Aarhus Universitets segl

Fantastiske Fortællinger

Den fantastiske fortælling som genre

Den fantastiske fortælling er i øjeblikket en populær genre hos både forfattere, formidlere og læsere, og genren inspirerer ikke mindst undervisere og studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner. På Center for Børnelitteratur får vi løbende henvendelser fra studerende, som ønsker at skrive opgave om børnelitteraturens fantastiske fortællinger ud fra et genreperspektiv.

Nedenstående sekundærlitteraturliste er tænkt som inspiration til et videre arbejde med den fantastiske fortælling, herunder bl.a. genrens historie, gestaltning og funktion. Listen er ikke et forsøg på at give det komplette overblik over genreforskningen; men de nævnte bøger og artikler giver tilsammen et alsidigt indtryk af diverse definitioner, teorier, metoder og konkrete analyser på forskellige videnskabelige niveauer.

Listen er litteraturteoretisk, dvs. der nævnes hverken undervisningsmaterialer eller antologier, med mindre disse har et teoretisk for- eller efterord. Værker, som specifikt drejer sig om den fantastiske fortælling som børnelitterær genre, er forsynet med *.


Hanne Brøbeck*: Den fantastiske fortælling for børn fra romantikken op til vor tid, set i et socialisationshistorisk perspektiv, Licentiatafhandling, Instistut for litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1987.

Jørgen Riber Christensen* (ed.): Marvellous fantasy, Aalborg University Press, 2009

Neil Cornwell: The Literary Fantastic - From Gothic to Postmodernism, Harvester Wheatsheaf, 1990. (haves ikke DPB)

Niels Dalgaard, red*: På fantasiens vinger. Om fantastisk litteratur for børn og unge, Høst 2002.

Nina Goga*: "Er den fantastisk, litteraturen?" i Vinduet, nr. 3, 49. årgang, 1995.

Dagmar Grenz*: "Den fantastiske fortælling i børne- og ungdomslitteraturen - Om en genre og dens historiske rødder" i Finn Barlby, red: Den fantastiske fortælling, Arnis, 1989.

Lars Handesten: Sæt litteraturen er til - om genre, fortolkning og litteraturpædagogik, Danmarks Lærerhøjskole, 1994.

Ayoe Quist Henkel: Fagdidaktiske overvejelser over Den ungdomslitterære fortælling : belyst gennem læsninger af Josefine Ottesens "Krigeren" og Pia Juuls "Lidt ligesom mig". - København : Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005. - 98 bl.
Kandidatopgave. Dansk didaktik

Horst Heidtmann*: "Aktuelle problemer med den fantastiske litteratur" i Finn Barlby, red: Den fantastiske fortælling, Arnis, 1989.

Peter Hunt and Millicent Lenz*:Alternative worlds in fantasy Fiction, Continuum, 2001.

Rosemary Jackson: Fantasy: The Literature of Subversion, Routledge, 1981.

Bo Green Jensen*: "Den fantastiske tøven" i Det første landskab - myter, helte og kunsteventyr, Rosinante, 1999.

Ib Johansen*: "Alice i Troldspejlet" i Børnelitteratur 2 - klassikere og historie, Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, nr. 31, 1994.

Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger - Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra

B.S. Ingemann til Per Højholt, Århus Universitetsforlag, 1986.

Bo Hakon Jørgensen, red: Ti fantastiske fortællinger (+efterskrift), Odense Universitetsforlag, 1990.

Flo Keyes: The literature of hope in the Middle Ages and today : connections in medieval romance, modern fantasy, and science fiction, McFarland & Co., 2006.

Göte Klingberg*: De främmande världarna i barn- och ungdomslitteraturen, Rabén & Sjögren, 1980. Værket er en revideret udgave af ovenstående.

Ida Krog*: Fantastisk børnelitteratur - Analyser og læseroplevelser, Specialeopgave i dansk ved Købehavns Universitet, 1983.

Günter Lange og Wilhelm Steffens, red*: Literarische und didaktische Aspekte der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur, Königshausen & Neumann, 1993.

Farah Mendlesohn and Edward James: A short history of fantasy, Middlesex University Press, 2009

Farah Mendlesohn, Rhetorics of fantasy , Wesleyan University Press, 2008.

Gitte Mose: Den endeløse historie, Odense Universitetsforlag, 1996.

Bo Møhl og May Schack*: Når børn læser - litteraturoplevelse og fantasi, Gyldendal, 1980.

Maria Nikolajeva*: The Magic Code, Stockholm 1988.

Angelica Nix*: "Århundradets barn i barnets århundrade. Den fantastiska genrens utveckling i svensk barnlitteratur - ett projekt ur skandinavistiskt perspektiv" i Barnboken, årg. 21 nr. 2, 1998.

Anna K. Skyggebjerg*: Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur, 1967-2003, Roskilde Universitetsforlag, 2005. Phd.-afhandling

Anna K. Skyggebjerg*: Den fantastiske fortælling i børnelitteraturteoretisk belysning; i Nedslag i Børnelitteraturforskningen 2, Roskilde Universitetsforlag, 2001.

Anette Steffensen*: Astrid Lindgrens eventyrform i: Nedslag i Børnelitteraturforskningen 2, Roskilde Universitetsforlag, 2001.

Åsfrid Svensen*: "Synspunkter på fantastisk diktning" i Tone Birkeland og Gunvor Risa, red: Litteratur for barn - Artiklar om barns bøker og lesing [1990], J.W. Cappelens Forlag, 1999. Samme artikel findes i ovenstående.

Ann Swinfen: In Defence of Fantasy - A Study of the Genre in English and American Literature since 1945, Routledge & Kegan Paul, 1984.

Karen Lise Søndergaard: Fantastiske fortællinger - moderne myter : litteraturdidaktisk refleksion på baggrund af fem senmoderne børnelitterære fortællinger med mytisk-allegoriske betydningslag. Danmarks Pædagogiske Universitet, 2004. - 91 bl.
Kandidatopgave. Dansk didaktik

Tzvetan Todorov: Den fantastiske litteratur - en indføring [1970], Klim, 1990.

Ying Toijer-Nilsson*: Fantasins underland: myt och idé i den fantastiska berättelsen, EFS - förlaget, 1981.

J.R.R. Tolkien: Om eventyrhistorier; i Træer og blade, Roskilde Bogcafé, 1998.

Towards or back to human values? : spiritual and moral dimensions of contemporary fantasy / edited by Justyna Deszcz-Tryhubczak and Marek Oziewicz, Cambridge Scholars Press, 2006.

Hanne Walbum*: Når børnebøger appellerer - En studie i læserappel i fem populære fantasyromaner, Hovedfagsspeciale, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1996

Marina Warner: Fantastic Metamorphose, Other Worlds, Oxford U.P. 2002

Undervisningsmateriale:

Ingelise Moos og Anna Karlskov Skyggebjerg: Fantastiske forvandlinger - Børnelitteraturhistorie for 5.-6. klasse. grundbog, antologi, lærerhefte, L & R Uddannelse 2002

Revideret d. 9.9. 2010 (MF)