Aarhus Universitets segl

Semesterhylder på AU Library

Om semesterhylder

For at give de studerende adgang til det materiale, du har udvalgt til undervisningen, tilbyder AU Library semesterhylder. 

Her samler vi de bøger, som indgår i pensum, så der altid er et eksemplar tilgængeligt for de studerende. Som regel køber vi også et eller flere eksemplarer af bøgerne til udlån. 

Bestil semesterhylde

Se, hvor der er semesterhylder, og hvordan du får indhold på den.

AU Library, Bartholins Allé

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur.

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)

Ud fra undervisningsplanerne indsamler/indkøber vi bøger og stiller et eksemplar på biblioteket

Fysisk placering 

Semesterhylden på AU Library, Bartholins Allé er placeret ved siden af Informationen på 1. etage.

Studerende kan benytte semesterhylden døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang.

Ønsker du andre titler på semesterhylden?

Ønsker du andre titler på semesterhylden, kan du henvende dig til en af dine kontaktbibliotekarer.

AU Library, Emdrup

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur i undervisningsplanerne for kandidat- og masteruddannelserne på DPU. 

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)

Ud fra undervisningsplanerne indsamler/indkøber vi bøger og stiller et eksemplar på semesterhylden i henholdsvis København og Århus. 

Fysisk placering 

Semesterhylden i København findes fysisk på AU Library, Emdrup.

DPU studerende kan benytte semesterhylden (København) døgnet rundt, da den er placeret i det døgnåbne afsnit på biblioteket.

Semesterhylden i Aarhus findes fysisk I Nobelparken bygn. 1461, i kælderen under biblioteket. 

Sådan bestiller du en semesterhylde

Send en kopi af pensumliste/undervisningsplan til Jens Jan Andersen - så opstiller han materialet på semesterhylden. 

AU Library, Fuglesangs Allé

Fakta om semesterhylden

På Fuglesangs Allé har vi som udgangspunkt ikke semesterhylder, idet vi indkøber et eksemplar af al pensumlitteratur og stiller den til rådighed på bibliotekets læsesal samt et eksemplar til udlån.

På den måde vil der altid være et eksemplar tilgængeligt, som den studerende kan kopiere eller scanne fra til eget brug.

Fysisk placering 

Semesterlitteraturen er opstillet efter bogens emne på læsesalen og i udlånssamlingen.

Opstillingen kan findes frem ved en søgning på bogens titel og/eller forfatter på library.au.dk.

Studerende kan benytte litteraturen på læsesalen døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang.     

Sådan bestiller du en semesterhylde

Hvis vi ikke har mulighed for at indkøbe litteraturen til placering på læsesalen, tilbyder vi at oprette en semesterhylde, kontakt AU Library, Fuglesangs Allé.

AU Library, Kasernen

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur.

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)

Ud fra undervisningsplanerne indsamler/indkøber vi bøger og stiller et eksemplar på biblioteket

Fysisk placering 

Semesterhylden er placeret i kopirummet på AU Library, Kasernen

Studerende kan benytte semesterhylden døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang. 

Sådan bestiller du en semesterhylde

Kontakt AU Library, Kasernen for at få indhold på semesterhylden.

AU Library, Katrinebjerg

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur.

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)

Ud fra undervisningsplanerne indsamler/indkøber vi bøger og stiller et eksemplar på biblioteket

Fysisk placering 

Semesterhylden er placeret på biblioteket.

Studerende kan benytte semesterhylden døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang. 
 

Sådan bestiller du en semesterhylde

Kontakt AU Library, Katrinebjerg for at få indhold på semesterhylden. 

AU Library, Nobelparken

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur.

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)
 

Fysisk placering 

Semesterhylden er placeret i lokale: 1461-010 – i bibliotekets kælderetage    

Studerende kan benytte semesterhylden døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang. 
 

Sådan bestiller du en semesterhylde

Underviserne bedes sende en liste over de ønskede materialer til biblioteket i god tid før semesterstart.

Ud fra litteraturlisten indsamler/indkøber vi bøgerne og stiller et eksemplar på semesterhylden.

Vedr. fagene Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk/Brasiliansk, Tysk, Lingvistik og Nordisk: Henvendelse til Sofie Baungaard Hansen

Vedr. fagene Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk: Henvendelse til Lise Fauslet

Vedr. fagene Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Historie, Europastudier, Globale Studier, Slaviske Sprog, Kinesisk, Japansk,  Indisk og alle DPU: Henvendelse til Ela Snopek.

Vedr. fagene Idehistorie og Filosofi kontakt Karoline Liv Vildlyng

AU Library, Herning

Fakta om semesterhylden

Semesterhylden er en samling af bøger, der optræder som anbefalet primær litteratur.

Følgende litteratur opstilles ikke på semesterhylden:
- sekundær litteratur
- litteratur der genoptrykkes i kompendium
- tidsskrifter (artikler etc.)
- online litteratur (netdokument, e-bog etc.)

Fysisk placering 

Semesterhylden står på biblioteket og studerende kan benytte semesterhylden døgnet rundt, hvis de har 24/7 adgang. 

Sådan opretter vi en semesterhylde

Ud fra undervisningsplanerne indsamler/indkøber vi bøger og stiller et eksemplar på biblioteket.   

AU Library, Sundhedsvidenskab

Fakta om semesterhylden

Biblioteket opretter ikke egentlige semesterhylder, men vi indkøber eksemplarer af pensumlitteraturen, som er til rådighed i bibliotekets lærebogssamlinger.

Materialet i lærebogssamlingerne er beregnet til læsning på biblioteket og kan ikke udlånes.

Fysisk placering

  • Folkesundheds samling er mærket med gult bånd. Samlingen består af et udvalg af de vigtigste titler fra pensum. Bøgerne kan kun benyttes på biblioteket. De fleste titler findes desuden som udlånseksemplarer.
  • Medicins lærebogssamling er mærket med rødt eller grønt bånd. Samlingen består af 2 sæt af litteraturen fra pensumlisterne til medicinstudiet. Bøgerne kan kun benyttes på biblioteket. Alle titlerne findes desuden som udlånseksemplarer.
  • Odontologis lærebogssamling er mærket med blåt bånd. Samlingen består af 2 sæt af litteraturen fra pensumlisterne. Bøgerne kan kun benyttes på biblioteket. Alle titlerne findes desuden som udlånseksemplarer.
  • Tandplejernes lærebogssamling er mærket med blåt bånd. Samlingen består af litteraturen fra pensumlisterne. Bøgerne kan kun benyttes på biblioteket. Alle titlerne findes desuden som udlånseksemplarer.