Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udvalgte netadresser

Centrets udvalgte netadresser

Vi udarbejder og vedligeholder lister med udvalgte netadresser om fremmedsprogsundervisning, sprogpædagogik og flersprogethed.


Sproglærerforeninger i Danmark

Generelt:

Klassikerforeningen.
Blad: Klassikerforeningens meddelelser.

LVU Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere, Fraktion 3: Indvandrerlærere og specialundervisere.

Sproglærerforeningen — Landsforeningen af sproglærere i Danmark.
Blad: Sproglæreren.

UFE: Undervisere for tosprogede elever.
Blad: Ufe-nyt Undervisere for tosprogede elever.

Engelsk:

Engelsklærerforeningen for gymnasiet og HF.
Blad: Anglo Files

Handelsskolernes Engelsklærerforening.
Blad: News and Views.

Seminariernes engelsklærerforening.
Blad: SELF Seminariernes engelsklærerforening. Blad: SELF

Fransk:

Fransklærerforeningen.
Blad: Fransk Nyt.

Italiensk:

Italiensklærerforeningen.
Blad: Informazioni.

Kinesisk:

Kinesisklærerforeningen.

Russisk:

Russisklærerforeningen.
Blad: Meddelelser/ Russisklærerforeningen.

Spansk:

Handelsskolernes Spansklærerforening.

Spansklærerforeningen.
Blad: Rodrigo — Informationer fra Spansklærerforeningen.

Tysk:

Handelsskolernes Tysklærerforening.
Blad: Querschnitt

Seminariernes Tysklærerforening.

Tysklærerforeningen for Grundskolen.

Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf.
Blad: Wissenswert.

Danske og internationale centre og foreninger

ACTFL — American Council on the Teaching of Foreign Language

Alliance Francaise

BiblioteksCenter for Integration (Det Kongelige Bibliotek)

The British Council

The British Council Association for Applied Linguistics (BAAL)

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA)

Center for Dansk som andet- og fremmedsprog

Centret för Språkbad och flerspråkighet, Vasa Universitet, Finland

CIEP — Centre Internationale d'études pédagogiques
herunder DELF/DALF (Diplôme d'études en langue francaise/Diplôme approfondi de langue francaise)

CIP - Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Deutsch als Fremdsprache (DAF), Zentrum für Lehrerbildung

DGFF — Deutsche Gesellschaft für Fremdssprachenforschung

ECML — European Centre of Modern Languages, Council of Europe

ECML DK ECML Kontaktpunkt Danmark Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML)

EFSZ — Europäisches Fremdsprachenzentrum

FIPF — Fédération Internationale des Professeurs de Francais,
Tidsskrift: Le francais dans le monde

FIPLV — Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes/ World Federation of Modern Language Associations

Goethe-Institut — Offizielle Organisation zur Förderung deutscher Kultur
Goethe-Institut København

IDV — Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband, Tidsskrift: IDV- Magazin

Informationszentrum für Fremdsprachenforschung, Ifs Udgiver af: Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht

Language Testing Research Centre (LTRC), University of Melbourne

LRC — Language Resource Centers/ National Foreign Language Ressource Centers (United States).
16 amerikanske sprogcentre med links til sprogpædagogiske materialer for højere uddannelse

MLA — Modern Language Association, herunder også: Information om MLA's International Bibliography

NCELA — The National Clearinghouse for English Language and Language Instruction Educational Programs, George Washington University, Washington D. C.

NCFF - Det Nationale Center For Fremmedsprog

NJTESOL/ NJBE  — New Jersey Teachers of English to Speakers of Other Languages/ NJ Bilingual Educators

NFLRC  — The National Foreign Language Ressource Center, University of Hawai'i at Manoa. Less Commonly Taught Languages i Syd- og Østasien, Stillehavsområdet

OELA — The Office of English Language Acquisition

OMLTA — Ontario Modern Language Teacher's Association/ Association ontarienne des professeurs de langues vivantes

RELC — Regional Language Centre Singapore

SIETAR — Society for Intercultural Education, Training and Research.
Interdisciplinary network for students and professionals working in the field of interculturtal communication.

SIL International

TESOL — Teachers of English to Speakers of Other Languages.
A global education association.

VIFIN — Videnscenter for Integration.
Indsamling og bearbejdning af viden samt udvikling og iværksættelse af projekter til fremme for integrationen af udlændinge i det danske samfund.

Zentrum Deutsch als Fremdsprache, Schweiz.

