Aarhus Universitets segl

Indlæg

DEFF CC WS 7 med fokus på PODCASTING for nybegyndere

Denne WS blev afholdt i henholdsvis Aarhus, d. 29.1.19 og København, d. 31.1.19 og var en del af DEFF CC projektets sidste leverance, rækken af kompetenceudviklingstiltag iværksat i projektkonsortiets biblioteker. Christian Højbjerg Hansen fra projektgruppen har i projektperioden produceret flere podcasts og stod for tilrettelæggelse og præsentation.  

De fire PODCASTING sessioner var en praktisk introduktion til det at producere og redigere en podcast, hvor hele processen var tænkt ind – fra tilslutning af mikrofon, optagelse af lyd og slutteligt redigering. Podcast mediet ligger til grund for flere af projektets produkter. Med denne WS ville vi gerne dele viden om anvendelse af dette digitale medie og vise, at det kan være nemt at gå til. 


Kolleger fra alle biblioteker blev inviteret til at deltage - mange takkede ja og deltog!