repræsentationer af kvinder i horrible amerikanske badeværelsesscener

Se her>>

Mikkel Birk Jespersen

Utopien mellem tekstuel form og historisk potentiale

- Litteratur og utopi i Den engelske og Den amerikanske revolution

Se her>>

Morten Andersen

(Ej) blot til lyst?
- et speciale om Tristram Shandy

Ikke til udlån

Pernille Ahrenkiel Frederiksen

Cristina García og Christa Wolf: stemmer i Historien
kvindelig erindring, narrative strategier og alternative sprog

Ikke til udlån

Peter Tapdrup Andersen

Ha ha: Hul latter som patafysisk instrument i Alfred Jarrys Les gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien

Se her>>

Poul Bjergegaard

(Para)Tekstens Mellemværende - Autoritetseffekter i nyere litterære tekster

Ikke til udlån

Rikke Madsen

KONFORMITETENS SVØBE
- TEMAER I AMERIKANSK LITTERATUR 1950-1969 -

Til udlån

Roar Melgaard Gaardsøe

Skjolde Stjerner Dage
- Katalogisering i græsk episk digtning

Se her>>

Roberto Gonzalez Aristegui

Kunst og virkelighed – intertekstuelle dimensioner i Woody Allens fiktion

Til udlån

Sarah Rosenkrands Witzel Bech

Fremmed eller offer- rids af fremstillingen af jøder i engelsk litteratur med særligt fokus på William Shakespeares The Merchant of Venice, George Eliots Daniel Deronda og Martin Amis' Time's Arrow or the Nature og the Offence

Søren Mogensen Larsen

Erindringens finmekanik i W.G. Sebalds Austerlitz

Til udlån

Tanja Donbæk Jensen

Det globale og det lokale hos Zadie Smith og Caryl Phillips –
Diaspora og immigranterfaring i litteraturen

Til udlån

Tina Schmidt

Middelklassens illusion:

Forstadens nedbrydning i moderne amerikansk litteratur

Ikke til udlån

Tine Julie Tikjøb

Alt hvad du kan tænke dig? - En analyse af folkebibliotekets situation og strategier anno 2010

Ikke til udlån

Troels Jon Posselt

Autofiktion
- diskussioner med diskursnarratologien

Ikke til udlån

Øzden Kaya

Domesticering af Holocaust

- Læseren, vidnet og allegorien hos Primo Levi, Georges Prec og Paul Celan

Se her>>

Æstetik og Kultur

Andreo Michaelo Mielczarek

Auschwitz’ tilsynekomst i Lanzmanns Shoah

Til udlån

Anna Margrét Bjarnadóttir

De frie teatergrupper i Island i kulturpolitisk perspektiv

Se her>>

Anne Krestina Povlsen

Kulturarv - et identitetspolitisk begreb.
En analyse af de identitetspolitiske aspekter ved kulturarv, forholdt til aktuel dansk kulturpolitik

Se her>>

Astrid Moth-Poulsen

Under construction

- En undersøgelse af borger- og brugergenereret byudvikling

Se her>>

Berit Kingod

Outsiderkunst

- en undersøgelse af feltet og dets problematikker i kunstverdenen

Ikke til udlån

Berith Elise Jensen

Medieret turisme
Lonely Planet og Pilot Productions mellem kommers, underholdning og dannelse

Til udlån

Camilla Groot Mortensen

8210 - indvandrerunges rap & fællesskabet i det danske samfund

Ikke til udlån

Camilla Weier

Havnen som oplevelsesrum– potentialer og faldgruber

Til udlån

Charlotte Broder Bruun

Fotografiske portrætter

– en undersøgelse af den fotografiske repræsentations fikseringer og forandringer af  ”Den Anden”

Til udlån

Ditte Marie Agergaard Kristensen

Reproduktion og Rodløshed i den danske musikbranche

Ikke til udlån

Ellen-Margrethe Dahl

Noget for dig – Mere for andre?
- En analyse og diskussion af unges motiver til frivilligt arbejde i det senmoderne samfund.

