Aarhus Universitets segl

Bøgernes opstilling på Bartholins Allé

Jura

A 1     Almindelige encyklopædier. Værker af blandet indhold

A 2     Retsfilosofi/Almindelig Retslære

A 3     Lov og reskriptsamlinger. Lovleksika

A 4     Domssamlinger og realregistre hertil

A 5     Det Juridiske Studium m.m., Retstilfælde. Propædeutik

A 6     EDB og IT-Ret

A 7     Retsvidenskabens historie. Bibliografi. Personalhistorie

A 8     Almindelig Privatret (almindelige lovbøger med kommentarer)

A 9     Privatrettens almindelige del

A 10   Personret

A 11   Familieret

A 12   Arveret

A 13   Almindelig formueret. Almindelig obligationsret

A 14   Speciel obligationsret

A 15   Søret. Luftret

A 16   Selskabsret

A 17   Arbejdsret. Funktionærret

A 18   Forsikringsret

A 19   Tingsret

A 20   Ophavsret. Patentret. Konkurrenceret

A 21   Strafferet. Kriminologi

A 22   Procesret

A 23   Statsforfatningsret

A 24   Forvaltningsret

A 25   Næringsret

A 26   Kirkeret

A 27   Skatteret

A 28   International Privat-, Proces-, Straffe-, og Forvaltningsret, Komparativ Ret

A 29   Retshistorie

A 30   Romersk Ret

B        Menneskerettigheder

C 1     Folkeret i almindelighed

C 2     Internationale organisationer, universelle

C 3     Internationale organisationer, regionale

E         Nummererede danske kommissionsbetænkninger

F         Festskrifter

G        Ordbøger

T        Tidsskrifter

Stort Format   Bøger fra alle grupper over 27 cm høje

Specialer