Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad må andre bruge din opgave til?

De opgavebesvarelser, du selv har udarbejdet, har du ophavsretten til. Du må gerne benytte dig af disse besvarelser ved f.eks. at bruge tekstuddrag i senere opgaver. Du skal bare huske at lave en korrekt kildehenvisning.

Hvis du har udarbejdet en opgave i samarbejde med andre, så skal alle medforfattere give deres tilladelse til, at andre må benytte sig af jeres opgave.

Brug på Brightspace

Hvis din underviser ønsker at bruge din opgave som eksempel for andre studerende ved f.eks. at dele den på Brightspace, så kræver det, at du giver dit samtykke hertil. Desuden skal dit navn også fremgå i forbindelse med at opgaven offentliggøres.

Specialer og opgaver

Du har ved alle opgaver, du selv har udarbejdet, ophavsretten til dit materiale/værk. Det er uanset, om det er en opgave, et projekt, model, kildekode, speciale etc. De kan ikke gøres tilgængelige, uden du har givet dit samtykke hertil. 

Opgavebanker

Nogle uddannelser ved Aarhus Universitet har oprettet en opgavebank, der indeholder eksempler på gode opgavebesvarelser, som andre studerende kan have glæde af at læse. Når du accepterer, at din opgave uploades i en opgavebank, giver du samtidig dit samtykke til, at opgaven er offentligt tilgængelig, og det skærper kravene til din opmærksomhed, for det er dit ansvar, at indholdet lovligt kan offentliggøres. 

Offentliggør du dit værk, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Hvis du har citeret: vær sikker på dette er sket i overensstemmelse med god skik og praksis.
  • Hvis du har brugt billeder: undersøg om du har tilladelse til at offentliggøre dem i din opgave.
  • Hvis du har vedlagt bilag: undersøg om du må vedhæfte bilagene, når du offentliggør opgaven.  F.eks. må du ikke bruge avisartikler eller faglige artikler uden tilladelse.
  • Hvis du har brugt kilder fra f.eks. interviews: vær sikker på du har tilladelse fra de involverede personer.
  • Hvis du anvender personfølsomme data: undersøg om der er særlige regler for, hvad du må anvende af oplysninger.

Fælles noter

Hvis din læsegruppe har udarbejdet fælles noter, opgaver eller mindre tekster, som du gør brug af i andre opgaver, så skal du også angive dette i din opgave ved at lave en kildehenvisning. Hvis du eller andre vil benytte jer af det materiale, som er blevet udarbejdet i fællesskab, skal I alle medforfattere have givet jeres samtykke til, at det må bruges i nye sammenhænge.