Aarhus Universitets segl

Udvalgte netadresser

Centrets udvalgte netadresser

Vi udarbejder og vedligeholder lister med udvalgte netadresser om fremmedsprogsundervisning, sprogpædagogik og flersprogethed.


Sproglærerforeninger i Danmark

Overordnet

Klassikerforeningen
Blad: Klassikerforeningens meddelelser.

LVU Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere, Fraktion 3: Indvandrerlærere og specialundervisere.

Sproglærerforeningen — Landsforeningen af sproglærere i Danmark
Blad: Sproglæreren.

UFE: Undervisere for tosprogede elever.
Blad: Ufe-nyt Undervisere for tosprogede elever.
Kontakt: else.nielsen@ufe.dk

Enkelte sprog

Dansk

Dansklærerforeningen

Engelsk

Engelsklærerforeningen for gymnasiet og HF
Blad: Anglo Files

Handelsskolernes Engelsklærerforening
Blad: News and Views.

Seminariernes engelsklærerforening
Blad: SELF Seminariernes engelsklærerforening. Blad: SELF

Fransk

Fransklærerforeningen
Blad: Fransk Nyt

Italiensk

Italiensklærerforeningen
Blad: Informazioni.

Japansk

Japansklærerforeningen
Kontakt: japansk@cool.dk

Kinesisk

Kinesisklærerforeningen

Russisk

Russisklærerforeningen
Blad: Meddelelser/ Russisklærerforeningen.

Spansk

Spansklærerforeningen
Blad: Rodrigo — Informationer fra Spansklærerforeningen.

Tysk

Den Danske Germanistforening

Handelsskolernes Tysklærerforening
Blad: Querschnitt

Seminariernes Tysklærerforening
Kontakt: kbj@ucc.dk

Tysklærerforeningen for Grundskolen

Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf
Blad: Wissenswert

Danske og internationale centre og foreninger

ACTFL — American Council on the Teaching of Foreign Language

Alliance Francaise

BiblioteksCenter for Integration (Det Kongelige Bibliotek)

The British Council

The British Council Association for Applied Linguistics (BAAL)

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA)

Center for Dansk som andet- og fremmedsprog

Centret för Språkbad och flerspråkighet, Vasa Universitet, Finland

CIEP — Centre Internationale d'études pédagogiques
herunder DELF/DALF (Diplôme d'études en langue francaise/Diplôme approfondi de langue francaise)

CIP - Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Dansk Sprognævn

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sprogside, Ordnet.dk

Deutsch als Fremdsprache (DAF), Zentrum für Lehrerbildung

DGFF — Deutsche Gesellschaft für Fremdssprachenforschung

ECML — European Centre of Modern Languages, Council of Europe

ECML DK ECML Kontaktpunkt Danmark Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML)

EFSZ — Europäisches Fremdsprachenzentrum

FIPF — Fédération Internationale des Professeurs de Francais,
Tidsskrift: Le francais dans le monde

FIPLV — Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes/ World Federation of Modern Language Associations

Goethe-Institut — Offizielle Organisation zur Förderung deutscher Kultur
Goethe-Institut København

IDV — Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband, Tidsskrift: IDV- Magazin

Informationszentrum für Fremdsprachenforschung, Ifs Udgiver af: Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht

Københavns Sprogcenter

Language Testing Research Centre (LTRC), University of Melbourne

LRC — Language Resource Centers/ National Foreign Language Ressource Centers (United States).
16 amerikanske sprogcentre med links til sprogpædagogiske materialer for højere uddannelse

MLA — Modern Language Association, herunder også: Information om MLA's International Bibliography

NCELA — The National Clearinghouse for English Language and Language Instruction Educational Programs, George Washington University, Washington D. C.

