Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Didaktik – musikpædagogik

På denne side finder du ressourcer relevant for uddannelse og forskning i musikpædagogik og musikdidaktik. Musikpædagogisk tænkning og videnskab er forbundet med en mængde andre fag og discipliner, herunder musikvidenskab, pædagogik, filosofi, antropologi, sociologi, psykologi og musikterapi. Centralt i faget står spørgsmål om sammenhænge mellem musikpædagogik, menneske og samfund og musik i opdragelses-, undervisnings- og uddannelsessammenhænge.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.


Litteratur fra pensumlisterne

 • Nielsen, F. V. (1998). Almen musikdidaktik. Anden udgave. København: Akademisk Forlag.
 • Bonde, L. O. (2009). Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. København: Samfundslitteratur.
 • Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Varkøy, Ø. (2015). Hvorfor musikk? En musikkpedagogisk idéhistorie. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Small, C. (1998). Musicking. The meanings of performing and listening. Middletown: Wesleyan University Press.
 • Reimer, B. (2003). A philosophy of music education. Advancing the vision. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Allsup, R. E. (2016). Remixing the classroom. Toward an open philosophy of music education. Bloomington: Indiana University Press.
 • Elliott, D. J., & Silverman, M. (2015). Music matters. A philosophy of music education 2nd ed. New York: Oxford University Press.
 • Malloch, S., & Trevarthen, C. (Eds.). (2009). Communicative musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford: Oxford University Press.

Nordiske tidsskrifter

Denne liste rummer de vigtige nordiske tidsskrifter, der beskæftiger sig med musikvidenskabelige og musikpædagogiske emner.

Internationale tidsskrifter

Følgende tidsskrifter er nogle af de vigtige internationale tidsskrifter dedikeret til musikpædagogisk forskning.

Databaser, aviser og medier

 • AU Library og Det kongelige bibliotek
  Basen indeholder fysiske og digitale materialer fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek. Dvs. bøger, lydbøger, tidsskrifter, artikler, aviser, noder, musik, spil, specialer og afhandlinger. Desuden tilbyder AU Library adgang til en lang række databaser med meget forskelligt indhold: Artikler, tidsskrifter, e-bøger, filmmanuskripter, ordbøger, encyklopædier, leksika, lovsamlinger, statistik og meget mere. Det er også her man se sin udlånsstatus, forny og reservere materialer
 • Bibliotek.dk 
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949). Indeholder desuden alle folke- og forskningsbibliotekernes bestand.
 • Infomedia
  InfoMedia indeholder fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.
 • Google Scholar 
  Google Scholar er også en måde at søge (målrettet, slet) efter videnskabelig litteratur, såsom afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.  
 • Den danske forskningsdatabase
  Den danske nationale forskningsdatabase er en central portal for danske forskningsudgivelser. Den dækker udgivelser såsom forskningsartikler, ph.d. afhandlinger, konferencepræsentationer og forelæsningsnoter mm. Ikke alt er i fuldtekst og portalen er ikke er 100% dækkende.
 • Dansk Musiklitterær Bibliografi
  Artikler, tidsskrifter, bøger. Kun referencer. Litteratur om dansk musik.
 • Mediestream
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Den opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.
 • Musik og lyd på det Kongelige Bibliotek 
 • EBSCOhost
  Databasesamling. Artikler, tidsskrifter. Delvis fuldtekst. Mulighed for samsøgning. Alle fag
 • Encyclopedia of Popular Music Online
  Opslagsværk. Rytmisk musik
 • Grove Music
  Opslagsværk. Klassisk musik, opera, jazz
 • MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart)
  Opslagsværk. Musik.
 • Music index
  Artikler. Delvis fuldtekst. Musik
 • RILM - Abstracts of Music Literature
  Artikler. Delvis fuldtekst. Musik
 • RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals
  Artikler. Delvis fuldtekst. 1800-tallets musik og musikliv
 • RISM - International Inventory of Musical Sources after 1600
  Referencer til kilder, incipits. Musik

Specialer og afhandlingerparagraftegn

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.