Aarhus Universitets segl

Historie

Børnebogssamlingens historie 

af Vibeke Stybe

Det var på Frederiksberg

På Statens pædagogiske Studiesamling begyndte man i 1954 at opbygge en samling af børnelitteratur. I flere år havde mange pædagoger interesseret sig meget for børnelitteratur og havde savnet et sted, hvor der kunne forskes.

Der opstod også et behov som følge af de pædagogiske uddannelsers nye undervisningsplaner, hvor man lagde vægt på et større kendskab til børnelitteraturen, dens problematik og historie m.m. Både skolebibliotekaruddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole og bibliotekaruddannelsen på Danmarks Biblioteksskole, hvor flere og flere valgte børnelitteratur som linjefag, havde brug for en righoldig samling.

Penge var der næsten ingen af, og man henvendte sig derfor til de danske forlag, som indvilligede i at sende den løbende børnelitteratur gratis til biblioteket. Derved skete en kraftig forøgelse af samlingen, der nu voksede hurtigt, også som følge af gaver andre steder fra.

I 1967 besluttede man at lægge en mere fast plan for anskaffelserne. Den gik kort ud på følgende:

  • Samlingen af danske børnebøger skulle gøres så fuldstændig som muligt. Det måtte ske over en længere årrække med tilskud. I forvejen ejede Statens Pædagogiske Studiesamling en meget værdifuld samling af gamle børnebøger fra 1800-tallet, bøger, som nærmest var blevet betragtet som pædagogik.
  • Samlingen af udenlandske børnebøger burde anskaffes efter følgende principper: Klassiske børnebøger på originalsproget, præmierede børnebøger og danske børnebøger i oversættelse. Bøger, der blev oversat til dansk skulle så vidt muligt anskaffes på originalsproget. Til specielle studieformål kunne man også anskaffe bøger, hvis der var midler til det.
  • Litteratur om børnebøger, om børnebogsforfattere og illustratorer, børnelitteraturens historie, bibliografier og kataloger blev anskaffet i vid udstrækning. En håndbogssamling var nødvendig for at kunne besvare de mange henvendelser og spørgsmål, der kom fra ind- og udland.
  • I 1970 holdt man i alt 28 fagtidsskrifter om børnelitteratur. Der var kontakt med lignende institutter i udlandet, først og fremmest med Svenska Barnboksinstitutet, der blev oprettet i 1967.

Børnebogsafdelingens lokaleforhold var de dårligst tænkelige. To gamle klasseværelser skulle rumme alt. Der var i 1970 l 1/2 bibliotekar til at klare det hele.

Ude i Emdrup

Da biblioteket i 1972 flyttede fra Frederiksberg til Lersø Parkallé og kort efter fik navnet Danmarks Pædagogiske Bibliotek, fik børnebogsafdelingen langt bedre vilkår, både pladsmæssigt og personalemæssigt. Nu blev der også mulighed for at arrangere store udstillinger, hvilket gav mange gode kontakter. Rækken af udstillinger blev lang.

Udviklingen standsede brat, da overbibliotekar Robert Hellner gik af i 1988. Derefter fik biblioteket og dermed også Afdelingen for Børnelitteratur trange kår. Der skulle nu spares på alt, først og fremmest på personale.

Da biblioteket i 1990 blev sammenlagt med Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek og flyttet til Lærerhøjskolen (1995), var der kun én bibliotekar tilbage, som skulle holde styr på Afdelingen for Børnelitteratur. Den fik ganske vist gode og fine pladsforhold; men der var ingen muligheder for videreudvikling.

Drømmen om et forskningsinstitut - som i mange andre lande - eller et Center for Børnelitteratur, syntes mere og mere håbløs, trods ihærdige anstrengelser fra mange sider.

I 1998 gik drømmen alligevel i opfyldelse.

Om Vibeke Stybes virke i øvrigt henvises til artiklen i Dansk kvindebiografisk leksikon / red. Jytte Larsen. - Kbh. : Rosinante, 2000-2001.