Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Co-creation

Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter (2017-2019)

Projektet har:

  • udviklet e-læringsforløb og -produkter gennem co-creation, i et udviklingssamarbejde mellem uddannelser, biblioteker og studerende.
  • udfordret bibliotekernes traditionelle opfattelse af, hvordan de studerende bedst håndterer information i faglige sammenhænge. Det er undersøgt hvordan co-creation med studerende har sat spor i projektets udviklede e-læringsprodukter.
  • iværksat kompetenceudviklingstiltag i alle projektkonsortiets biblioteker. Tiltag, som inddrager viden, erfaring og praksis fra projektet og som styrker bibliotekernes fremadrettede indsats som relevante medspillere i uddannelsernes virtuelle læringsmiljøer.
  • iværksat evaluering af hvordan projektets viden og erfaring er implementeret værdifuldt i bibliotekernes praksis gennem de respektive kompetenceudviklingstiltag.    

Kompetenceudvikling i de deltagende biblioteker

Materiale, som beskriver kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker. 

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Det Kgl. Bibliotek, AU Library, Campus Emdrup

VIA Bibliotekerne, Campus Aarhus C. og Campus Horsens


Blogindlæg

25.04.2019 | Co-creation

DEFF CC præsenteres på DEFF konference 30.4.2019

DEFF Co-creation (CC) projektets resultater præsenteres på DEFF konferencen med et oplæg d. 30.4.2019 ved Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek AU Library og Christian Tang Lystbæk, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet. Karen Harbo er projektleder og Christian Tang Lystbæk er projektets eksterne konsulent på området…

24.04.2019 | Co-creation

DEFF CC afsluttende netværksmøde - en fin faglig dag!

DEFF Co-Creation (CC) projektets afsluttende netværksmøde, d. 20.3.2019 blev en fin faglig dag, præcis som man kunne ønske, med bred deltagelse og god stemning! På dagen lancerede vi også DEFF CC WEBSITE DEFF CC WEBSITE præsenterer og dokumenterer projektets virke og e-læringsprodukter, herunder aktiviteter iværksat i forbindelse med…

18.03.2019 | Co-creation

DEFF CC afsluttende netværksmøde

DEFF Co-creation (DEFF CC) projektet afholder afsluttende netværksmøde d. 20. marts 2019. I mødet deltager DEFF CC projektgruppen, repræsentanter fra DEFF CC styregruppen, eksterne konsulenter og interessenter. Formiddagens program vil være en lancering af DEFF CC WEBSITE: Dokumentation af projektektets samlede viden, erfaring og…

11.02.2019 | Co-creation

DEFF CC WS 7 med fokus på PODCASTING for nybegyndere

Denne WS blev afholdt i henholdsvis Aarhus, d. 29.1.19 og København, d. 31.1.19 og var en del af DEFF CC projektets sidste leverance, rækken af kompetenceudviklingstiltag iværksat i projektkonsortiets biblioteker. Christian Højbjerg Hansen fra projektgruppen har i projektperioden produceret flere podcasts og stod for tilrettelæggelse og…

06.12.2018 | Co-creation

DEFF CC kompetenceudviklingstiltag iværksat i alle projektkonsortiets biblioteker

I perioden september 2018 til februar 2019 er der iværksat DEFF CC kompetenceudviklingstiltag, som involverer kolleger i alle projektkonsortiets biblioteker. Dette sker sideløbende med en evaluering af disse tiltags betydning for bibliotekerne daglige drift. Christian Tang Lystbæk, projektets evaluator om netop dette, har ad flere omgange…

18.09.2018 | Co-creation

DEFF CC WS 6 med fokus på udrulning af kompetenceudviklingsprogram, d. 29. august 2018

På denne workshop blev det foreliggende materiale præsenteret, som er udarbejdet af projektets eksterne konsulenter om projektets fokusområder. Det samme blev de lokalt aftalte planer for, hvordan DEFF CC kompetenceudviklingsprogrammet vil blive udrullet i de respektive biblioteksorganisationer.

14.08.2018 | Co-creation

DEFF CC WS 5 med fokus på digitale værktøjer

Workshop 5 i DEFF projektet Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter (DEFF CC) med fokus på digitale værktøjer tog udgangspunkt i digitale formater og værktøjer, som allerede var taget i brug eller som man ønskede skulle tages i brug i de lokale DEFF CC delprojekter.

19.06.2018 | Co-creation

Evaluering af DEFF Co-creation projektet

Der blev taget endelig beslutning om, under hvilken form evaluering af DEFF Co-creation projektet skulle foretages på projektets styregruppemøde, d. 30. maj 2018 - umiddelbart efter afslutning af det nedenfor omtalte netværksmøde.

28.05.2018 | Co-creation

DEFF CC projektet afholder Netværksmøde, d. 30. maj 2018

Vi ser frem til det halvårlige DEFF CC projekt Netværksmøde, hvortil inviteres både  projekt- og styregruppe, inviterede interessenter fra projektkonsortiets biblioteker samt projektets eksterne konsulenter. Netværksmøderne udgør et uformelt forum for drøftelser om projektets problematikker og fremdrift mellem alle projektets…

15.05.2018 | Co-creation

DEFF CC WS 4 med fokus på co-creation processer

Workshop 4 blev afholdt d. 25. april 2018 i KEA Bibliotek. Denne workshop målrettet projektgruppen belv faciliteret af projektets eksterne konsulenter, Christian Tang Lystbæk, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet og Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet. Formålet med denne…

26.02.2018 | Co-creation

DEFF CC MINI WS i december 2017

I december måned 2017 afholdtes en række DEFF CC miniworkshops, hvor Københavns Universitetsbibliotek og KEA Biblioteks delprojekter mødtes d. 4 december i Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, CBS Bibliotek og DTU Biblioteks delprojekter mødtes d. 13. december på CBS og VIA Biblioteker, AU Library og Aalborg Universitetsbiblioteks…

07.11.2017 | Co-creation

DEFF Co-Creation projektet som ramme for kompetenceudvikling

Hvordan kan DEFF Co-Creation projektet medvirke til at ledelsen og medarbejdernes mindset ændres fra at være opgave/drifts fikseret til at været udviklingsorienteret? Hvordan kan DEFF Co-Creation projektets medvirke til at ”ryste” den traditionelle opfattelse af biblioteker? Og kan det åbne nye muligheder for bibliotekerne i de respektive…

24.10.2017 | Co-creation

Velkommen til DEFF Co-Creation bloggen

DEFF Co-Creation projektet satte i gang i januar 2017 - og har siden arbejdet målrettet med projektets emner. Dels i regi af projektets otte lokale delprojekter, dels gennem tre workshops afholdt  i marts, maj og oktober måned. Her har eksterne konsulenter fra Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Fakultet, Aalborg…