Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valg og politiske partier i Danmark

Politiske partier

 • Håndbog i dansk politik .........  / Ib Garodkin (udkom årligt 1979/1980 til 2003)
  Overskueligt detaljeret opslagsværk, der beskriver de danske partiers holdninger i forhold til bl.a.  arbejdsmarkedsforhold, boligpolitik, militær, miljøspørgsmål, skatter og afgifter, trafik, udenrigspolitik og undervisning. Udgivelse ophørt med 2003-udgaven.
 • Partiprogrammer og partipolitiske skrifter 1872 -
  Danske politiske partiers programmer, pjecer og valgmateriale lagt online af Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling med links og litteraturhenvisninger. Nyere og aktuelt materiale vil efterhånden blive tilføjet.
 • Danske politiske partier 1970-1992
  En bibliografi / ved Jørgen Elklit, Gorm Willemoes Jensen og Karen Prehn.
  Danske politiske partier indeholder ca. 1.000 referencer, der dækker litteratur for perioden 1970 til 1992 om de danske politiske partier: organisatorisk, i forhold til vælgerne, i Folketinget og i Regeringssammenhænge. 
 • Partier
  Generelt om politiske partier. Om partierne i Folketinget, deres politik og opbygning. Belyst med filmklip (fra Folketingets hjemmeside).
 • Manifesto Project Database
  Projektet er baseret på kvantitative indholdsanalyser af partiernes valgprogrammer fra mere end 50 lande, og dækker alle frie, demokratiske valg siden 1945.
 • The Danish Policy Agendas Project
  Hjemmeside for det danske politiske dagsordensprojekt. Mulighed for download af datasæt og kodebøger. Se også Comparative Agendas Project med links til de enkelte landes dagsordensprojekter.

Valg og vælgere

 • Folketingsvalg siden 1953
  Danske folketingsvalg siden 1953, med fokus på valgenes temaer og resultater.
  Tema side fra Danmarkshistorien.dk med det formål, at give en let overskuelig historisk oversigt over kernen i det repræsentative danske demokrati – nemlig valgene til folketinget, hvor de stemmeberettigede borgere vælger repræsentanter til folketinget, hvorfra regeringerne udgår. Til det formål indeholder temaet grafik, data og beskrivelser for hvert valg, samt beskrivelser, quizzer og regeringsoversigter for hver periode.
 • Risbjergs snit
  Valgforsker professor emeritus Søren Risbjerg Thomsen laver hver måned et kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålingerne for Altinget. Se også Risbjergs tidligere snit 1990-2016.
  Altingets guide til at finde rundt i meningsmålinger.
 • Danske vælgere 1971-2019
  En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. 4. udgave, 2020. Ved Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jesper Sommer Jensen.
 • Det Danske Valgprojekt
  Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.
 • Center for Valg og Partier ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  Center for Valg og Partier (CVAP) er et forskningscenter med fokus på studiet af de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.), samt den adfærd og de processer, der finder sted indenfor rammerne af disse.

Valgbøger - analyser af folketingsvalg