Aarhus Universitets segl

FOR DIG SOM
FORSKER

For forskere

AU Library tilbyder en lang række services til dig som forsker. Det kan være alt fra hjælp til at få de nødvendige materialer hjem til din forskning, til hjælp med publicering af din forskning gennem de rigtige kanaler. Skulle der være enkelte specifikke services, du mangler, er du mere end velkommen til at kontakte AU Library, så forsøger vi gerne at hjælpe dig.

Forslag til indkøb

Har du forslag til bøger som du mener, at AU Library bør have tilgængelige på biblioteket?

Kontakt AU Library

Er der noget AU Library kan hjælpe dig med, så brug din kontaktbibliotekar eller dit lokale bibliotek i AU Library.


Udgivelse

Publicering

AU Library har en række eksperter, som kan hjælpe dig, når det kommer til at få publiceret dine udgivelser. Uanset om det skal være i elektronisk form eller i papirform.

Ophavsret

Har du styr på rettighederne, når du inddrager andres værker i din forskning? Og er du opmærksom på dine egne rettigheder, når du skal publicere din egen forskning? Hvis ikke, kan AU Library hjælpe dig.

PURE

PURE er Aarhus Universitets Institutional Repository. En forskningsdatabase, som bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre publikationer m.m. fra Aarhus Universitet. Find mere information på PURE's hjemmeside.


Bibliometri

Har du brug for et indblik i dit felt, eller gennemslagskraften af et enkelt tidsskrift, en bestemt publikation? AU Library tilbyder hjælp med analyser (f.eks. H-index, BFI, citationsanalyser m.m.).

Open Access

Open Access kan hjælpe dig med at gøre dine videnskabelige publikationer tilgængelige online og dermed mere synlige.


ORCID

AU anbefaler forskere at oprette et ORCID iD, som er et forsker-ID. Med et forsker-ID kan du nemlig altid holde styr på dine udgivelser. AU Library tilbyder hjælp og vejledning i oprettelse og brug af ORCID.

Plagiering

Er du nervøs for, om du er kommet til at plagiere i en artikel, undrer du dig over, hvad god videnskabelig praksis er, har AU Library samlet de ressourcer, der kan give dig svar på disse spørgsmål, og meget mere.


Særligt

Systematisk litteratursøgning

Grib din søgeproces struktureret an og tilrettelæg din søgning på forhånd. Så kan du minimere risikoen for at reproducere allerede eksisterende forskning, og du har en større chance for at undgå skævheder og bias.

Hjemmeadgang

Ansatte og studerende på Aarhus Universitet kan tilgå alle AU Library's ressourcer hjemmefra, - via AU Library's fjernadgang.

Reviews

Læs om forskellige typer reviews, og om hvordan du kommer godt i gang med at udarbejde reviews.

Referencehåndtering

AU Library supporterer referenceværktøjet EndNote, som alle ansatte og studerende ved Aarhus Universitet har fri adgang til. 

Alerts

Læs mere om hvordan du får alerts på artikler, nye numre af tidsskrifter samt nye resultater på dine tidligere søgninger.