Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Open Access

Open Access er en mulighed for forskere for at gøre deres publikationer gratis tilgængelige på internettet. Tankegangen bag Open Access er, at forskning skal være frit tilgængelig for befolkningen og fremme samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.

Hvis du som forsker vælger at udgive via Open Access, ændres din ophavsretlige beskyttelse til værket ikke.   

Ved Aarhus Universitet opfordrer man også til, at forskningspublikationer udgives som Open Access.

Læs mere om Open Access på AU.

OA og flerforfatterskaber

Flerforfatterskab er ingen hindring for et evt. upload af et postprint af en artikel fra et tidsskrift. Men det kræver, at tidsskriftet gør det muligt, OG at der er samtykke fra alle forfattere.

Upload af postprint samt offentliggørelse kræver samtykke fra alle ophavsmænd til den pågældende artikel, jf. ophavsretslovens § 2. Når der er flere forfattere til en videnskabelig artikel, er der en formodning om, at alle de anførte forfattere er ophavsmænd (M/K) til artiklen, jf. ophavsretslovens § 7, stk. 1: "Som ophavsmand anses, når ikke andet er oplyst, den, hvis navn eller alment kendte pseudonym eller mærke på sædvanlig måde er påført eksemplarer af værket eller opgives, når det gøres tilgængeligt for almenheden."

Der er ingen formelle krav til dette samtykke, og forfatterne kan godt give én forfatter fuldmagt til at repræsentere dem i dette anliggende. Det er det, der typisk sker, når et tidsskrift kræver, at én forfatter udpeges som "corresponding author" (selv om god skik blandt mange tidsskrifter foreskriver, at selv om der er én corresponding author, bør alle medforfattere give samtykke til publicering direkte til tidsskriftet).

Vancouver-reglerne (ICMJE) Vancouver-reglerne for forfatterskab ”uniform requirements” er udformet af The International Committee of Medical Journal Editors ”Vancouvergruppen” (ICMJE) og er anerkendt af 600 medicinske tidsskrifter. I regelsættet defineres forfatterskab, og der er opstillet klare kriterier for medforfatterskab, som den enkelte forsker skal opfylde. Læs nyeste anbefalinger om forfatterskab. Vancouver-reglerne omfatter også andre anbefalinger, som f.eks. tilkendegivelse af interessekonflikter.

Hvis en af forfatterne giver samtykke til OA-publicering - gives samtykket på vegne af hele forfattergruppen, og det skal være klart for forfatteren, af denne handler på alles vegne. Det skal fremgå tydeligt, at den forfatter, der giver samtykket, giver det på vegne af hele forfatterkollegiet. Idet ”Den, der optræder som fuldmægtig for en anden, indestår for, at han har fornøden fuldmagt” (jf. aftalelovens § 25), når en forfatter giver samtykke er det på hele forfatterkollegiets vegne. HVIS der skulle komme problemer i forhold til en medforfatter, anbefales det, at artiklen fjernes fra OA-publiceringen.

Alle forfattere har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med god skik.