Aarhus Universitets segl

Leganto Reading List

 • Trin-for-trin vejledning til værktøjet Leganto Reading List

Som underviser på Aarhus Universitet kan du gøre brug af værktøjet Leganto Reading List til håndtering af pensumlitteratur.
Værktøjet tilgår du inde fra dit kursusrum i Brightspace.  

Med Leganto Reading List giver du dine studerende adgang til mere ensartede lister med kilder til pensumlitteratur, hvor der er linket til Det Kgl. Biblioteks fysiske og elektroniske materialer m.m. Leganto Reading Lists kan nemt overføres fra år til år, semester til semester, kursus til kursus - og evt tilrettes. 

 • Med Leganto Reading List kan du nemt tilføje materialer fra Det Kgl. Bibliotek - via bibliotekssystemet
 • Du kan uploade indscannede filer, så de figurerer sammen med andet pensumlitteratur 
 • Du kan linke til andet materiale fra internettet, f.eks. videoer på YouTube, diverse hjemmesider m.m.

1. Aktivér værktøjet Leganto Reading List i dit kursus i Brightspace

 • Log på Brightspace
 • Gå ind på dit kursus/kursusrum
 • Gå til Content
 • Opret en ny Unit hvor du kan placere værktøjet Leganto Reading List, hvis du ikke allerede har en unit til formålet
 • Gå til Add Existing:
 • Vælg External Tool Activity
 • Find værktøjet Leganto Reading List og tilføj det: 

Nu har du tilføjet værktøjet Leganto Reading List til en unit i venstremenuen i dit kursus/kursusrum i Brightspace:


2a. Opret ny reading list/pensumliste fra bunden

 • Gå til den unit på dit Brightspace kursus, hvor du har tilføjet værktøjet Leganto Reading List
 • Klik på Create it/Opret:

Titlen på dit kursus/kursusrum overføres automatisk som titel på din Reading List/pensumliste - du kan redigere dette, hvis der er behov

 • Klik på Create/Opret:
 • Vælg nu en skabelon, der passer til dine behov
 • Hvis du vælger en af de prædefinerede skabeloner, vil der være oprettet en række sektioner på forhånd og du kan altid tilføje, fjerne og omdøbe sektioner i prædefinerede skabeloner
 • Hvis du vælger Default/Standard, får du en liste med kun én sektion, og du vil selv skulle tilføje flere sektioner:

ELLER

2b. Genbrug tidligere reading list/pensumliste

Lav en ”rollover” (kopi) af en af dine tidligere reading lists/pensumlister

Du kan nemt genbruge en tidligere reading list/pensumliste

 • Find det kursus, du ønsker at overføre en tidligere reading list/pensumliste fra
 • Klik Roll over/Overfør:

Rediger evt. din reading list/pensumliste

Tilføj nye kilder

Fjern kilder:

 • Find den kilde, du ønsker at fjerne
 • Klik på de tre små prikker til højre for kilden
 • Vælg Delete item/Slet materiale:

Tilføj kilder fra en af dine andre reading lists/pensumlister:

 • Gå til den reading list/pensumliste, hvor kilden, du ønsker at kopiere er
 • Klik på de tre prikker til højre for kilden
 • Vælg Copy Citation/Kopier citation 
 • Vælg hvilken reading list/pensumliste, og hvilken sektion i denne liste, den enkelte kilde skal kopieres til
 • Afslut med Confirm/Bekræft

3. Tilføj kilder til din reading list/pensumliste

Du kan tilføje kilder til din reading list/pensumliste på flere forskellige måder:

Hent kilder fra bibliotekssystemet på Det Kgl. Bibliotek

 • Log ind på din brugerprofil i bibliotekssystemet på Det Kgl. Bibliotek
 • Søg den kilde frem, du ønsker at tilføje til din reading list/pensumliste
 • Klik på de tre "prikker" til højre
 • Vælg ikonet for reading list/pensumliste
 • Vælg hvilken reading list/pensumliste, du ønsker at tilføje kilden til
 • Vælg hvor i listen kilden skal figurere
 • Klik på Add to reading list/Tilføj til pensumliste:

Upload en fil

 • Upload en fil, du har rettigheder til at uploade (01:03)
 • Klik på Add items/Tilføj Materiale --> Upload a File/Upload en Fil --> vælg den fil, du vil uploade
 • Afhængigt af filen kan Leganto automatisk udfylde nogle af felterne i beskrivelsen af filen
 • Hvis felterne er tomme --> udfyld relevante felter 
 • Vælg hvor i din reading list/pensumliste kilden skal figurere og klik Add/Tilføj:

Vær opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at ophavsretten til materialet respekteres - forhold dig derfor til den disclaimer, du ser øverst til højre, når du uploader en fil:

Hent kilder fra internettet - brug værktøjet Cite It!

Cite It! er et bogmærke, du tilføjer til din browser.