NCFF - Det Nationale Center For Fremmedsprog

NJTESOL/ NJBE  — New Jersey Teachers of English to Speakers of Other Languages/ NJ Bilingual Educators

NFLRC  — The National Foreign Language Ressource Center, University of Hawai'i at Manoa. Less Commonly Taught Languages i Syd- og Østasien, Stillehavsområdet

Nordisk Sprogkoordination

OELA — The Office of English Language Acquisition

OMLTA — Ontario Modern Language Teacher's Association/ Association ontarienne des professeurs de langues vivantes

Peter Skautrup Centret, Aarhus Universitet.

RELC — Regional Language Centre Singapore

SIETAR — Society for Intercultural Education, Training and Research.
Interdisciplinary network for students and professionals working in the field of interculturtal communication.

SIL International

Sociéta Dante Alighieri Foreningen

TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages.
A global education association.

VIFIN — Videnscenter for Integration.
Indsamling og bearbejdning af viden samt udvikling og iværksættelse af projekter til fremme for integrationen af udlændinge i det danske samfund.

Zentrum Deutsch als Fremdsprache, Schweiz.

ZFS — Zentrum für Sprachen/ Language Center, Universität Würzburg.

Virtuelle ressourcer og projekter

Centre for Languages, Linguistics and Area Studies. - Materialebank til sprogundervisning.

Deutsch-als-Fremdsprache - Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache.

Deutsch als Fremdsprache - Handouts for Classroom Teaching. Tysk som andetsprog.
Deutsch als Fremdsprache - TestDaF-Institut

ECML (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) – direkte til liste over Europarådets publikationer. Alle publikationer er gratis og fås på flere sprog.

EOL - Learning environments where modern languages flourish (resource website)

Ethnologue - Languages of the World - Encyklopædisk referencekatalog over verdens sprog, også mindre kendte sprog.

Grammis - grammatisk informationssystem om tysk grammatik udviklet af Institut für Deutsche Sprache i Mannheim.

The Kindersite Project - An Internet Resource for learning English as a first and second language.

Langschool.eu - Digitale sprogskoler med digitale tekstbøger og andre materialer samt online-sprogkurser

Pools - Language teaching tools, materials, methods, and teaching courses (Pools)

Regionalsprache.de - Das von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) geförderte Langzeitprojekt Regionalsprache.de (REDE) ist ein Forschungsprojekt des Marburger Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas mit dem Ziel der Erforschung der modernen Regionalsprachen des Deutschen.

Sprogsporet.dk - Bibliotekernes indsats for sprogstimulering og læsefærdigheder (0-7 år).

Teacher Training Videos - Om at integrere internet og multimedier i undervisningen, herunder sprogundervisningen.

Usingenglish.com - a large and growing collection of English as a Second Language (ESL) tools & resources for students, teachers, learners and academics, covering the full spectrum of ESL, EFL, ESOL, and EAP subject areas.

Verdensbiblioteket (på BiblioteksCenter for Integration, Det Kongelige Bibliotek) stiller digital kultur til rådighed for sproglige minoriteter i Danmark.

Digitale tidsskrifter

Udvalgte ressourcer

CALL-EJ  Computer-assisted language teaching electronic journal.

Fremdsprache Deutsch - gratis tilgængelige udvalgte online-artikler om tysk som fremmedsprog og supplerende materialer til de enkelte temanumre.

Humanising Language Teaching - archive of articles on various issues of language teaching and methodology as well as practical exercises aimed at primary kids, secondary teenagers and adult learners.

Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik

The Internet TESL Journal - for Teachers of English as a Second Language.
Articles, Research Papers, Lessons Plans, Classroom Handouts, Teaching Ideas & Links. 

Bibliotekets fysiske og elektroniske tidsskrifter

AU Library, Emdrup (Det Kongelige Bibliotek) har en unik samling af trykte tidsskrifter, som er søgbare i bibliotekets katalog.
Hertil kommer et meget stort udvalg af elektroniske tidsskrifter, der er tilgængelige i fuldtekst på AU Library.
Bemærk, at man skal være registret som låner og at adgang til fuldtekst kræver log-in.

Søg i bibliotekets tidsskrifter

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer på Det Kgl. Bibliotek

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar, ph.d.

Annegret Friedrichsen

AU Library, Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk