Aarhus Universitets segl

FAIR principperne

FAIR data principperne er et sæt vejledende principper, som skal gøre data Findable, Accessible, Interoperable og Reusable, hvilket betyder at data kan findes, forstås og genbruges af alle andre.  

Hvorfor tilslutte sig FAIR principperne?

Der er behov for at forbedre den infrastruktur, som understøtter genbrug af videnskabelige data. Interessenter fra den akademiske verden, industrien, fonde og videnskabelige forlag har tilsluttet sig et sæt FAIR dataprincipper, som skal være retningslinjer for dem, som ønsker at forbedre muligheden for, at deres data kan genbruges.

Fordele når du bruger FAIR principperne

 • Strategi: du har en strategi for god datahåndtering i dit projekt 
 • Synlighed: dit arbejde bliver mere transparent og troværdigt, og synligheden vil give dig anerkendelse, når det bruges eller citeres, og skabe samarbejdsmuligheder  
 • Tidsbesparende: du sparer tid, når du finder forskningsdata, som allerede er genereret og minimerer risikoen for at spilde tid og penge på at duplikere arbejde 
 • Spin outs: du gør det muligt let at genbruge forskningsdata f.eks. til nye analyser og mulige spin outs 
 • Samfund: du hjælper samfundet til at få adgang til offentligt finansierede forskningsdata 
 • Compliance: du overholder internationale standarder og institutionelle politikker

Hvordan kan du gøre dine data FAIR?

Data Management planer og FAIR

Når du laver en data management plan efterlever du principperne om åbenhed og transparens ved at dokumentere datas proveniens. Ved at beskrive hvem der har skabt data og metadata, hvornår og under hvilke betingelser data er skabt, bidrager data management planen til at forstå data og gøre forskningsresultater reproducerbare. Du kan læse mere om fordelene ved at udarbejde data management planer.  

Persistent Digital Identifiers (PID) og FAIR

En PID (persistent identifier) er en unik nøgle, som bruges til at identificere et givet dokument, datasæt eller en person permanent. Ofte er der få beskrivende metadata knyttet til en PID. PID’er gør det muligt for andre at finde dine data og referere til dem. Jvf. FAIR principperne gør PID’er data m.m. findbare og tilgængelige (F og A i FAIR principperne).   

Eksempler på persistent identifiers:  

 • DOI (Document Object Identifier) bruges til dokumenter, data og datasæt. De fleste repositorier kan generere og vedligeholde DOI'er eller andre PID.  
 • Forsker-id’er er et andet eksempel på PID’er. De bruges til at sikre, at en given person ikke forveksles med en anden, f.eks. med samme navn, ved at tildele hver enkelt et unikt nummer. ORCID er et eksempel på et forsker-id, hvor en person tildeles et unikt nummer, som kan bruges til id.

Licenser til datasæt og FAIR

Datalicenser bruges til at vise, om dine data må bruges af andre, og hvordan de må genbruges (R i FAIR principperne).  

Forskningsdata har stor værdi både for dig, men også for forskere rundt omkring i verden. Du kan gøre det nemmere for andre at referere til eller bruge dine forskningsdata ved, at du deler dine data med en tydelig licens. Læs evt. mere om licenser.

Metadata og FAIR

Det er fundamentalt at arbejde med metadata, når du vil gøre din forskning kompatibel med FAIR principperne. Det er metadata, der sikrer, at din forskning og forskningsdata følger FAIR principperne, selv når dine data skal være lukkede, fordi de er fortrolige, personfølsomme eller andet. 

Ved at tilføje metadata til dine datasets sikrer du, at data kan genfindes af både mennesker og maskiner. Metadata understøtter både F, A, I og R i FAIR principperne.

Repositorier og FAIR

Repositorier kan hjælpe dig med at gøre dine data findbare, tilgængelige og genbrugelige (F, A, og R i FAIR principperne).

De kan guide dig et rigtigt langt stykke hen ad vejen, hvis du vil gøre din forskning kompatibel med FAIR principperne. Publicerer du dine data i et åbent repositorie som f.eks. Dataverse, Zenodo eller Figshare, vil de f.eks. kunne hjælpe dig med at:

 • sætte et DOI op
 • have felter til metadata og beskrivelser, som er relevante
 • tildele dine data en datalicens  

På AU har vi ikke et institutionelt repositiorium, men der findes mange åbne respositorier du kan benytte dig af. Ofte vil valget afhænge af fagområde, men der er også flere tværfaglige.

Vil du vide mere om FAIR principperne?

Her finder du en række ressourcer, hvor du kan læse, se eller høre mere om FAIR principperne: 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du tage fat i kontaktbibliotekaren for dit område, som står klar til at hjælpe dig.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek.