Aarhus Universitets segl

Nye bøger om sprog på biblioteket

Sprogpædagogisk Informationscenter indkøber nye udenlandske bøger om sprog, sprogpædagogik og sprogundervisning samt andre relaterede emner.

Et udvalg vil løbende blive præsenteret her med direkte link til Det Kongelige Biblioteks/ AU Library’s  database.


Udvalgte nye bøger juli 2022

Nye bøger inden for fremmedsprog, andetsprog, flersprogethed og tilgrænsende emner:

Corbett, J. (2022). An intercultural approach to English language teaching (2. udg.). Bristol, UK: Multilingual Matters.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2021). English for teachers and learners: Vocabulary, grammar, pronunciation, varieties (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Holmen, A. & Thise, H. (2021). Flere sprog i læringen: Translanguaging i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Holmes, P., Reynolds, J. & Ganassin, S. (2022). The politics of researching multilingually. Bristol: Multilingual Matters.

Karlsson, M. (2019). Idiomatic mastery in a first and second language. Bristol: Multilingual Matters.

Kverndokken, K., Bakke, J. O. & Budal, I. B. (2021). 101 grep om grammatikk: Om språket som system og språket i bruk. Bergen: Landslaget for norskundervisning.

Lytra, V., Ros i Solé, C., Anderson, J. & Macleroy, V. (2022). Liberating language education. Bristol, UK: Multilingual Matters.

McConachy, T., Golubeva, I. & Wagner, M. (2022). Intercultural learning in language education and beyond: Evolving concepts, perspectives and practices. Bristol, UK: Multilingual Matters.

McKinney, C. & Christie, P. (2022). Decoloniality, language and literacy: Conversations with teacher educators. Bristol, UK; Blue Ridge Summit, PA: Multilingual Matters.

Meyer, B. (2020). Med teknologien ved hånden: Tablets og mobil læring i skolens praksis. Frederikshavn: Dafolo.

Nagai, N., Birch. Gregory, C., Bower, J. V. & Schmidt, M. G. (2020). CEFR-informed learning, teaching and assessment: A practical guide. Singapore: Springer.

Otcu-Grillman, B., Borjian, M, & García, O. (2022). Remaking multilingualism: A translanguaging approach. Bristol: Multilingual Matters.

Ottenheimer, H. & Pine, J. M. S. (2018). The anthropology of language: An introduction to linguistic anthropology (4. udg.). Boston, MA: Cengage.

Pellegrino, M. (2021). Greek language, Italian landscape: Griko and the re-storying of a linguistic minority. Washington, DC: Center for Hellenic Studies.

Sedivy, J. (2021). Memory speaks: On losing and reclaiming language and self. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Warren, D. (2019). 100 ideas for secondary teachers: Outstanding MFL lessons. London: Bloomsbury Education.

Udvalgte nye bøger februar 2022

Baker, C. & Wright, W. E. (2021). Foundations of bilingual education and bilingualism (7. udg.). Bristol: Multilingual Matters.

De Angelis, G. (2021). Multilingual testing and assessment. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Derenowski, M. (2021). Insights into senior foreign language education. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Farrell, T. S. C. & Jacobs, G. M. (2020). Essentials for successful English language teaching (2. udg.). London: Bloomsbury Academic.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2021). English for teachers and learners: vocabulary, grammar, pronunciation, varieties (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Grießhaber, W., Schmölzer-Eibinger, S., Roll, H. & Schramm, K. (2018). Schreiben in der Zweitsprache Deutsch: Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc.

Håland, A. (2021). Skrivedidaktikk: korleis støtta elevane si skriving i fag? (2. udg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hårstad, S. (2021). Nabospråk og nabospråkundervisning (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jackson, D. O. (2021). Language teacher noticing in tasks. Bristol: Multilingual Matters.

Juvonen, P. i. & Källkvist, M. (2021). Pedagogical translanguaging: theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Kanno, Y. (2021). English learners' access to postsecondary education: neither college nor career ready. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Laursen, H. P., & Daugaard, L. M. (2020). Med flere sprog i klassen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Lundahl, B. (2021). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling (5. udg.). Lund: Studentlitteratur.

Mainzer-Murrenhoff, M., Drumm, S. & Heine, L. (2021). Sprachtheorien in der Zweit- und Fremdsprachenforschung: eine Basis für empirisches Arbeiten zwischen Fach- und Sprachenlernen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Pájaro, V., & Monsen, M. (2021). Andrespråkslæring hos voksne: vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Polat, N., Mahalingappa, L., & Kayi-Aydar, H. (2021). The preparation of teachers of English as an additional language around the world: research, policy, curriculum and practice. Bristol: Multilingual Matters.

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer på Det Kgl. Bibliotek

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar, ph.d.

Annegret Friedrichsen

AU Library, Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk