Aarhus Universitets segl

Fagside for Geoscience

På denne side finder du relevante links til sider og informationer, der kan hjælpe dig inden for dit studie på Geoscience. Udover de mange links du finder på denne side, kan du også komme op og se vores samling af litteratur indenfor Geoscience på biblioteket i Ny Munkegade, hvor du vil kunne finde meget litteratur, der ikke er tilgængelig på internettet, eller som kan inspirere dig til dit næste projekt. Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har tilføjelser til siden. 

Opslagsværker

Artikelbaser

 • Lyell Collection
  Stor database lancerede i 2007, der indeholder mange publikationer og tidsskrifter fra The Geological Society of London.
 • GeoRef
  GeoRef dækker Nordamerikas geologi fra 1693 til nutiden og geologi i resten af verden fra 1933 til i dag. Databasen indeholder henvisninger til alle publikationer fra US Geological Survey. Kandidatspecialer og ph.d. afhandlinger fra amerikanske og canadiske universiteter er også omfattet.
 • Tidsskrift.dk
  Tidsskriftsbase med udvalgte danske tidsskrifter, digitaliseret fra første årgang, enkelte tilbage fra 1800-tallet, og frem til 2000erne, varierende fra tidsskrift til tidsskrift.
  Tidsskrifterne dækker historie, romansk filologi, geografi, biologi, økonomi, politologi, musik m.m.
 • Norart
  Norart giver adgang til fuldtekstartikler og referencer til artikler i norske og nordiske videnskabelige tidsskrifter og årbøger. Basen startede i 1980, men for nogle tidsskrifters vedkommende går referencerne længere tilbage i tiden. F.eks. er enkelte teologiske tidsskrifter indekseret tilbage til 1894.
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  Tidsskriftsbase med frit tilgængelige videnskabelige tidsskrifter i fuldtekst. Der kan søges på tidsskrifternes titler og for en dels vedkommende også på artikler.
 • Sage Publications
  E-tidsskriftsbase med videnskabelige, peer-reviewed tidsskrifter inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og teknik.
 • WoS (Web of Science)
  Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag.
 • Scopus
  Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi)
 • Artikelsøgning i Bibliotek.dk
  1945-. Dansk database (bibliotek.dk) med artikler fra aviser, tidsskrifter og Internettet. Nu har du mulighed for at bestille kopier fra godt 30.000 tidsskrifter fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus via bibliotek.dk. Disse artikler sendes som elektroniske kopier til din mailboks inden for få minutter – eller en til to hverdage, hvis artiklen endnu ikke er scannet ind. Enkelte artikler er ikke gratis. Danske artikler fra aviser og andre medier har du gratis adgang til via Infomedia.
 • Infomedia
  Danmarks største database' med mere end 14 millioner søgbare fuldtekst artikler fra 200 danske medier. Klik på 'Søgning' for at få adgang. Mange af artiklerne vises nu i PDF-format, f.eks. som en kopi af den aktuelle avisside. Infomedia tilbyder mod betaling overvågning af emner i pressen og på Internettet samt resuméer af alle vigtige programmer fra TV og radio.

Tidsskrifter

Ordbøger

 • Geology.com
  Geology and Earth Science Terms and Definitions
 • Glossary of Glacier Terminology
  A glossary providing the vocabulary necessary to understand the modern glacier environment.
 • Den Danske Ordbog
  Den Danske ordbog er den mest omfattende ordbog over moderne dansk. Den giver information om ordenes stavning, bøjning, udtalelse, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er en korpusbaseret ordbog. Det vil sige, at den i vid udstrækning afspejler sproget sådan, som det tales og skrives af sprogbrugerne. Opdateres løbende.
 • Den Store Danske
  Opslagsværket er det største danske generelle leksikon, men med mange artikler om specifikt danske forhold (historie, litteratur, kultur, samfund). Grundstammen er den digitaliserede udgave af det trykte leksikon i 23 bind, der blev udgivet mellem 1994 og 2003 under navnet Den Store Danske Encyklopædi. Online-versionen udkom i februar 2009. Der tilføjes løbende nye artikler.
 • ODS - Ordbog over det danske Sprog
  Ordbog over det danske Sprog (ODS) er Danmarks største ordbog. Med sine ca. 250.000 ord og udtryk fra 1700 til 1950 henvender værket sig til alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse, udvikling og brug i skrift og tale. Det udkom oprindelig i 28 bind mellem 1918 og 1956. Arbejdet med at digitalisere det store værk blev påbegyndt i 2004, og det foreligger nu i en ny og tidssvarende form. Digitaliseringsarbejdet fortsætter med udgivelse af supplementsbind, udvikling af søgemuligheder m.m.
 • Retskrivningsordbogen
  I Retskrivningsordbogen på nettet kan man både søge fra begyndelsen af ordet og mod slutningen af ordet. Søger man eksempelvis på ordet ’penge’ fra begyndelsen af ordet, får man alle opslagsord, der begynder med ”penge”: penge, pengeafpresning, pengeafpresser, pengeanbringelse osv. Søger man mod slutningen af ordet, får man alle ord, der ender på ’penge’: bompenge, bropenge, byttepenge, børnepenge osv.
 • Sproget.dk
  Portalens hensigt er at synliggøre og udbrede viden om det danske sprog. Giver en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Giver desuden hjælp i form af råd og vejledning om sproglige problemer. Målgruppen er sprogbrugere, der arbejder professionelt med sproglig formidling (korrekturlæsere, journalister, informationsmedarbejdere), samt almindeligt sproginteresserede brugere.
 • Ordbogen.com
  Samlet elektronisk adgang til Ordbogen.com og Gyldendals Ordbøger, m.fl. Her er ordbøger inden for mange fag, sprog og fagområder. Oversigten over alle relevante ordbøger fremkommer ved søgning på et ord.

Aviser og medier

 • Radio/TV-Samlingen på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus 
  Du kan se og høre danske radio- og tv-udsendelser sendt i december 2005 og frem til ca. to-tre uger før dags dato i Mediestream, som er indgangen til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus digitale samlinger. Også ældre udsendelser bliver efterhånden tilgængelige i Mediestream, da de løbende digitaliseres.
 • Berlingske
  Dagblad, ind- og udland.
 • Information
  Dagblad, ind- og udland.
 • Jyllands-Posten
  Dagblad, ind- og udland.
 • Politiken
  Dagblad, ind- og udland.
 • Århus Stiftstidende
  Dagblad, ind- og udland, dog med fokus på nyheder der er lokale i Aarhus området.

Areal geology, geological maps

Environmental geology

Geochemistry

Geophysics

Hydrogeology and hydrology

Mineralogy and crystallography

 • USGC - Mineral Resources Program
  The USGS Mineral Resources Program delivers unbiased science and information to understand mineral resource potential, production, consumption, and how minerals interact with the environment.
 • Mineralogy Database
  Contains 4,714 individual mineral species descriptions with links and a comprehensive image library. Each mineral has a page linked to tables devoted to crystallography, crystal structures, X-Ray powder diffraction, chemical composition, physical and optical properties, Dana's New classification, Strunz classification, mineral specimen images, and alphabetical listings of mineral species.
 • COD - Crystallography Open Database
  Collection of crystal structures of organic, inorganic, metal-organic compounds and minerals, excluding biopolymers. (Open Access)
 • American Mineralogist Crystal Structure Database
  Crystal structure database that includes every structure published in the American Mineralogist, The Canadian Mineralogist, European Journal of Mineralogy and Physics and Chemistry of Minerals, as well as selected datasets from other journals.
 • IUCr - International Union of Crystallography
  The IUCr aims to promote international cooperation in crystallography and to contribute to all aspects of crystallography, to promote international publication of crystallographic research, to facilitate standardization of methods, units, nomenclatures and symbols, and to form a focus for the relations of crystallography to other sciences. 

Planetary science

 • Marslab - Mars Simuleringslaboratoriet
  Mars Simuleringslaboratoriet er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem biologer, kemikere, geologer og fysikere om fælles forskning relateret til planeten Mars.
 • ESA - European Space Agency
  The European Space Agency (ESA) is Europe's gateway to space. Its mission is to shape the development of Europe's space capability and ensure that investment in space continues to deliver benefits to the citizens of Europe and the world.
 • LPI - Lunar and Planetary Institute Abstract Collection
  The Lunar and Planetary Institute is a research institute that provides support services to NASA and the planetary science community, and conducts planetary science research under the leadership of staff scientists, visiting researchers, and postdoctoral fellows.
 • Lunar Chart (LAC) Series
  Lunar Charts from the LPI (Lunar and Planetary Institute)
 • NASA
  National Aeronautics and Space Administration of the United States of America.
 • NASA: Ames Research Center
  NASA Ames Research Center, one of ten NASA field centers, is located in the heart of California's Silicon Valley.
 • NASA: Goddard Space Flight Center
  Goddard is the operational home of the venerable Hubble Space Telescope.
 • NASA: Visible Earth
  A catalog of NASA images and animations of Earth
 • NASA: Earth Observatory
  The Earth Observatory’s mission is to share with the public the images, stories, and discoveries about the environment, Earth systems, and climate that emerge from NASA research, including its satellite missions, in-the-field research, and models.

 • HiRISE - High Resolution Imaging Science Experiment

 • Google Moon

   

   

Stratigraphy, historical geology, and paleoecology

 • ICS - International Commission on Stratigraphy 
  The ICS's primary objective is to precisely define global units (systems, series, and stages) of the International Chronostratigraphic Chart that, in turn, are the basis for the units (periods, epochs, and age) of the International Geologic Time Scale; thus setting global standards for the fundamental scale for expressing the history of the Earth.

Geologiske foreninger - Danmark

Geologiske foreninger - Europa

 • Bibliotek
Ny Munkegade

Fagredaktører

Kurser

Ingen arrangementer fundet.

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.