Ikke til udlån

Estrid Brandorff

DR tv-satire
- en genreudredende dramaturgisk analyse af konstituerende elementer i dansk tv-satire på DR2 omkring årtusindeskiftet

Ikke til udlån

Helle Rusch

Rytmiske spillesteder i det kulturpolitiske felt
– en undersøgelse af spillestedernes potentialer og kulturpolitiske udfordringer

Ikke til udlån

Iben Skov Lehnert

”Atmosfære - kulturens kilopris og urbanitetens aorta”

Se her>>

Judith Gorski

Forskydningens kunst

Til udlån

Kasper Frausing

Det Urbane Gesamtkunstwerk

Se her>>

Katrine Skovgaard

Alternative strategier for bevægelser i by - En undersøgelse og vurdering af politiske og kunstneriske potentialer i overskridende aktiveringer af byrum

Til udlån

Lars Hamli

Gentrifisering – vår tids urbane kolonialisme.
Byutvikling og entreprenørstrskap som den nye urbanisme.
Kulturelt mangfold og revitalisering i en skjerpet bykonkurranse, eller sosial utestengsel som resultat?

Ikke til udlån

Laura Volkmar Moltzen

Evaluering af Berlinaut
- Et netværksprojekt

Se her>>

Linda Sætra

Kulturell dannelse i en kulturelt mangfoldig kontekst

Se her>>

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard

”Kvalitet i global kulturudveksling – en empirisk undersøgelse af de kulturpolitiske præmisser for Danmarks internationale kulturudveksling på børne- og ungdomsfilmområdet”

Til udlån

Louise Murman Spanning

Fællesskabet på arbejde
- en analyse af to danske kulturorganisationer

Ikke til udlån

Louise Møller Kjeldager

Identitet i det sen-moderne
- Om behovet for livsstil og selvicenesættelse

Til udlån

Louise Østerby Christensen

Børnekulturen mellem kunst og pædagogik
- et kulturanalytisk studie af børnekulturen som diskursfelt for forståelser af kunst, børn og dannelse

Se her>>

Mads Helbo

Relationel æstetik - det kulturpolitiske perspektiv

Ikke til udlån

Maria Jørgensen

A Walk in the Park
En æstetisk og receptionsæstetisk analyse af temaparken "Disneyland Paris" inden for rammerne af den åndshistoriske tænkning, der har fostret visionen om en syntese af alle kunstarter: et Gesamtkunstwerk.

Se her>>

Maria Schelling

Øjet og Blikket i Virkelighedens Spejl

- Syn og sandhed i William Faulkners Forløsning i august og Michael Hanekes Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte

Til udlån

Marie Ørum Schwennesen

Ud af katedralen?

- Dansk filmpolitik i lyset af internetdistribution og målsætninger om forøget vækst

Ikke til udlån

Mette Marie Hansen

Klimakampens æstetisering. En undersøgelse af den æstetiske praksis' potentialer i klimadebatten.

Ikke til udlån

Mette-Marie Zacher Sørensen

WHEN NOW IS MORE NOW THAN NOW

En medialitetsreflekterende undersøgelse af digitale digtes receptionsbetingelser

Ikke til udlån

Mette Petersen

Aesthecity. Plads til anerkendelse i det æstetiserede urbane rum

Ikke til udlån

Michael Raki José Gonzalez

Rockanmeldelser i dag - en analyse af nutidig dansk rockkritik

Ikke til udlån

Mikkel Elbech Sørensen

Art: A naturally occurring phenomenon, even

Til udlån

Morten Shik Tjørnehøj

Spillets Erfaring

Ikke til udlån

Peter Van den Bergh

Faenomenologisk holdning og den skjulte sandhed: en overvejelse omkring noedvendigheden af en faenomenologisk holdning i en soegen efter sandheden, gennem en analyse af Jean Luc Godards 2 Ou 3 choses que je sais d'elle, Michael Hanekes La Pianiste og et tættere blik på Yuugen

Se her>>

Simon Mikdal Andersen

Autenticitetsbegrebet i hiphop og rapmusik

Se her>>

Søren Udsen

Eroderende indre krav

- Livsstilsmarkedet og den posttraditionelle skamfølelse

Se her>>

Thomas Bjørnsten Kristensen

Værkets tavshed, værkets støj - dissonante passager i det tyvende århundredes kunst og æstetik

Ikke til udlån

Musikvidenskab

Allan Kissow Petersen

Den bevægede lytter: mennesket i musikken
En undersøgelse af begrebet musikalsk gestus som en del af musikalsk betydningsdannelse med fokus på musikalsk ekspressivitet

Se her>>

Anita Hartman Meldgaard og Marie Hovard Thomsen

Populærmusikanalyse i det almene gymnasium

- fra visuel til auditiv analyse set i didaktisk og musikanalytisk perspektiv

Se her>>

Anne Gössler Christensen

Musikken i Pedro Almodóvars film - udvikling og stilistiske særtræk

Til udlån

Anne Jensen

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad
– en undersøgelse af Århus’ potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017

Se her>>

Anne Marie Støvring Sørensen

Den aktive musiklytter
- En teoretisk undersøgelse af hvordan en såkaldt økologisk tilgang til perception kan danne grundlag for en forståelse af musikperception som en aktivitet

Se her>>

Anne Sophie Parbo

Mytologiske positioner i Bruce Springsteens værk

Til udlån

Asger Udesen Sorgenfrei

Dansk jazz i en brydningstid – en undersøgelse af genredefinitioner og autenticitetsforestillinger i kontemporær, progressiv, dansk jazz.

