Aarhus Universitets segl

Læsevaner

Der er siden 1971 i Danmark gennemført en lang række undersøgelser af børns og i nogen grad også unges læsevaner, fortrinsvis ved hjælp af spørgeskemaer. En stor del af disse undersøgelser ser også på børns og unges brug af andre medier. Nogle undersøgelser er gennemført i enkelte kommuner eller i et amt, andre er landsdækkende. Det kan være svært at sammenligne undersøgelsernes resultater, fordi der langt fra altid er brugt de samme spørgsmål og kategorier. For "Kulturens børn" og "Bøger kan brænde" gælder det dog, at det er den samme aldersgruppe og de samme spørgsmål, hvorfor der her kan foretages en sammenligning.

Herefter følger litteraturhenvisninger til et udvalg af udenlandske undersøgelser.Bøger, artikler og rapporter er opført kronologisk med links til KB’s database.

Marie Frederiksen 3/2021
hmfr@kb.dk

 

Bøger og rapporter om børns læsevaner:


Henvisninger til udenlandske undersøgelser: