Aarhus Universitets segl

Når du anvender Creative Commons-licenser

Med en Creative Commons (CC)-licens kan du angive, hvordan dine publikationer (eller andre værker) må benyttes af andre i forhold til ophavsretten. Du kan f.eks. give tilladelse til, at dine artikler eller illustrationer gerne må deles, bearbejdes eller videreudvikles af enhver. Hvis du ikke benytter en CC-licens, gælder den almindelige ophavsret.

Licenserne består af 4 typer af rettigheder, der kombineres til 6 forskellige licenser. Du kan se de præcise beskrivelser hos creativecommons.org.

Bemærk, at CC-licenser i princippet ikke kan trækkes tilbage. Dette kan være særligt relevant i forhold til flerforfatterskaber (alle skal være enige), eller Open Access-publicering, hvor du skal være opmærksom på, at fonde og forlag kan kræve, at du/I benytter specifikke CC-licenser.

Læs mere om Open Access og ophavsret.