ZFS — Zentrum für Sprachen/ Language Center, Universität Würzburg.

Virtuelle ressourcer og projekter

Centre for Languages, Linguistics and Area Studies. Materialebank til sprogundervisning.

Deutsch-als-Fremdsprache — Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache.

Deutsch als Fremdsprache. Handouts for Classroom Teaching. Tysk som andetsprog.
Deutsch als Fremdsprache — TestDaF-Institut

ECML (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) – direkte til liste over Europarådets publikationer. Alle publikationer er gratis og fås på flere sprog.

Ethnologue — Languages of the World . Encyklopædisk referencekatalog over verdens sprog, også mindre kendte sprog.

Grammis — grammatisk informationssystem om tysk grammatik udviklet af Institut für Deutsche Sprache i Mannheim.

The Kindersite Project. An Internet Resource for learning English as a first and second language.

Langschool.eu Digitale sprogskoler med digitale tekstbøger og andre materialer samt online-sprogkurser

Pools - Language teaching tools, materials, methods, and teaching courses (Pools)

Teacher Training Videos. Om at integrere internet og multimedier i undervisningen, herunder sprogundervisningen.

Usingenglish.com - a large and growing collection of English as a Second Language (ESL) tools & resources for students, teachers, learners and academics, covering the full spectrum of ESL, EFL, ESOL, and EAP subject areas.

Digitale tidsskrifter

CALL-EJ  Computer-assisted language teaching electronic journal.

Fremdsprache Deutsch - gratis tilgængelige udvalgte online-artikler om tysk som fremmedsprog og supplerende materialer til de enkelte temanumre.

Humanising Language Teaching - archive of articles on various issues of language teaching and methodology as well as practical exercises aimed at primary kids, secondary teenagers and adult learners.

Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik

The Internet TESL Journal - for Teachers of English as a Second Language.
Articles, Research Papers, Lessons Plans, Classroom Handouts, Teaching Ideas & Links. 

 Bibliotekets fysiske og elektroniske tidsskrifter

AU Library, Campus Emdrup (DPB) har en unik samling af trykte tidsskrifter, som er søgbare i bibliotekets katalog.
Se også alle elektroniske tidsskrifter, der er tilgængelige i fuldtekst på AU Library.
Bemærk, at man skal være registret som låner og at adgang til fuldtekst kræver log-in.

Søg i bibliotekets tidsskrifter

Om læremidler

Trykte og digitale læremidler

 

Denne liste er blevet udarbejdet i tilknytning og som supplement til Sprogforum, temanummer 59: Læremidler uden grænser.

Nationalt videncenter for læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.

Læremiddeltjek
Læremiddeltjek er en model til vurdering og sammenligning af læremidler, der henvender sig til lærere, lærerstuderende, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter og forældre.

Center for Undervisningsmidler
CFU udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner.

Pædagogisk it-vejleder
En pædagogisk it-vejleder om læreprocesser med digitale værktøjer eller medier og deres potentiale i undervisningen.

Projekt Digitale Læremidler
Projektets emne er digitale læremidler og deres integration i folkeskolens undervisning. Projektet vil udvikle en forståelsesramme, der kan beskrive disse ændringer og give mulighed for at vurdere digitale læremidler som undervisningsredskaber, og undersøge, hvordan digitale læremidler kan muliggøre nye lærings- og vidensformer i folkeskolen.

Languages.dk
Værktøjer, materialer, metoder, kurser og læremidler om sprogundervisning.

LRC - Language Ressource Centers
16 amerikanske sprogcentre med links til sprogpædagogiske materialer for højere uddannelse.

Lehrer Online
Om fremmedsprogsundervisning med digitale midler - med mulighed for at downloade filmklip til fremmedsprogsundervisningen.

Forum Deutsch als Fremdsprache
Internetservice om undervisning i tysk som fremmedsprog - indeholder links til læremidler.

Langschool.eu  
Digitale sprogskoler med digitale tekstbøger og andre materialer samt online-sprogkurser.

Centre for Languages, Linguistics and Area Studies
Materialebank med materialer til sprogundervisning.

Se mere om læremidler i Sprogforum, nr. 59. Tema: Læremidler uden grænser.

AU Library, Campus Emdrup har en skolebogssamling. Du kan søge læremidler på AU Library.

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar

Andre ressourcer

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar

Annegret Friedrichsen

AU Library Emdrup
2400 København NV
Telefon: 91356427
E-mail: anfr@kb.dk