Aarhus Universitets segl

Open science

  • Information om open science fra AU Library

Hvad er open science?

Open science (OS) er en bevægelse inden for videnskaben, der lægger vægt på gennemsigtighed i alle faser af videnskaben, fra indsamling af empiri, til den endelige udgivelse af resultater.

Open science er en samlende betegnelse, der bl.a. dækker over kendte begreber som open access (OA), open educational resources (OER) og data management.

Drivkraften bag OS er den digitale udvikling, der gør det muligt at dele og genbruge forskningsdata i langt højere grad end tidligere, men også at gøre hele forskningsprocessen mere gennemsigtig ved at dele synopser, analyser og åbne peer review processer.

Fordele ved at have fokus på at åbne processerne op er, at lave mere robust forskning, at gøre resultater tilgængelige for alle, og i samfundsmæssigt perspektiv at spare ressourcer på at genbruge data.

Aarhus universitet opfordrer i sin politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis til at:

Alle, der medvirker til forskningsaktiviteter på Aarhus Universitet, skal søge at formidle deres forskning og forskningsresultater ved åbent og ærligt at fremlægge og diskutere data, forskningsmetode og -proces samt forskningsresultater med forskerkolleger og den bredere offentlighed.”  

Open science og Det Kgl. Bibliotek/AU Library 

Det Kgl. Bibliotek understøtter OS tankegangen med mange forskellige services og er i konstant dialog med forskere og studerende i forhold til at udvikle nye services. Læs om flere tiltag, som biblioteket har i dag, der understøtter OS.

FAIR principperne og open science

Hvis du ønsker at gøre dine data åbne i henhold til OS, så anbefales du at efterfølge FAIR data principperne. Følger du FAIR data principperne, vil du forbedre dine datas synlighed og transparens og gøre dem mere brugbare for forskere og alle andre brugere. 

FAIR data principperne er et sæt af vejledende principper, som skal gøre data Findable, Accessible, Interoperable og Reusable, hvilket betyder at data kan findes, forstås og genbruges af alle andre.

Open science services på Det Kgl. Bibliotek/AU Library

AU Library tilbyder en række services som understøtter OS og giver adgang til værktøjer til bl.a. åben data management eksempelvis ved publicering, opbevaring og visualisering af data, samt open educational resources, som er samlinger af åbne læringsressourcer.

Open science arrangementer på Det Kgl. Bibliotek/AU Library

AU Library afholder løbende arrangementer, der på de ene eller anden måde taler ind i emnerne under open science.

Vi har bl.a. LibLab på AU Arts Nobel i Århus, der holder workshops og laver webinarer i hvordan man bruger åbne forskningsanalyseredskaber som kodesprogene R og Python til at analysere store mængder tekst. 

Hold øje med kalenderen, eller kig ind på LibLab’s hjemmeside for at se hvornår det næste arrangement er.  

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.