Aarhus Universitets segl

BSS Datalab - for undervisere

  • Fokus på at kode og bruge data

Hvad er BSS Datalab?

BSS Datalab er et fysisk sted på biblioteket på Fuglesangs Allé, bemandet med datakyndige folk.
Her kan alle tilknyttet BSS - studerende og ansatte - få hjælp til arbejdet med data.

Få f.eks. hjælp til API-kald, opbygning af datasæt, finansielle data, Excel, Nvivo, R, Python og andre værktøjer. Vi kan eksempelvis hjælpe med at udtrække, rense og organisere dine data samt vejlede i forhold til det videre arbejde med forskellige analyseværktøjer.

Hvorfor et BSS Datalab?

Formålet med et BSS Datalab er:

  1. at understøtte og motivere de studerendes arbejde med data
  2. at give de studerende et socialt fællesskab omkring dataarbejdet

BSS Datalab kan være en ekstra ressource til din undervisning, når det kommer til digitale metoder og værktøjer.

De studerende kan finde hjælp til data management, dataanalyser og værktøjer hertil, og medstuderende og biblioteksmedarbejdere kan bidrage med vejledning til datadelen af de studerendes opgaver og projekter.

De studerende får et fysisk sted, hvor de sammen med andre studerende kan eksperimentere og lege med data.

Som underviser kan du bruge BSS Datalab aktivt i din tilrettelæggelse af undervisningen og eller opgave/specialevejledning - eller henvise de studerende til BSS Datalab, når det passer ind i lektionsplanen. Se evt. BSS Datalabs kalender,

Som underviser er du også velkommen til at kontakte medarbejderne tilknyttet BSS Datalab og høre om de forskellige aktiviteter.

Hvem står bag BSS Datalab?

BSS Datalab er et samarbejde mellem den strategiske projektleder for studerendes digitale kompetencer på BSS (Camilla Kølsen Pedersen) og AU Library.

Som studerende vil du i BSS Datalab møde medarbejdere fra AU Library, der har forskellige kompetencer ud i konkrete programmer. Du vil også møde undervisere fra AU’s Institut for Virksomhedsledelse samt Center for Educational Development.

Hvordan bruger du BSS Datalab?

Som underviser kan du bruge BSS Datalab på flere måder: 

  • Du kan gøre dine studerende opmærksomme på tilbuddene i BSS Datalab. Dette kan være særlig relevant i forbindelse med specialer eller større opgaver, hvor de studerende har brug for et brush-up af deres datakompetencer

  • Du kan tilrettelægge opgaver og dataarbejde i undervisningen, så det passer sammen med de åbne aktiviteter i BSS Datalab 

  • Du kan rette ønsker om specifikke emner eller databaser, der er særligt relevante for dine studerende, til medarbejdere tilknyttet BSS Datalab

Aktiviteter og kurser

BSS Datalab - aktiviteter

BSS Datalab - kurser

Programmer, værktøjer, metoder

Her kan du finde en kort beskrivelse af nogle af de programmer og værktøjer, du kan få hjælp til.
Tag fat i den medarbejder, der står som kontaktperson, hvis du har spørgsmål til andre programmer, værktøjer eller metoder.

Excel

Excel er det velkendte regnearksprogram fra Microsoft, hvor data er organiseret i rækker og kolonner.

Programmet giver et godt overblik over dine data, og de mange indbyggede funktioner hjælper dig med at bearbejde, analysere og visualisere data.

Python

Python er et alsidigt programmeringssprog, du bl.a. kan bruge til indsamling, oprensning, analyse og visualisering af data.

Den kommandobaserede tilgang skalerer godt, og Python er derfor et oplagt værktøj til større datasæt, når mere klassiske, visuelle programmer kommer til kort.

Python har en syntaks, der er let at læse og skrive, og det er derfor relativt nemt at komme i gang med.

R

Det statistiske programmeringssprog R kommer med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, samt mulighed for at udvide funktionalitet med et væld af eksterne pakker.

Du kan bruge R til at analysere data selvstændigt, men du kan med fordel anvende R gennem det integrerede udviklingsmiljø RStudio, som giver et godt overblik over data, variable, visualiseringer, filer m.m.

Få hjælp til til programmer, værktøjer og metoder

Data management

Kirsten Krogh Kruuse

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Eikon og Orbis

Lars Lund-Thomsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Fuglesangs Allé

Anders Nørregaard

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Excel

Steffen Armstrong Gjedde

Kontaktbibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Kirsten Krogh Kruuse

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

NVivo

Steffan Mulle Markussen

Informationsspecialist AU Library, Herning

Ophavsret

Solveig Sandal Johnsen

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

Python

Martin Hauge Zeuner

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

R

Kirsten Krogh Kruuse

Bibliotekar AU Library, Bartholins Allé

Martin Hauge Zeuner

Informationsspecialist AU Library, Bartholins Allé

VOSviewer

Lars Lund-Thomsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Fuglesangs Allé

Idéer og forslag

Camilla Kølsen Petersen

Studielektor Institut for Virksomhedsledelse