Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Didaktik – musikpædagogik

På denne side finder du ressourcer relevant for uddannelse og forskning i musikpædagogik og musikdidaktik. Musikpædagogisk tænkning og videnskab er forbundet med en mængde andre fag og discipliner, herunder musikvidenskab, pædagogik, filosofi, antropologi, sociologi, psykologi og musikterapi. Centralt i faget står spørgsmål om sammenhænge mellem musikpædagogik, menneske og samfund og musik i opdragelses-, undervisnings- og uddannelsessammenhænge.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.


Litteratur fra pensumlisterne

  • Nielsen, F. V. (1998). Almen musikdidaktik. Anden udgave. København: Akademisk Forlag.
  • Bonde, L. O. (2009). Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. København: Samfundslitteratur.
  • Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Varkøy, Ø. (2015). Hvorfor musikk? En musikkpedagogisk idéhistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Small, C. (1998). Musicking. The meanings of performing and listening. Middletown: Wesleyan University Press.
  • Reimer, B. (2003). A philosophy of music education. Advancing the vision. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
  • Allsup, R. E. (2016). Remixing the classroom. Toward an open philosophy of music education. Bloomington: Indiana University Press.
  • Elliott, D. J., & Silverman, M. (2015). Music matters. A philosophy of music education 2nd ed. New York: Oxford University Press.
  • Malloch, S., & Trevarthen, C. (Eds.). (2009). Communicative musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford: Oxford University Press.

   Nordiske tidsskrifter

    Denne liste rummer de vigtige nordiske tidsskrifter, der beskæftiger sig med musikvidenskabelige og musikpædagogiske emner.

    Internationale tidsskrifter

     Følgende tidsskrifter er nogle af de vigtige internationale tidsskrifter dedikeret til musikpædagogisk forskning.

     Databaser, aviser og medier

      • AU Library og Det kongelige bibliotek
       Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek. Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her man se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer
      • Bibliotek.dk 
       Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Indeholder desuden alle folke- og forskningsbibliotekernes bestand.
      • Infomedia
       InfoMedia indeholder fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.
      • Google Scholar 
       Google Scholar er også en måde at søge (målrettet, slet) efter videnskabelig litteratur, såsom afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.  
      • Den Danske Forskningsdatabas
       I januar 2021 ophørte Den Danske Forskningsdatabase som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioner.
       Linket henviser nu til alternative søgemuligheder, hvis du vil finde forskning fra danske forskningsinstitutioner.
      • Dansk Musiklitterær Bibliografi
       Artikler, tidsskrifter, bøger. Kun referencer. Litteratur om dansk musik.
      • Mediestream
       Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Den opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
      • Musik og lyd på det Kongelige Bibliotek 
      • EBSCOhost
       Databasesamling. Artikler, tidsskrifter. Delvis fuldtekst. Mulighed for samsøgning. Alle fag
      • Encyclopedia of Popular Music Online
       Opslagsværk. Rytmisk musik
      • Grove Music
       Opslagsværk. Klassisk musik, opera, jazz
      • MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart)
       Opslagsværk. Musik.
      • Music index
       Artikler. Delvis fuldtekst. Musik
      • RILM - Abstracts of Music Literature
       Artikler. Delvis fuldtekst. Musik
      • RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals
       Artikler. Delvis fuldtekst. 1800-tallets musik og musikliv
      • RISM - International Inventory of Musical Sources after 1600
       Referencer til kilder, incipits. Musik

       Specialer og afhandlinger

        • DART-Europe
         DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
        • Ph.d. afhandlinger på Syddansk Universitet
         Liste over antagede afhandlinger ved det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
        • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
         Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
         Afgangsprojekterne kan søges og downloades i fuldtekst, men de projekter, som er markeret som fortrolige, er ikke offentligt tilgængelige
        • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)  
         International base med open access til digitale afhandlinger og disputatse
        • DIVA
         DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
        • DUO Research Archive 
         Afhandlinger og specialer fra University of Oslo


         Ophavsret

         Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

         Informationssøgning

         Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

         Mere til dig som studerer

         Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.