Aarhus Universitets segl

Nye bøger om sprog på biblioteket

Sprogpædagogisk Informationscenter indkøber løbende nye udenlandske bøger om fremmedsprog, dansk som andetsprog og flersprogethed, sprogpædagogik og sprogundervisning samt andre relaterede emner.

Et udvalg af nyindkøbte fysiske bøger til samlingen i Emdrup vil løbende blive præsenteret her med direkte link til Det Kongelige Biblioteks/ AU Library’s katalog.


Udvalgte nye bøger august-november 2023

Nye bøger inden for fremmedsprog, andetsprog, flersprogethed og tilgrænsende emner:

Akselberg, G., Auður, H. & Auður, H. (2023). Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden: om det færøske, grønlandske, islandske og norske sprogs møde med dansk. Vandkunsten.

Bugge, E. & Carlsen, C. (2023). Norsk som andrespråk: voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Cappelen Damm akademisk.

Bukve, T., Budal, I. B. & Mascetti, S. (2023). Språkspor: språk, stad og didaktikk. Fagbokforlaget.

Cigana, L. & Gregersen, F. (2023). Structuralism as one – structuralism as many: studies in structuralisms. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Dalsgaard, C., Boie, M. & Caviglia, F. (2022). Frem dit sprog: digitale værktøjer i sprogfagene. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

Dalsgaard, C., Boie, M. & Caviglia, F. (2022). Styrk fremmedsprog: go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU); Aarhus Universitet.

Farkas, K., Laudenberg, B., Mayer, J. & Rott, D. (2022). Begabte Figuren in Literatur und Unterricht. Waxmann.

Gierlinger, E. M., Döll, M. & Keplinger, G. (2023). TALK in multilingual classrooms: teachers' awareness of language knowledge in secondary education. Waxmann.

Golden, A. & Selj, E. (2023). Skriving på norsk som andrespråk: vurdering, opplæring og elevenes stemmer (2. udg.). Cappelen Damm akademisk.

Gujord, A.-K. H. (2023). Å studere utvikling av andrespråk. Fagbokforlaget.

Hinger, B. & Stadler, W. (2018). Testen und Bewerten fremdsprachlicher Kompetenzen. Narr Francke Attempto.

Kinn, T. & Kulbrandstad, L. A. (2023). Språkmønster: innføring i det norske språksystemet (5. udg.). Universitetsforlaget.

Knaap, E. v. d. (2023). Literaturdidaktik im Sprachenunterricht. wbv Media.

León, E. (2023). Modersmålsundervisning: teori och praktik. Natur & Kultur.

Li, J. (2021). "Aber"-Relationen: Vorkommen und Funktion in DaF-Lehrwerken für Fortgeschrittene und in wissenschaftlichen Texten. Schmidt, Erich.

Lipkowski, E. & Schüller, L. (2023). Deutschunterricht und Inklusion: Lesen, Schreiben und Beeinträchtigungen der schriftlichen Kommunikation. Waxmann.

Mæhlum, B. & Røyneland, U. (2023). Det norske dialektlandskapet: innføring i studiet av dialekter (2. udg.). Cappelen Damm akademisk.

Scheubeck, T. (2023). Mit audiovisuellen Texten der Populärkultur literarische Kompetenz fördern: das Potenzial von Werbespots im Literaturunterricht. New York.

Tannert, M. (2022). Skriftsproglig udvikling i grundskolens danskfag: Et korpusbaseret studie af elevtekster fra 5.-9. klassetrin. (Ph.d.-afhandling). Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU); Aarhus Universitet.

Thomsen, P. & Brynskov, C. (2023). At udvikle et sprog: Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst. Dafolo.

Udvalgte nye bøger januar-juni 2023

Nye bøger inden for fremmedsprog, andetsprog, flersprogethed og tilgrænsende emner:

Bayona, P. & García-Martín, E. (2023). Second language and heritage learners in mixed classrooms. Bristol: Multilingual Matters.

Beecroft, R. (2022). The performativity of the intercultural speaker: promoting "savoir agir" through improvisational tasks. Berlin: Peter Lang.

Bialystok, E. (2022). Bilingual children: families, education, and development. New York: TBR Books.

Caudle, L. A. (2018). Teachers and teaching: global practices, challenges, and prospects. New York: Nova Science Publishers.

Doff, S. & Smith, R. (2022). Policies and practice in language learning and teaching: 20th-century historical perspectives. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Eide, K. M. & Eide, K. M. (2022). Språket som superkraft. Bergen: Fagbokforlaget.

Gørtz, D., Jacobsen, N. Ø. & Nyrop, L. M. (2021). Words. København: Special-Pædagogisk Forlag.

Helgesson, K., Landqvist, H., Lyngfelt, A., Nord, A. & Wengelin, Å. (2017). Text och kontext: perspektiv på textanalys. Malmö: Gleerup.

Holmes, P. & Corbett, J. (2023). Critical intercultural pedagogy for difficult times: conflict, crisis, and creativity. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Johansen, Å. M. (2023). Samisk i norskfaget: fra plan til praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Kabel, K. (2023). Grammatikdidaktik. København: Akademisk Forlag.

Karker, A. (2022). Dansk i tusind år: et omrids af sprogets historie (3. udg.). København: Modersmål-Selskabet.

Porto, M., Osler, A., Starkey, H., Crookes, G., Janks, H. & Luke, A. (2022). From critical literacy to critical pedagogy in English language teaching : using teacher-made materials in difficult contexts. Singapore, Singapore: Springer.

Solheim, R., Otnes, H. & Riis-Johansen, M. O. (2022). Samtale, samskrive, samhandle: Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill. Oslo: Universitetsforlaget.

Stæhr, A. C., Køhler Mortensen, K. & Muth Andersen, E. (2018). Sociale medier og sprog: analytiske tilgange. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Widell, P. (2023). Sproget i verden: tekstforståelsens filosofiske grundlag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Will, L., Stadler, W. & Eloff, I. (2022). Authenticity across languages and cultures: themes of identity in foreign language teaching and learning. Bristol: Multilingual Matters.

Ytterdal, M. R. (2021). Crossover – practical and technical English: a multipurpose reader (4.udg., [fællesudgave bokmål/nynorsk].  Bergen: Fagbokforlaget.

Udvalgte nye bøger december 2022

Nye bøger inden for fremmedsprog, andetsprog, flersprogethed og tilgrænsende emner:

Andersson, L. & Médoc, M. (2021). En handbok för modersmålslärare. Stockholm: Natur & Kultur.

Andrews, J. & Almohammad, M. (2022). Creating welcoming learning environments: Using creative arts methods in language classrooms. Bristol: Multilingual Matters.

Brune, C. & Theilen, I. (2019). "Wellenritt in riffreicher Zone”: Gegenwartslyrik im Unterricht. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Dörnyei, Z. & Mentzelopoulos, K. (2022). Lessons from exceptional language learners who have achieved nativelike proficiency: Motivation, cognition and identity. Bristol: Multilingual Matters.

Gentrup, S., Henschel, S., Schotte, K., Beck, L. & Stanat, P. (2021). Sprach- und Schriftsprachförderung wirksam gestalten: Evaluation umgesetzter Konzepte. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Jain, R., Yazan, B. & Canagarajah, A. S. (2022). Transnational research in English language teaching: Critical practices and identities. Bristol: Multilingual Matters.

Karlsson, M. (2022). Advanced students' knowledge of vocabulary in a first and second language. Bristol: Multilingual Matters.

Kjelaas, I., Fagerheim, K. & Kjelaas, I. (2021). Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever. Oslo: Universitetsforlaget.

Krulatz, A., Neokleous, G. & Dahl, A. (2022). Theoretical and applied perspectives on teaching foreign languages in multilingual settings: Pedagogical implications. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Little, D. G. & Figueras, N. (2022). Reflecting on the Common European Framework of Reference for Languages and its companion volume. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Monsen, M. & Randen, G. T. (2022). Andrespråksdidaktikk: En innføring (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pettersson, M. P. & Fogh Jensen, B. (2022). Undervisning i sprogfag: 7 didaktiske design. København: Akademisk Forlag.

Purkarthofer, J. & Flubacher, M.-C. (2022). Speaking subjects in multilingualism research: Biographical and speaker-centred approaches. Bristol: Multilingual Matters.

Reath Warren, A. (2021). Studiehandledning på modersmålet: Teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.

Risager, K. (red.) (2022). Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden: Dansk og svensk som fremmedsprog, andetsprog, førstesprog, nabosprog og transitsprog. Island: Vigdís Finnbogadóttir; Instituttet for fremmedsprog.

Roche, J. (2020). Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik (4. udg.) Tübingen: Narr Francke Attempto.

Snoder, P. (2022). Ord och uttryck i språkundervisningen. Lund: Studentlitteratur.

Szczyrbak, M., & Mazur, Z. (2022). New Perspectives in English and American Studies. Volume Two: Language. La Vergne: Jagiellonian University Press.

