Aarhus Universitets segl

Informationscentrets opgaver

Sprogpædagogisk Informationscenter har tre formål:

Biblioteksopgaven

Vi vedligeholder og udbygger løbende AU Library Emdrups sprogpædagogiske bog- og tidsskriftsamling samt tilhørende elektroniske ressourcer. Campus Emdrup har en stor og unik samling om fremmedsprogspædagogik og andetsprogspædagogik, sprogundervisning samt to- og flersprogethed.

Sprogsamlingen er ikke en særsamling, men integreret i AU Library's frit tilgængelige pædagogiske samling på Campus Emdrup.

Indsæt søgeordene i søgefeltet og afgræns i kategorierne  til venstre efter søgning:

Se mere

Vi foretager løbende bogvalg, indkøb, katalogisering, systematisering og emneindeksering inden for fremmed- og andetsprogspædagogik, tosprogethed, flersprogethed, sprogtilegnelse, evaluering og testning samt relaterede områder som sociolingvistik, sprogplanlægning og sprogpolitik.

Formidlingsopgaven

 Vi bidrager til sprogpædagogisk oplysningsvirksomhed på landsbasis.

Se mere

Centret har en fælles historie med tidskriftet Sprogforums redaktion som kanal for sprogpædagogisk  formidling. Vi samarbejder med den daglige redaktionsgruppe og indgår i storgruppen. Vi står for udarbejdelsen af emnebibliografier, formidling af bognyheder og udvalgte elektroniske ressourcer samt formidling af nyheder via tidsskriftets kalender m.m.

Centret har fra tidsskriftets fødsel i 1994 til 2005 udgivet tidsskriftet Sprogforum — tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, dvs. tidsskriftets redaktion blev frem til 2006 huset og udgivet på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som efter fusionen med Aarhus Universitetsbibliotek hed AU Library, Campus Emdrup (DPB) og i dag efter fusionen med Det Kgl. Bibliotek fra og med 1. januar 2018 har fået navnet AU Library Emdrup.
Fra og med 2006 var redaktionen placeret på DPU, og tidsskriftet blev fra 2006 til 2009 udgivet af DPUs Forlag og fra 2009 til 2018 på Århus Universitetsforlag. 
Fra og med nummer 66 udkommer Sprogforum på Roskilde Universitetsforlag/ Samfundslitteratur.Informationsopgaven

Vi modtager og videregiver information samt besvarer forespørgsler nationalt som internationalt.
Alle kan henvende sig til centret for at få råd og vejledning til litteratursøgning inden for sprog, sprogundervisning, herunder kultur og litteratur i sprogundervisningen.

Kontakt: anfr@kb.dk


Sprogpædagogisk Informationscenters historie

Sprogpædagogisk Informationscenter blev etableret i 1980 under navnet Informations- og dokumentationscenter for Fremmedsprogspædagogik (INFODOK). Centret blev placeret på det daværende Danmarks Pædagogiske Bibliotek — i dag: AU Library Emdrup (Det Kgl. Bibliotek). Biblioteket ligger på Campus Emdrup.

  Grundstenen blev lagt med et aktstykke fra 1979, hvor centerets erklærede hovedopgaver fra start var:
1) at indkøbe og samle bøger om fremmedsprogspædagogik,
2) at koordinere og formidle sprogpædagogisk oplysningsvirksomhed på landsbasis og
3) at modtage og videregive information samt besvare forespørgsler inden for EU.

I januar 2016 fik INFODOK sit nye navn Sprogpædagogisk Informationscenter.

I årene 1996 til 2018 knyttede sig et repræsentantskab til centeret.
Centret arbejder siden 1996 og fortsat sammen med Sprogforums storgruppe.

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer på Det Kgl. Bibliotek

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar, ph.d.

Annegret Friedrichsen

AU Library, Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk