Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC afsluttende netværksmøde - en fin faglig dag!

DEFF Co-Creation (CC) projektets afsluttende netværksmøde, d. 20.3.2019 blev en fin faglig dag, præcis som man kunne ønske, med bred deltagelse og god stemning!

På dagen lancerede vi også DEFF CC WEBSITE

DEFF CC WEBSITE præsenterer og dokumenterer projektets virke og e-læringsprodukter, herunder aktiviteter iværksat i forbindelse med rækken af kompetenceudviklingstiltag i de respektive konsortiebiblioteker samt, ikke mindst, rapporter udarbejdet af projektets konsulenter.

Nu udestår det sidste møde i styregruppen, d. 15.5.2019 samt publicering af DEFF CC evalueringsrapporten, senest med projektets afrapportering d. 30.6.2019. Evalueringsrapporten vil, som projektets øvrige konsulentrapporterblive lagt på DEFF CC WEBSITE.