Cite It! kan hente information om de kilder, du finder på internettet, og trække informationerne med over i din Reading List/pensumliste.

Tilføj kilder via søgefunktionen i værktøjet Leganto Reading List

Tilføj kilder direkte inde fra grænsefladen i værktøjet Leganto Reading List via søgefunktionen: https://youtu.be/n3lPSDADwX8 (02:42).

 • I videoen bliver det nævnt, at fysisk materiale bliver håndteret af biblioteket. Det afhænger dog af den service, dit lokale bibliotek tilbyder i forbindelse med pensumlitteratur
 • Hvis du ved, at dit bibliotek ikke håndterer pensumlitteratur for dig, vil du kunne se noten Being Prepared ved kilderne i din Reading List/pensumliste
 • Det er dog kun en intern note, en processtatus, som biblioteksmedarbejderne og du som underviser kan se. Dine studerende vil ikke se beskeden

Tilføj kilder fra EndNote

Du kan importere referencer/kilder fra EndNote til din samling/collection i Leganto.

Når referencerne/kilderne ligger i din samling/collection, kan du tilføje dem efterfølgende til dine reading lists/pensumlister.

Se vejledning i, hvordan du importerer referencer/kilder fra EndNote til din samling/collection.

Tilføj kilder fra Mendeley

Opret forbindelse til din samling af kilder i Mendeley inde fra værktøjet Leganto Reading List, og få mulighed for overføre kilder fra Mendeley direkte til din Leganto Reading List/pensumliste:

 1. Gå til User settings --> Mendeley --> Login --> log ind på din Mendeley konto
 2. Klik på Add items/Tilføj Materiale
 3. Klik herefter på Mendeley og tilføj kilder til din Leganto Reading List/pensumliste fra din samling af kilder i Mendeley:

Tilføj kilder fra Zotero

Opret forbindelse til din samling af kilder i Zotero inde fra værktøjet Leganto Reading List, og få mulighed for at overføre kilder fra Zotero direkte til din Leganto Reading List/pensumliste:

 1. Gå til User settings --> Zotero --> log ind på din Zotero konto (følg vejledningen)
 2. Klik på Add items/Tilføj Materiale
 3. Klik herefter på Zotero og tilføj kilder til din Leganto Reading List/pensumliste fra din samling af kilder i Zotero:

Tilføj kilder manuelt til din Reading List/pensumliste

 • Klik på Add items/Tilføj Materiale 
 • Vælg Blank Form
 • Inddatér de oplysninger, du har --> vælg evt. hvor i din Reading List/pensumliste kilden skal placeres og klik Add/Tilføj:

4. Send din Reading List/pensumliste til gennemsyn på biblioteket

Afhængigt af hvilke aftaler, din enhed/institut/fakultet har med dit lokale bibliotek, kan du muligvis sende din Reading List/pensumliste til gennemsyn på biblioteket (02:18)

 • Klik på Library Review/Send til biblioteket:

Biblioteket vil evt. kunne:

 • Udføre ophavsretlige tjek af dine uploadede PDF-filer
 • Tjekke, at alle links virker
 • Tjekke, at de fysiske kilder i din Reading List/pensumliste peger på fysiske eksemplarer, som er tilgængelige for de studerende

Kontakt dit lokale fakultetsbibliotek, hvis du er i tvivl om hvilken hjælp, du kan få fra biblioteket.


5. Færdiggør og publicér din Reading List/pensumliste

Når du har færdiggjort din Reading List/pensumliste - og biblioteket evt. har gennemgået listen - kan du publicere din Reading List/pensumliste til dine studerende.

 • Klik på Publish/Publicér
 • Sørg for, at din Reading List/pensumliste publiceres til studerende på dit kursus/fag - Course students 
 • Afslut med Confirm/Bekræft

For at dine studerende kan se og tilgå din Reading List/pensumliste, skal du som det sidste synliggøre værktøjet Leganto Reading List i Brightspace

 • Klik på "knappen" som vist på billedet, så bliver værktøjet Leganto Reading list - og dermed den Reading List/pensumliste, du har oprettet - synligt for dine studerende:

Andre funktioner i Leganto Reading List

Bøger på semesterhylde

 • Hvis dit lokale bibliotek håndterer semesterhylder, kan du bede biblioteket om at placere et fysisk eksemplar af en bog på en semesterhylde
 • Kontakt dit lokale fakultetsbibliotek, hvis du er i tvivl, om det er en service, dit bibliotek tilbyder 

Sådan indikerer du, at du gerne vil have en fysisk bog placeret på en semesterhylde:

Indkøb af litteratur

Sådan indikerer du, at du ønsker biblioteket indkøber en bog på din Reading List/pensumliste:

Brug for hjælp?

I AU Library er der medarbejdere, som kan vejlede og undervise i værktøjet Leganto Reading List.