Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC MINI WS i december 2017

I december måned 2017 afholdtes en række DEFF CC miniworkshops, hvor Københavns Universitetsbibliotek og KEA Biblioteks delprojekter mødtes d. 4 december i Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, CBS Bibliotek og DTU Biblioteks delprojekter mødtes d. 13. december på CBS og VIA Biblioteker, AU Library og Aalborg Universitetsbiblioteks delprojekter mødtes d. 18. december i VIA Biblioteker, Aarhus.

Disse workshops, som blev forstået af projektets eksterne konsulent på co-creation området, Carsten Tang Lystbæk, lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, og projektleder, Karen Harbo, havde sat fokus på sparring mellem de respektive delprojekter og med co-creation. Et fint format, som gav de enkelte projektdeltagere tid og rum til både at præsentere egne delprojekter og tage imod sparring fra øvrige delprojekter. Formen ramte et aktuelt behov hos de lokale delprojekter – og gav samtidigt mulighed for at spejle sig i og få viden om andres.

Christian Tang Lystbæk har efterfølgende fulgt op på de nævnte mini workshops med fokuserede spørgsmål som delprojekterne nu arbejder videre med lokalt. Samtidigt har Trine Schreiber, lektor ved Københavns Universitet, Institut for Informationsstudier, også ekstern konsulent til projektet, indkaldt delprojekterne til en første interviewrunde om, hvordan de studerende, som projektet samarbejder med håndterer information i faglige sammenhænge.