Udvalgte nye bøger juli 2022

Nye bøger inden for fremmedsprog, andetsprog, flersprogethed og tilgrænsende emner:

Corbett, J. (2022). An intercultural approach to English language teaching (2. udg.). Bristol, UK: Multilingual Matters.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2021). English for teachers and learners: Vocabulary, grammar, pronunciation, varieties (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Holmen, A. & Thise, H. (2021). Flere sprog i læringen: Translanguaging i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Holmes, P., Reynolds, J. & Ganassin, S. (2022). The politics of researching multilingually. Bristol: Multilingual Matters.

Karlsson, M. (2019). Idiomatic mastery in a first and second language. Bristol: Multilingual Matters.

Kverndokken, K., Bakke, J. O. & Budal, I. B. (2021). 101 grep om grammatikk: Om språket som system og språket i bruk. Bergen: Landslaget for norskundervisning.

Lytra, V., Ros i Solé, C., Anderson, J. & Macleroy, V. (2022). Liberating language education. Bristol, UK: Multilingual Matters.

McConachy, T., Golubeva, I. & Wagner, M. (2022). Intercultural learning in language education and beyond: Evolving concepts, perspectives and practices. Bristol, UK: Multilingual Matters.

McKinney, C. & Christie, P. (2022). Decoloniality, language and literacy: Conversations with teacher educators. Bristol, UK; Blue Ridge Summit, PA: Multilingual Matters.

Meyer, B. (2020). Med teknologien ved hånden: Tablets og mobil læring i skolens praksis. Frederikshavn: Dafolo.

Nagai, N., Birch. Gregory, C., Bower, J. V. & Schmidt, M. G. (2020). CEFR-informed learning, teaching and assessment: A practical guide. Singapore: Springer.

Otcu-Grillman, B., Borjian, M, & García, O. (2022). Remaking multilingualism: A translanguaging approach. Bristol: Multilingual Matters.

Ottenheimer, H. & Pine, J. M. S. (2018). The anthropology of language: An introduction to linguistic anthropology (4. udg.). Boston, MA: Cengage.

Pellegrino, M. (2021). Greek language, Italian landscape: Griko and the re-storying of a linguistic minority. Washington, DC: Center for Hellenic Studies.

Sedivy, J. (2021). Memory speaks: On losing and reclaiming language and self. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Warren, D. (2019). 100 ideas for secondary teachers: Outstanding MFL lessons. London: Bloomsbury Education.

Udvalgte nye bøger februar 2022

Baker, C. & Wright, W. E. (2021). Foundations of bilingual education and bilingualism (7. udg.). Bristol: Multilingual Matters.

De Angelis, G. (2021). Multilingual testing and assessment. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Derenowski, M. (2021). Insights into senior foreign language education. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Farrell, T. S. C. & Jacobs, G. M. (2020). Essentials for successful English language teaching (2. udg.). London: Bloomsbury Academic.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2021). English for teachers and learners: vocabulary, grammar, pronunciation, varieties (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Grießhaber, W., Schmölzer-Eibinger, S., Roll, H. & Schramm, K. (2018). Schreiben in der Zweitsprache Deutsch: Ein Handbuch. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc.

Håland, A. (2021). Skrivedidaktikk: korleis støtta elevane si skriving i fag? (2. udg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hårstad, S. (2021). Nabospråk og nabospråkundervisning (2. udg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jackson, D. O. (2021). Language teacher noticing in tasks. Bristol: Multilingual Matters.

Juvonen, P. i. & Källkvist, M. (2021). Pedagogical translanguaging: theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Kanno, Y. (2021). English learners' access to postsecondary education: neither college nor career ready. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Laursen, H. P., & Daugaard, L. M. (2020). Med flere sprog i klassen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Lundahl, B. (2021). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling (5. udg.). Lund: Studentlitteratur.

Mainzer-Murrenhoff, M., Drumm, S. & Heine, L. (2021). Sprachtheorien in der Zweit- und Fremdsprachenforschung: eine Basis für empirisches Arbeiten zwischen Fach- und Sprachenlernen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Pájaro, V., & Monsen, M. (2021). Andrespråkslæring hos voksne: vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Polat, N., Mahalingappa, L., & Kayi-Aydar, H. (2021). The preparation of teachers of English as an additional language around the world: research, policy, curriculum and practice. Bristol: Multilingual Matters.

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer på Det Kgl. Bibliotek

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar, ph.d.

Annegret Friedrichsen

AU Library, Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk