Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidsskriftet Sprogforum

Sprogforum - tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

Sprogforum - tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner — og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse.

Sprogforum henvender sig til alle med interesse for sprog- og kulturundervisning: sproglærere, efteruddannere, lærebogsforfattere, forskere og studerende - og de samme grupper bidrager med artikler om alle sider af sprog- og kulturundervisning.

Om centret og Sprogforum

Sprogforum har eksisteret i over 20 år og udgivet over 65 numre.

Sprogforum udkommer fra nummer 66 og fremadrettet på Roskilde Universitetsforlag SAMFUNDSLITTERATUR.

Det første nummer udkom i 1994 på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som fra 1. januar 2018 hedder AU Library Emdrup og er en del af Det Kgl. Bibliotek. Numrene 1- 36 ligger frit tilgængelige i arkivet her på Sprogpædagogisk Informationscenters hjemmeside (- se under Sprogforums udgivelser og arkiv).
Fra 2006 til og med nr. 65 udkom Sprogforum på Århus Universitetsforlag.

Sprogpædagogisk Informationscenter er del af tidsskriftets storgruppe, indgår i temaredaktioner og bidrager som redaktionens faste samarbejdspartner bl.a. til tidsskriftets rubrikker Godt Nyt og Andet Godt Nyt, som er udarbejdet på basis af litteratur om sprog og sprogpædagogik, der befinder sig i bibliotekets bogsamling.

Godt Nyt indeholder udvalgte emnebibliografier, som er udarbejdet til tidsskriftets enkelte temanumre. Fra nr. 66, 2018, er rubrikkens navn TEMANYT.

Andet Godt Nyt indeholder udvalgte bøger, der er indgået i bibliotekets samling. Fra nr. 66, 2018, er rubrikkens navn ANDET NYT.

Praktisk information


Køb Sprogforum
 

Numre fra 66 og frem bestilles på Samfundslitteratur.

Den enkelte numre fra 36 og frem til 65 bestilles på Århus Universitetsforlag.

Ældre numre fra 1-35 kan blive tilsendt ved henvendelse til Sprogpædagogisk Informationscenter: anfr@kb.dk

Kontakt redaktionen

Reaktionen kan kontaktes på sprogforum@ruc.dk

Redaktionens adresse:
Sprogforum
Kultur og Sprogmødestudier
Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab
Universitetsvej 1, Postboks 260 
4000 Roskilde
E: louiset@ruc.dk

Se mere om Sprogforums redaktion.

Se Sprogforum på biblioteket

De enkelte numre findes i AU Library Emdrups tidsskriftsamling:
Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

Sprogforum og centrets tidligere udgivelser på biblioteket

Centret har (dengang under navnet INFODOK) udgivet Sprogforum fra 1996 til 2006, siden er tidsskriftet udkommet på henholdsvis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, Århus Universitetsforlag og udkommer i dag på Roskilde Universitetsforlag.

Sprogpædagogisk Informationscenter har under navnet INFODOK før 1994 udgivet
Tværsproglige Blade

Desuden er enkelte numre af Tværsproglige Blade indgået som monografier i AU Library Emdrups samling:
Tværsproglige Blade med særnumre

Sprogforums udgivelser og arkiv


Sprogforum fra og med nr. 66 og frem udkommer som trykt bog og e-bog og kan købes på Roskilde universitetsforlag/Samfundslitteratur.

Sprogforum fra og med nummer 36 udkommer som trykt bog og e-bog og kan købes på Aarhus Universitetsforlag.

Alle numre bliver efter ca. et år lagt ud som open access artikler.
Se direkte adgang til Sprogforums arkiv på Det Kongelige Biblioteks tidsskrift.dk

Sprogforum nr. 1 til 35 - se direkte link til numrene i nedenstående oversigt.


Sprogforum - 2005, nr. 33 til 35

Sprogforum nr. 2005/33 - H.C. Andersen
Sprogforum nr. 2005/34 - Sproglæreren mellem refleksion og fornyet praksis
Sprogforum nr. 2005/35 - Undervisningsmaterialer og -indhold

Sprogforum - 2004, nr. 29 til 32

Sprogforum nr. 2004/29 - Nordens sprog i Norden
Sprogforum nr. 2004/30 - Sproglig opmærksomhed
Sprogforum nr. 2004/31 - Den fælles europæiske referenceramme
Sprogforum nr. 2005/32 - Vinduer mod verden

Sprogforum - 2003, nr. 25 til 28

Sprogforum nr. 2003/25 - Læringsrum
Sprogforum nr. 2003/26 - Udtale
Sprogforum nr. 2003/27 - Kompetencer i gymnasiet
Sprogforum nr. 2003/28 - Æstetik og it

Sprogforum - 2002, nr. 22 til 24 + ekstranummer

Sprogforum nr. 2002/22 - Lytteforståelse
Sprogforum nr. 2002/23 - Evaluering
Sprogforum nr. 2002/24 - Sprog for begyndere
Sprogforum nr. 2002/XX - Julen 2002

Sprogforum - 2001, nr. 19 til 21 + ekstranummer

Sprogforum nr. 2001/19 - Det mangesprogede Danmark
Sprogforum nr. 2001/20 - Task
Sprogforum nr. 2001/21 - Litteratur og film
Sprogforum nr. 2001/XX - Sprogforum 2001

Sprogforum - 2000, nr. 16 til 18

Sprogforum nr. 2000/16 - Sprog på skrift
Sprogforum nr. 2000/17 - Brobygning i sprogfagene
Sprogforum nr. 2000/18 - Interkulturel kompetence

Sprogforum - 1999, nr. 13 til 15 + ekstranummer

Sprogforum nr. 1999/13 - Internationalisering
Sprogforum nr. 1999/14 - Mundtlighed
Sprogforum nr. 1999/15 - Læring og læreoplevelser
Sprogforum nr. 1999/XX - Sprogforum 1999

Sprogforum - 1998, nr. 10 til 12

Sprogforum nr. 1998/10 - Sprogtilegnelse
Sprogforum nr. 1998/11 - Evaluering af sprogfærdighed
Sprogforum nr. 1998/12 - Sprog og fag

Sprogforum - 1997, nr. 7 til 9

Sprogforum nr. 1997/07 - Fra grammatik- til systemtilegnelse
Sprogforum nr. 1997/08 - Projektarbejde
Sprogforum nr. 1997/09 - Dansk som andetsprog

Sprogforum - 1996, nr. 4 til 6 + ekstranummer

Sprogforum nr. 1996/04 - Rundt om kommunikativ kompetence
Sprogforum nr. 1996/XX - Sprog - kvalitet og kompetence
Sprogforum nr. 1996/05 - Mellem bog og Internet
Sprogforum nr. 1996/06 - Den professionelle sproglærer

Sprogforum - 1994/95, nr. 1 til 3

Sprogforum nr. 1994/01 - Kulturforståelse
Sprogforum nr. 1995/02 - Didaktiske tilløb
Sprogforum nr. 1995/03 - Et ord er et ord

Sprogforum som open access-tidsskrift

Sprogforum på tidsskrift.dk

Sprogforum udkommer i dag som trykt tidsskrift med et omfang på ca. 100 sider to gange årligt.

Aktuelt indekserer redaktionen efter aftale med forlaget alle artikler i open access på tidsskrift.dk (Det Kongelige Bibliotek) - begyndende med de nyeste temanumre fra de senere år.

Se Sprogforumtidsskrift.dk.

Temanumre fra 1 - 35 er desuden frit tilgængelige i bibliotekets online-arkiv med direkte link til tidsskrift.dk
Temanumre fra 36 - 65 er også udkommet som e-bøger på Århus Universitetsforlag.
Temanumre fra 66 og frem udkommer på Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur.
E-bøgerne er først gratis et år efter udgivelsen.
Cirka et år efter udgivelsen af de trykte tidsskrift-numre lægges numrene ud på tidsskrift.dk.

 

Sprogforum på Gymnasieforskning.dk

Er du interesseret i at få et hurtigt overblik over Sprogforum-artikler, der er relevante for undervisningen på gymnasiet?

Sprogforums redaktion og Århus Universitetsforlag har i 2015 indgået et samarbejde med  Gymnasieforskning.dk - en vidensdatabase, der samler og formidler forskning og viden om de gymnasiale uddannelser.

Sprogforum-artikler fra 2006 til 2016, der har relevans for sprogundervisningen i gymnasiet, er derfor fremadrettet tilgængelige i vidensdatabasen.

Se Sprogforum i Gymnasieforskning.dk's søgefelt.

Sprogforum - International Edition

Sprogforum: Journal of Language and Culture Pedagogy

International edition

Sprogforum: Journal of Language and Culture Pedagogy focuses on the teaching and learning of any language (as a foreign or second language) at all levels of education and in all contexts.
The national edition, which appeared for the first time in 1994, is in Danish, and it also contains articles in Norwegian and Swedish, which are similar to Danish. All issues concentrate on a specific theme, which is outlined in a foreword written by the editors.
The international edition of Sprogforum has appeared since 2012.
It contains
1. a selection of the articles originally in Danish and translated into English,
2. the articles originally in English or other languages such as French, German etc.
It also contains the foreword of the issue, as well as a selection of books and other materials relating to the theme. In addition, it contains English abstracts of all articles – plus abstracts in some other languages. Thus the international edition reflects the multilingual orientation of Sprogforum both in content and in language profile.

Sprogforum på andre sprog

Spansk

Enkelte artikler er udgivet på spansk og ligger frit tilgængelige på Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur.

Engelsk

Sprogforum nummer 57 - 65 

Se abstracts og bibliografier – read abstracts and bibliographies in English

65       Literacy - abstracts in English

64       Organized Language and Culture Encounters - abstracts in English

63       Genre Pedagogy - Abstracts in English

62       Language, Culture and Knowledge - abstracts in English

61       Learning Objectives - abstracts in English

60       Critical Language and Culture Pedagogy - abstracts in English

59       Learning Materials Without Borders - abstracts in English

58       Beginner Language - abstracts in English

57       Subjectivity and Multilingualism - abstracts in English)

Se udvalgte artikler på engelsk – read articles from Sprogforum in English

 

Emnebibliografier og bognyt

Emnebibliografier i Sprogforum


Centret udarbejder de faste rubrikker Godt Nyt og Andet Godt Nyti tilknytning til Sprogforums temanumre.

Godt Nyt indeholder bibliografier med nyere udvalgt litteratur om temaet fra samlingen på AU Library Emdrup. Desuden præsenterer vi alt efter emne og spalteplads udvalgte e-ressourcer med relevans for de enkelte temanumre.

Andet Godt Nyt indeholder nye bøger fra bibliotekets samling.

Se Godt Nyt til de nyeste temanumre:

Godt Nyt 64 - Arrangerede sprog- og kulturmøder

Se flere Godt Nyt og Andet Godt Nyttidsskrift.dk

Fra og med Sprogforum nummer 62 indgår Godt Nyt/ Good News i de engelske oversættelser. Se i oversigten under Sprogforum - International Edition.


Redaktionen for Sprogforum

Sprogforum — tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik udkommer fra 2018 på Roskilde Universitetsforlag.

Fra 2006 til og med 2017 udkom Sprogforum på Århus Universitetsforlag.

Fra 1994 til 2005 blev Sprogforum udgivet af Sprogpædagogisk Informationscenter under navnet INFODOK på Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Redaktionen huses i dag af Roskilde Universitetscenter.
Fra 2006 til 2017 stillede Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet lokaler og arbejdskraft til rådighed. Fra 1994 til og med 2005 blev tidsskiftet udgivet på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, det nuværende AU Library, Emdrup. Sprogforum samarbejder fortsat med Sprogpædagogisk Informationscenter (tidligere navn: INFODOK) på AU Library, Emdrup (Det Kgl. Bibliotek).

Sprogforum redigeres på flere niveauer:

Storgruppen har til opgave at lægge de overordnede rammer for udgivelsen, fastlægge temaerne for de kommende numre, evaluere de udkomne samt i den daglige praksis at udbrede kendskabet til Sprogforum.

Storgruppen for de enkelte årgange kan ses i det trykte tidsskrifts kolofon. Storgruppen består fra 2016 af:

 

    Gülsüm Akbas, Bettina Brandt-Nilsson, Francesco Caviglia, Petra Daryai-Hansen, Birte Dahlgreen, Karen-Margrete Frederiksen, Susana Silvia Fernández, Annegret Friedrichsen, Annette Søndergaard Gregersen, Anne Holmen, Karen Sonne Jacobsen, Mads Jakob Kirkebæk, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Elina Maslo, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Bente Meyer, Pia Zinn Ohrt, Michael Svendsen Pedersen, Susanne Jacobsen Pérez, Ulla Prien, Karen Risager, Lilian Rohde, Lars Stenius Stæhr, Lone Svarstad, Louise Tranekjær, Peter Villads Vedel og Merete Vonsbæk.

 

Denne gruppe mødes et par gange om året og udpeger bl.a. her for hvert nummer en temagruppe, som skal være ansvarlig for at et nummer bliver til virkelighed. Det indbefatter kontakt til forfattere, gennemlæsning og eventuel beskæring af de indkomne artikler samt at der er en linje i nummeret.

En fast redaktionsgruppe har til opgave at gennemlæse og redigere hele nummeret, kronikkerne, læserbrevssiderne og de "åbne sider". Redaktionen samarbejder med Annegret Friedrichsen, Sprogpædagogisk Informationscenter AU Library Emdrup Centret står bl.a. for rubrikkerne Godt Nyt og Andet Godt Nyt.

Redaktionsgruppen består fra februar 2018 af:

Louise Tranekjær (ansv.), Karen Risager, Lone Svarstad, Bergthóra Kristjánsdottir og Karen Sonne Jacobsen.

Redaktionsgruppen bestod fra sommeren 2017 af:
Karen Lund (ansv.), Bergthóra Kristjánsdottir, Karen Sonne Jacobsen, Karen Risager, Lone Svarstad og Louise Tranekjær.

Redaktionsgruppen bestod fra 2014 af:
Karen Lund (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jacobsen og Karen Risager.

- For numrene fra 2018 og frem er Louise Tranekjær ansvarshavende.
- For numrene fra 2006 til og med 2017 var Karen Lund ansvarshavende.
- For numrene fra 2002 til og med 2005 var Annegret Friedrichsen ansvarshavende.
- For numrene fra 1994 til og med 2001 var Elsebeth Rise ansvarshavende.

For tidligere ændringer i sammensætningen af storgruppen og den daglige redaktionsgruppe samt skiftende temaredaktioner se kolofonen i de enkelte temanumre.

Den enkelte artikelforfatters holdning behøver ikke være identisk med redaktionens.

Hvorfor Sprogforum?

Sprogforums oprindelige manifest fra 1999

Nye udfordringer

Det er udfordringernes tid for sproglærere, lærebogsforfattere og efteruddannere. Flere og flere mennesker har brug for mere og mere sprogundervisning. Nye elevgrupper kommer til, ikke mindst voksne med specielle fagsproglige behov, og indvandrere og flygtninge, der som nye grupper kræver særlige tiltag. Hver især har disse grupper behov for en sprogundervisning der - både hvad indhold og metoder angår - adskiller sig fra den vi kender fra den traditionelle undervisning.

Også inden for det etablerede uddannelsessystem er meget i opbrud. Nye uddannelser oprettes, sprogfagene indgår i nye sammenhænge, uddannelsespolitiske målsætninger ændrer sig, læseplaner revideres. Alt sammen som svar på tidens krav til en moderne sprogundervisning. Hos eleverne møder lærerne ændrede holdninger, interesser og adfærdsmønstre, som gør det nødvendigt løbende at ændre metoder, materialer og interaktionsformer.

En samling af kræfterne

Sprogundervisere i Danmark har, ligesom forskere, efteruddannere og lærebogsforfattere, i høj grad vist sig i stand til at tage disse udfordringer op og har i mange tilfælde selv været initiativtagere til fornyelse. Vi har hertil kunnet nyde godt af en solid sprogpædagogisk tradition.

Men skal sprogundervisningen fortsat være på højde med udfordringerne i en international verden og bevare det bedste i traditionen, er det nødvendigt at vi samler kræfterne på tværs af institutionelle og faglige grænser.

Det er ønsket om at tage denne opgave op der ligger bag udgivelsen af Sprogforum, Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Det afspejler sig ikke mindst i den samlede redaktionsgruppe, hvor såvel sprog som institutioner er bredt repræsenteret.

Sprogforum vil være en ramme for pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning hvor:

  • undervisere udveksler erfaringer, ideer og eksperimenter på tværs af sprog, institutioner og traditioner;
  • forskere formidler undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse;
  • undervisere peger på områder, hvor der er behov for forskning.

Sprogforum ser det som sit fornemste mål at synliggøre og videreudvikle vores fælles faglige identitet på tværs af sproglige og institutionelle grænser. Alle opfordres hermed til at bidrage hertil.

Redaktionsgruppen

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar

Annegret Friedrichsen

AU Library Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk