Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC kompetenceudviklingstiltag iværksat i alle projektkonsortiets biblioteker

I perioden september 2018 til februar 2019 er der iværksat DEFF CC kompetenceudviklingstiltag, som involverer kolleger i alle projektkonsortiets biblioteker. Dette sker sideløbende med en evaluering af disse tiltags betydning for bibliotekerne daglige drift. Christian Tang Lystbæk, projektets evaluator om netop dette, har ad flere omgange interviewet projektgruppen, kolleger og ledere i de respektive biblioteker.

Her en kort status over de nævnte lokale DEFF CC aktiviteter:

AUB har:

• dedikeret uge 49 til at være CO-CREATION (CC) week. Hver dag i ugen har sit større eller mindre CC indslag. Der arrangeres i ugen også to møder for bred kreds af kolleger, hvor viden fra projektet forelægges og muligheder for fremadrettet brug i AUB drøftes

CBS har:
• planlagt formidling af viden fra DEFF CC på to møder for bred kreds af kolleger i biblioteket. Herefter drøftes de næste skridt

DTUB har:
• delt viden fra projektet på to møder for bred kreds af kolleger, dels målrettet bibliotekets undervisergruppe, dels øvrige kolleger. Der lægges op til at omsætte viden i relevante kontekster

KEA Bibliotek har:
• planlagt videndeling fra projektet på møder med kolleger både i biblioteket og KEA i øvrigt. Anser DEFF CC emner for relevante ift. til samarbejder i og med begge regi

Det Kgl. Bibliotek, AUL har:
• delt viden fra projektet på tre særskilte møder for bred kreds af kolleger i AUL Health, BSS og Arts, Emdrup. Der er iværksat tiltag, hvor konkrete kolleger er involveret – flere iværksættes. Ligesom der på et møde i januar 2019 for alle AUL undervisere deles viden om synergiskabelse mellem viden fra AUL udviklingsprojekter og AUL drift

Det Kgl. Bibliotek, KUB:
• har på baggrund af viden fra projektet iværksat en række konkrete projekter på KUB Syd. Ligesom der afholdes møder med kolleger på alle niveauer i biblioteket samt et særskilt møde med den tværgående biblioteksundervisergruppe

VIA Biblioteker har:
• delt viden fra projektet på to møder for bred kreds af kolleger, dels et møde målrettet bibliotekets undervisergruppe (team didaktik), dels et møde målrettet øvrige kolleger. Der søges iværksat konkrete tiltag på baggrund af disse møder

SDUB har:
• planlagt formidling af viden fra projektet på en LUNCH TALK, hvortil bred kreds af kolleger er inviteret. Her lægges der op til, at kolleger kan tage viden videre i egen faglige kontekst

Alt ovenfor udtryk for STOR og KREATIV energi!