Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bøgernes systematik


Systematik og opstilling på Kunsthistorie:

Hovedgrupper:

A

Opslagsværker og oversigtsværker

B

Kunstteknikker, -teorier og -metoder

C

Arkitektur

D

Billedkunst

E

Skulptur

F

Kunsthåndværk, design

G

De enkelte landes kunst og kunstnere

K

Kataloger fra enkelte museer samt bøger om enkelte museers historie (efterfulgt af landebetegnelse).
Kataloger fra DK før 1960 står i magasin.

Oversigt over grupperne:

A 1

Konversationsleksika og ordbøger (se endvidere i Fællessamlingen)

A 1b

Kulturhistoriske opslagsværker

A 1c

Kunstleksika og -ordbøger

A 2 a

Oversigtsværker over kunstens historie

A 2 b,1

Forhistorisk kunst

A 2 b,2

Romansk kunst til impressionismen

A 2 b,3

Impressionismen - moderne kunst

A 2 d

Religiøse opslagsværker, se også B 7

B c

Male- og tegneteknikker, farvelære, perspektiv- og proportionslære, perceptionsteknik

B d

Grafiske teknikker

B f

Keramiske teknikker

B h

Forfalskningsteknikker

B i

Foto, film, video m.v.

B j Video- og digital kunst

B 2

Humanistisks forskning, filosofi, psykologi, semiologi (se også B 2 a & b), almen pædagogik (se også fællessamlingen)

B 2 a

Kunsthistorisk æstetik og teori samt festskrifter og kongresrapporter af blandet kunsthistorisk indhold

B 2 b

Kunstteorier og -metoder. Billedanalyse, billedkommunikation (herunder elektronisk billedkommunikation, telekommunikation, cyberspace

B 2 c

Kunstkritik (se også B 2 a & b)

B 2 e

Kunstsociologi, herunder feminisme - kvindelige kunstneres sociale betingelser

B 3

Museumshistorie, kunstsamlinger, kunstforeninger og kunstfonde. Mæcener og kunstsamlere (se også de enkelte lande)

B 3 a

Museumsformidling, kulturformidling

B 3 b

Restaureringsteknikker, konserveringsteknikker m.v.

B 4 a

Kunsthistorisk pædagogik

B 7

Ikonografi

C

Billedkunst, skulptur og arkitektur blandet i sammme publikation, f.eks dyre- og menneskefremstillinger (køn), religiøs kunst (blandet), parafraser og ødelagte kunstværker

C a

Arkitektur og arkitekturteori, spolier

C b

Urbanisme, byplanlægning, byrum

C c

Specifikke bygningstyper

C d

Teaterarkitektur og scenografi

C g

Landskabs- og havearkitektur

D a

Billedkunst (inkl. gadekunst)

D b

Religiøs billedkunst

D d

Landskabsmaleri

D f

Portrætter, figurkomposition, nøgenmaleri m.v.

D h

D j

Nature morte/stilleben, blomster- og dyremaleri

Miniaturemaleri

D k

Børnetegninger, illustrationer for børn, o.lign, døden

E

Skulptur, inkl. medaljoner, mønter og ordener

E a

Statuer, rytterstatuer

E b

Relieffer, helleristninger. land art, installationer, objekt kunst

E c

Gravmæler og anden sakral skulptur

E f

Masker, performance art o.lign.

F

Kunsthåndværk, formgivning, design, mønstre

F a

Møbler, vinduer, tapeter, billedrammer, gobeliner o.lign.

F b

Keramik, ler, glas, plast, smykker o.lign

F c

Mode, mode- og kostumetegning

De enkelte landes kunst (ældre bøger er mærket "G"):

Land a

Generelt (inkl. landets kunsthistorie)

Land b

De enkelte byer

Land c

Arkitektur (havekunst se dog C g)

Land d

Billedkunst

Land e

Skulptur

Land f

Kunsthåndværk, design

Land g

De enkelte kunstnere og arkitekter

   

Forkortelser perioder/områder

Antik Antikken
Islam Den arabiske verden
Oldkr-byz Oldkristen-byzantinsk
   
Forkortelser - lande/verdensdele

 
Afrika Afrika

Ame

USA og øvrige Nord-, Mellem- og Sydamerika

Asien Asien
Aus Australien

Bel

Belgien

DK

Danmark

Eng

England

Fin

Finland

Fr

Frankrig

Græ

Grækenland

Grø Grønland

Irl

Irland

Isl

Island

Ita

Italien

Jap

Japan

Jug

Jugoslavien

Kina

   -

Li Litauen

Ne

Nederlandene: Holland, Belgien

Nord

Norden

Nor

Norge

Pol

Por

Polen

Portugal

Rum

Rumænien

Sch

Schweits

Spa

Spanien

Sv

Sverige

Tje

Tjekoslovakiet

Ty

Tyskland

Rus

Rusland

Øs

Østrig