Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for Østeuropastudier

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for Østeuropastudier. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer på siden.

Opslagsværker

 • Enciklopediceskij slovar Brokgauza-Efrona
  Digital udg. af russisk universalencyklopædi, der udkom i Skt. Petersborg 1890-1907 i 86 bind. Selvom encyklopædien er universel, indeholder den mange artikler om russiske forhold, skrevet af Ruslands dengang mest fremtrædende videnskabsfolk m.m.
 • Encyclopedia of Russian History
  4 binds værk med ca. 1500 opslagsord om alle aspekter af Ruslands historie, inkl. biografiske personer, geografiske områder, etnografiske grupper, kultur-, samfunds- og militærhistorie.
 • Routledge Handbook of Russian Politics and Society
  Godt enkeltbinds værk der samler litteratur og fremhæver forskning på området. Fokus er på politik, samfundsforhold og økonomiske historie.
 • Cold War Reference Library
  Artikler, kilder, dokumenter, biografier og fotos om og fra Den Kolde Krig. Digitaliseret udgave af trykt opslagsværk fra 2004 (6 bind.). Udgives af Gale Virtual Reference Library.
 • International Encyclopedia of Political Science
  Bredt akademisk opslagsværk indenfor statskundskab og international politik. 8 bind i trykt udgave. Indeholder korte oversigtsartikler på 4-6 sider med litteraturhenvisninger mm. Udgives af SAGE.
 • Europe 1789-1914
  Opslagsværk der dækker perioden fra starten af ​​den franske revolution til udbruddet af Første Verdenskrig. Supplerer ovenstående ”Europe 1450-1789”.

Artikelbaser

 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er ofte ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters helt tilbage til 16-1800-tallet. JSTOR er et uafhængigt non-profit-foretagende.
 • Academic Search Elite
  Tidsskriftsbase med et stort antal videnskabelige tidsskrifter, de fleste peerreviewede, inden for alle fagområder. Giver også adgang til enkelte aviser og en del magasiner som f.eks. National Geographic, samt relaterede fotos. Der er fuldtekstadgang til de fleste tidsskrifter.
 • ProQuest
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. De fleste af databaserne er bibliografier, og der vil ofte være fuldtekstadgang til materialet. Dækker fra 1960- .
 • Project MUSE
  Tidsskriftsbase, grundlagt 1995, som giver fuldtekstadgang til peer-review’ede videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Tidsskrifterne stammer fra kommercielle såvel som ikke-kommercielle forlag, institutioner og organisationer. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues). Udvides løbende med nye tidsskrifter.
 • Periodicals Archive Online (PAO)
  PAO er et interdisciplinært, digitalt tidsskriftsarkiv, som gør ældre årgange (såkaldte backfiles) af flere hundrede historisk betydningsfulde tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab søgbare på artikelniveau og tilgængelige i fuldtekst. Basens tidsskrifter er indekseret på artikelniveau i Periodicals Index Online (PIO)
 • Periodicals Index Online (PIO)
  PIO henviser til artikler på mange forskellige sprog i mange tusind tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Basen dækker tidsskrifter udkommet i årene 1665-2005.

Tidsskrifter og anmeldelser

Bibliografier

 • The American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)
  Bibliografi med henvisninger til nordamerikansk litteratur (anmeldelser, artikler, bøger, rapporter og online ressourcer) om østeuropæisk antropologi, historie, kultur, litteratur, kunst og religion m.m. Dækker Sovjetunionen, det ny Rusland og de tidligere sovjetrepublikker samt det øvrige Østeuropa.

 • The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES)
  Bibliografi med henvisninger til europæisk litteratur (bøger, artikler i bøger og tidsskrifter m.m.) om Østeuropa, historie, kultur, litteratur, religion, samfund. Stærkest på områderne sprog og litteratur. EBSEES er den europæiske pendant til ABSEES.
 • Historical Abstracts
  Verdens førende historiske bibliografi med henvisninger til artikler, bøger, disputatser, anmeldelser m.m. om verdenshistorien fra 1450 og frem. Alle sprogområder er dækket, inklusive ikke-latinske (russisk, hebraisk, arabisk etc.). Der er fuldtekstadgang til mange af artiklerne.
 • Historische Bibliographie Online
  Historische Bibliographie Online dækker hele verdenshistorien, geografisk og periodemæssigt. Den bringer referencer til artikler, bøger, antologier m.m. udgivet i Tyskland fra 1990 og frem.
 • European Historical Bibliographies
  Fælles europæiske initiativ der samler mange store europæiske bibliografier, heraf en del fra eller om Østeuropa. Vælg yderst til højre på siden.

