Aarhus Universitets segl

Aalborg Universitetsbibliotek: Det digitale universitetsbibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek har co-created med en studiegruppe fra 8. semester, It, læring og organisatorisk omstilling (cand.it) (Kandidatuddannelse) på Aalborg Universitet.

Målet var at undersøge, hvordan man kan lave et e-læringsprodukt, der kan forbedre studerendes informationskompetence.

Resultatet blev til  tre designkoncepter, der på hver sin vis og i forskellige situationer hjælper studerende med at navigere igennem litteratursøgningsprocesser af forskellig art. Koncepterne tager højde for forskellige læringsstile og behov.

Projektet endte ud med en projektrapport fra studiegruppen: ”Det Digitale Universitetsbibliotek: Design af et e-læringsprodukt til at forbedre studerendes informationskompetencer i problembaseret projektarbejde” af Stine Højen Tarp & Isabel Coërs Zielke. Projektrapporten er ikke offentligt tilgængelig, men ansatte og studerende ved AAU har adgang til rapporten i Aalborg Universitets Projektbibliotek. Aalborg Universitetsbibliotek fik tre koncepter (prototyper) stillet til rådighed:

  • Prototype 1: Interaktiv Vidensbank
  • Prototype 2: Interaktiv bibliotekar
  • Prototype 3: Virtuelt universitetsbibliotek

 

Prototyper