Se her>>

Astrid Kallesøe

Det afhænger af ørerne, der hører.
En undersøgelse og diskussion af musikanalysens genstand, metode og mulige praksis.

Til udlån

Astrid Lentz Svendsen

Russisk musik og musikkultur i Skt. Petersborg 1860-1880. Udvalgte aspekter.

Til udlån

Cecilie Zetlitz Cramer

Jazz og dansk musikpædagogik i mellemkrigstiden

Se her>>

Christian Rasmussen

Edward Elgars cellokoncert - det 20. århundredes cellokoncert?

Se her>>

Christian Ørts Ottosen

En analyse af relationen mellem lyd og billeder i musikvideo; belyst ud fra to musikvideoer instrueret af Chris Cunningham – All is Full of Love og Come to Daddy

Se her>>

Dorthe Fynbo Thorning

6 uger, 6 mennesker, 6 virkeligheder, 6 forestillinger
- en analyse af underlægningsmusikkens funktioner i Per Flys tv-serie Forestillinger, specielt med henblik på underbygning af seriens koncept og narrative struktur.

Se her>>

Flemming Bardenfleth Jensen

HØR ORGANISATIONENS POLYFONI
- en undersøgelse af ’ledelse af korsang’ som strukturel metafor for ’ledelse af organisationer’

Til udlån

Hanne Ølholm Jørgensen

Musikkens funktioner i The Truman Show (1998)

Til udlån

Hans Pauli Wenningsted Tórgarð

Sunleif Rasmussens musik
- og kompositionsstil, perspektiveret gennem begreberne serialisme og tilfældighed i musikken efter 1945, eksemplificeret primært ved hans symfoni nr. 1

Ikke til udlån

Jan Jacobsen

Klarinetten i Bebop og bebopbaseret moderne jazz
- En undersøgelse af udvalgte jazzklarinettister i perioden 1945-2000.

Til udlån

Jan Winther Gottlieb

Den musikæstetiske kamp i dansk musikliv i 1920’erne belyst ved litterær produktion og værker af Knudåge Riisager, Carl Nielsen, Louis Glass og Rued Langgaard.

Til udlån

Jane Beck-Nielsen

Voksne udviklingshæmmedes musikalske kompetencer og potentialer
- belyst ud fra Kunstnerhuset Karavana i Århus

Til udlån

Jonas Friis Fibiger Diemer

Musik til selvudvikling

Se her>>

Karina Luise Andersen

Anvendelserne og oplevelserne af musik under liminalitet i overgangsritualer i nutidens Danmark.

Et casestudie af bryllupper og begravelser

Ikke til udlån

Kim Bisgaard Pedersen

Musik og økonomi

- Med kritisk teori analyseres musikæstetik og økonomiteori med henblik på en samtidig kritisk vurdering af musikkens relation til økonomi og perspektiverne heri

Til udlån

Kirsten Margrethe Bach

Stemmemekanik og sangpædagogik
En undersøgelse af registerbegrebet i klassisk sangpædagogik samt diskussion af stemmeteoriens betydning for sangundervisningen

Ikke til udlån

Lasse Vestergaard Kobbersmed

Krigslarm og fredstoner

- Et studie i ekspressive lydstrategier i Peter Jacksons filmtrilogi The Lord of the Rings

 

Lea M. L. Wierød

En lang - En kort

Et forsøg på at vurdere, hvorvidt der er relationmellem forskellige musikalske traditioner for rytmisk ulige artikulation, med udgangspunkt i den franske barokmusiks "notes inégales"

Se her>>

Lone Kastrupsen

Blues bag myten: Bessie Smith og de kvindelige bluessangere 1900-1930

Se her>>

Louise Top Rasmussen

Made with a Musical Touch
En undersøgelse af musikalske betydninger i udvalgte fiktivt orienterede danske reklamefilm

Se her>>

Marie Gro Rygård Brandstrup

”Vi gør det jo bare, fordi vi synes, det er sjovt”
En diskursiv undersøgelse af musikeres sproglige konstruktioner med fokus på det at optræde uden betaling

Til udlån

Marie Hovard Thomsen og Anita Hartman Meldgaard

Populærmusikanalyse i det almene gymnasium

- fra visuel til auditiv analyse set i didaktisk og musikanalytisk perspektiv

Se her>>

Marie Weiergang

Kvalitetsbegrebets anvendelse og rolle i dansk kulturpolitik
- med eksempler fra to regionale spillesteder i Århus.

