Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC WS 4 med fokus på co-creation processer

Workshop 4 blev afholdt d. 25. april 2018 i KEA Bibliotek. Denne workshop målrettet projektgruppen belv faciliteret af projektets eksterne konsulenter, Christian Tang Lystbæk, Institut for Teknologi og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet og Trine Schreiber, Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.

Formålet med denne workshop var at 

  • drøfte projektgruppens erfaringer for i fællesskab at afdække de mest vigtige resultater og pointer i forhold til arbejdet med co-creation processer og til forståelse af, hvad de studerende lægger vægt på i forhold til informationskompetence?

  • afgøre, hvordan disse erfaringer bedst formidles i kompetenceudviklingsprogram, som skal udrulles i projektkonsortiets biblioteker i efteråret 2018

Workshop 4 bygger således på det arbejde, som indtil nu er udført i projektgruppens egne biblioteksmiljøer inden for rammerne af de definerede delprojekter.

Workshop 4 tager også hul på den del af projektet, som har med opsamling af de erfaringer at gøre, som projektet erhverver med hensyn til studerende som partnere i co-creation. Et forhold som undersøges i to runder af interviews af projektgruppens deltagere foretaget af Trine Schreiber i foråret 2018.