Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC projektet afholder Netværksmøde, d. 30. maj 2018

Vi ser frem til det halvårlige DEFF CC projekt Netværksmøde, hvortil inviteres både  projekt- og styregruppe, inviterede interessenter fra projektkonsortiets biblioteker samt projektets eksterne konsulenter. Netværksmøderne udgør et uformelt forum for drøftelser om projektets problematikker og fremdrift mellem alle projektets parter.

Projektet er nu godt på vej mod opfyldelse af projektets mål; nemlig at bibliotekerne på baggrund af fortsat implementering af virtuelle læringsmiljøer i uddannelsesinstitutioner samt udvikling af nye digitale læringsplatforme, - læringsformer og -læringsformaterskulle styrke viden og kompetencer, så man kunne matche denne udvikling. Bibliotekernes undervisningsvirksomhed skulle flytte fokus til udvikling af digitalt læringsdesign, herunder e-didaktik og nye former for samarbejde med fagmiljøer og studerende om udvikling af læring (co-creation).

Program:

  • Projektets fremdrift – status fra projektleder / Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek, AU Library

  • Status på projektets co-creation initiativer / Christian Tang Lystbæk, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet

  • Pitch fra maskinrummet / Ulla Buch Nilson, VIA Biblioteker og Birgitte Munk, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

  • Det studerende som partnere i co-creation / Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

  • Projektet som ramme for kompetenceudvikling i projektkonsortiets biblioteker / Karen Harbo og Christian Tang Lystbæk – og salen!