Se her>>

Mette Keller Jakobsen

Musikundervisning i gymnasiet

Dannelse, læring og musikdidaktik som teoretiske udgangspunkter for praksis

Se her>>

Michael Stuckert

Mødet mellem kunst- og folkemusik Edvard Griegs klaverkoncert

Ikke til udlån

Morten Husted

Musikalsk betydning i nyere klima-dokumentarer

- en komparativ analyse af underlægningsmusikkens betydningsskabende funktioner i An Inconvenient Truth (2006) og The Great Global Warming Swindle (2007)

Se her>>

Niels Trusbak Haumann

Hvordan lyder tonearters rytme?
En undersøgelse af fænomenet tonal rytmik i wienerklassisk og romantisk musik med anvendelse af musikteoretiske og kognitionsvidenskabelige metoder

Til udlån

Niels Ørts Ottosen

”Megaflute” - Musiceren, empowerment og aktivisme i og omkring the Rude Mechanical Orchestra.

Til udlån

Olga Witte

Musik, egalitet og hierarki på Bali
- en undersøgelse af hvordan musikken påvirker forholdet mellem egalitet og hierarki i den kulturelle praksis i gambelangrupper i Kecamatan Sukawati, Bali

Se her>>

Peter Uldahl Kristensen

Musik og Forståelse
En idéhistorisk udlægning af den vestlige histories musikforståelse med henblik på dens fænomenologiske relevans for vores intuitive sans for musik.

Se her>>

Peter Hedegaard Tilsted

Fælles i sang
En undersøgelse af den danske fællessangstradition og mulighederne for at benytte denne i integrationsarbejde
- med fokus på mødet mellem dansk og mellemøstlig musikkultur

Se her>>

Peter Mandrup Pedersen

AUTENTISK RESTAURATION
En undersøgelse af autenticitet og symmetrisk netværksdannelse i konstruktionen af dansk rockhistorie i og omkring Danmarks Rockmuseum.

Se her>>

Poul Sejersen

McCoy Tyner

En undersøgelse af den amerikanske jazzpianist mcCoy Tyners spillespil i perioden 1960 - 1965 med særligt fokus på hans brug af bitonale improvisationsstrukturer i form af outside-playing.

Se her>>

Rasmus Ahrensberg Nielsen

Drenched in Sound: En undersøgelse af lydens funktioner i computerspil med fokus på immersion, interaktivitet og emotioner, eksemplificeret ved en komparativ analyse af Dead Space (2008) og The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

Se her>>

Reelika Raadik

Eduard Tubin

Se her>>

Stine Kvist Jeppesen

På sporet af Else Marie Pades konkrete musik
En analyse af den æstetiske forbindelse mellem Else Marie Pades Symphonie magnétophonique og Pierre Schaeffers musique concrète

Se her>>

Svend Seegert

Keith Jarretts solokoncerter - den klingende proces og det fortløbende NU

En undersøgelse af hvordan Keith Jarretts æstetik, koncept og tilgangsvinkel afspejler sig i de improviserede solokoncerter med specielt fokus på Kyoto-koncerten

Se her>>

Thomas Albrechtsen

iDentity - En undersøgelse af brugen af mobil musikteknologi, nærmere bestemt Apples iPod, i relation til identitet og auditiv kontrol

Til udlån

Torben Børsen Rosholm

Mellem essentialisme og værdirelativisme – en Aktør-Netværk analyse Af Arnold Schoenbergs ’Style and Idea’

Se her>>

Trine Dyrmose Kristensen

Realismekonstruktioner i dansk rapmusik
- Dansk rap i en litterær kontekst med realismen som omdrejningspunkt

Til udlån

Troels Aarøe Nissen

Skabelsen 2.0
En innovationsteoretisk analyse af Sønderjyllands Symfoniorkesters outreach-projekt

Se her>>

Uffe Simonsen

Moderne jazztrommespil
- En belysning af tekniske elementer i Alex Riels trommespil, forstået ud fra en sammenspils- og kommunikationsmæssig kontekst.

Se her>>

Winni Siig Nielsen

Nicolo Paganinis violinteknik. En undersøgelse af udviklingen af flageolet og venstrehåndspizzicato hos Tartini, Locatelli, Paganini og Wieniawski

Ikke til udlån