   

Ordbøger

 • Bab.la
  Bab.la er en online ordbog på 28 sprog, herunder russisk, tjekkisk, ungarnsk, rumænsk og polsk.
 • For enkelte ordbøger fx russisk-dansk ordbog, laves søgning på library.au.dk. Ordbøgerne står på flere af AU Library's biblioteker, men mange er også til hjemlån.
 • Oxford Reference Online
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for mange fag som f.eks. historie, områdestudier og samfundsvidenskab, inkl. citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer. Der er desværre ikke russiske ordbøger, men der kan søges på tværs i fagordbøgernes indhold.

E-bøger

 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er kun fuldtekstadgang til de emnepakker, som Aarhus University Library abonnerer på – bl.a. pakken indeholder bøger om klassiske studier.

  Søgetips : Mulighed for at søge i bøgernes litteraturlister - klik på 'Bibliography Search' i venstremargen.

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Rummer to samlinger: the Cambridge Companions to Literature and Classics og the Cambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture.
 • Ebrary
  E-bogsbase med mange tusind e-bøger inden for alle fagområder. Bøgerne er overvejende på engelsk og udgivet i nyeste og nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.

Online ressourcer

 • iFaOst
  Den tyske portal Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa med materiale om østeuropæiske landes historie, litteratur, samfund, politik, sprog, kultur. Giver adgang til bibliotekskataloger, tidsskriftsartikler og tidsskrifter (ikke altid fuldtekst), links til internetressourcer og databaser (med og uden direkte adgang) og meget andet. 

Nyheder

 • Current Digest of the Post-Soviet Press (CDPSP) Digital Archive
  E-udgave af tidsskriftet The Current Digest of the Soviet/Post Soviet Press med artikler fra sovjetisk og post-sovjetisk/russisk presse og enkelte tidsskrifter i engelsk oversættelse. Giver adgang til vigtige kilder og dokumenter til Sovjetunionens og Ruslands historie (partiledertaler, referater af partikongresser, femårsplaner, lovgivning m.m.)

De fagligt specifikke kilder

Sprog og litteratur

 • History of the Literary Cultures of East-Central Europe
  Om de litterære traditioner i Østeuropa gennem  de sidste to hundrede år, med fokus på nationale myter, analogier og kontaktpunkter.  Der ses på litteraturen ud fra politiske begivenheder, literære perioder og genrer, byer og regioner, literære institutioner og rigtige og fiktive figurer.
 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab, ofte med fuldtekstadgang. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.
 • Bibliography of Linguistic Literature (BLLDB)
  Online version af den trykte udgave. Bibliografien har hovedvægt på sprogområderne anglistik, germanistik, romanistik og slavisk samt almen sprogvidenskab. Søges litteratur om et bestemt sprog skal man benytte systematikken under fanebladet ”Klassifikation”.
 • Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
  Bibliografi over tysk sprog- og litteraturvidenskab, inkl. østeuropæiske sprog- og litteraturvidenskab. Der henvises til bøger, tidsskriftartikler, anmeldelser, festskrifter mm.

Jøder i Østeuropa

 • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
  Prisbelønnet, gennemillustreret opslagsværk, som belyser alle aspekter af østeuropæisk jødedom. Blev lagt på nettet i 2010. Den tilsvarende trykte udgave udkom i to bind på Yale University Press i 2008.
 • Elektronnaja evrejskaja enciklopedija
  Internetversion af Kratkaja evrejskaja enciklopedija, Ierusalim, 1976-2004, i 11 bd. Heri findes bl.a. en større bibliografi om jødernes historie i SSSR og Rusland: Bibliograficeski ukazatel istorii evreev Rossiji i Sovetskogo Sojuza.  
 • JewishEncyclopedia.com
  Online udgave af  12 binds værket  Jewish Encyclopedia , som oprindeligt blev udgivet mellem 1901-1906. Over 15.000 artikler og illustrationer. OBS: Da originalværket blev afsluttet for over 100 år siden, dækker det ikke moderne jødisk historie (fx oprettelsen af ​​Israel , Holocaust , etc.).
 • RAMBI – the Index of Articles on Jewish Studies
  Bibliografi med referencer til videnskabelige artikler inden for jødiske studier og studier af staten Israel. Dækker hele verden. Er bl.a. en god kilde til litteratur om jøder i Østeuropa. Den trykte bibliografi, som databasen bygger på, udkom 1966-2001. Siden 2001 er bibliografien kun udkommet i e-form.

paragraftegn

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.