Aarhus Universitets segl

Børnelitteraturhistorie

Børnelitteraturens historie

Listen er et udvalg af nyere bøger og indeholder foruden mere generelle oversigtsværker og leksika, der går på tværs af landene, et udvalg af de enkelte landes litteraturhistorie.

Udarbejdet af Marie Frederiksen, Center for Børnelitteratur, 2010 hmfr@kb.dk


Oversigtsværker

 • Aspects and issues in the history of children's literature / edited by
  Maria Nikolajeva ; published under the auspices of the International
  Research Society for Children's Literature. - Westport, Conn. :
  Greenwood Press, 1995. - xi, 207 s.. - (Contributions to the study of
  world literature)Includes bibliographical references (p. [191]-196) and index.
  "Selection of papers originally presented at the 9th Congress of the
  International Research Society for Children's Literature which was
  held in Salamanca, Spain in 1989"
  Part 1: Theory and method
  Part 2: Influence and interaction
  Part 3: Aspects of national histories
  Part 4: Genres. modes, styles
 • Children's literature : critical concepts in literary and cultural
  studies
  / edited by Peter Hunt. - London : Routledge, 2006. - 4 Bd. ;
  Bd. 1: Definitions and distinctions. - 413 s.
  Bd. 2: Education and theory. - 408 s.
  Bd. 3: Cultural contexts. - 438 s.
  Bd. 4: International and comparative. - 370 s.
 • Författare & illustratörer för barn och ungdom : porträtt på svenska och
  utländska nutida författare och illustratörer
  . - Lund : Bibliotekstjänst,
  1998-. - 8 bind : portr.
 • International companion encyclopedia of children's literature / edited by
  Peter Hunt. - 2. ed.. - London : Routledge, 2004. - 2 bd. (1374 s.)
  Children's literature continues to be one of the most rapidy expanding
  and exciting of inter-disciplinary academic studies, of interest to
  anyone concerned with literature, education, internationalism,
  childhood, or culture in general. This second edition offers
  comprehensive coverage of the subject across the world, with
  substantial, accessible, articles by specialists and world-ranking experts.
 • Leksikon for børnelitteratur / Kari Sønsthagen & Torben Weinreich. -
  [Frederiksberg] : Branner og Korch, 2003. - 552 sider : ill.
 • Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur : Personen-, Länder- und
  Sachartikel zu Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Jugendliteratur
  / hrsg. von Klaus Doderer. - Weinheim : Beltz, cop. 1975-1979. - 3 bd.
  Bd. 4 - - Ergänzungs- und Registerband / erarbeitet im Institut für
  Jugendbuchforschung der Johann Wolfgang Goethe-Universität in
  Frankfurt/Main ; Red.: Hannelore Daubert ... [et al.]. - 1982. - 705 s.
 • Vem är vem i böckernas värld : litterära gestalter från A-Ö / Hans
  Levander. - [Stockholm] : Raben & Sjögren, 1992. - 251 s. : ill.

Dansk børnelitteraturhistorie

 • Christensen, Nina
  Den danske billedbog 1950-1999 : teori, analyse, historie
  / Nina Christensen ; illustrationerne ... udført af Anette Rasmussen. - 1.
  udgave. - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag : Center for
  Børnelitteratur, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003. - 397 sider :
  ill. i farver
 • Cramer, Inge
  Litteratur for børn og unge : børne- og ungdomslitteraturen før og nu /
  Inge Cramer, Gunnar Jakobsen, Göte Klingberg. - [København] : Borgen,
  1973. - 280 s. : ill.
 • Dansk børnelitteratur historie / red. af Kari Sønsthagen & Lena Eilstrup
  ; skrevet af Herdis Toft ... et al.. - Kbh. : Høst, 1992. - 215 s. :ill.
 • Henriksen, Bodil
  En historisk undersøgelse af børnebogens udvikling og samfundsmæssige
  funktion i perioden 1900 til 1975
  / Bodil Henriksen, Torben Peder
  Jakobsen, Karen Margrethe Nistrup. - [Aarhus Universitet], 1976. - ca.
  350 s. : ill.
 • Simonsen, Inger
  Den danske Børnebog i det 19. Aarhundrede / Inger Simonsen. - København
  : Nyt Nordisk Forlag, 1942. - 304 sider, 8 tavler : ill.
 • Stybe, Vibeke
  Fra Askepot til Asterix : børnebogen i kulturhistorisk perspektiv / [af]
  Vibeke Stybe. - 3. udg.. - [Kbh.] : Munksgaard, 1974. - 271 sider : ill.
 • Stybe, Vibeke
  Fra billedark til billedbog : den illustrerede børnebog i Danmark indtil
  1950
  / [af] Vibeke Stybe. - [Kbh.] : Nyt Nordisk Forlag, 1983. - 244 s.
  : ill.
 • Weinreich, Torben
  Askepots sko : børnelitteratur og litteraturpædagogik 1965-1990 / Torben
  Weinreich. - Kbh. : Danmarks Lærerhøjskole, 1992. - 276 s.
 • Weinreich, Torben
  Historien om børnelitteratur : dansk børnelitteratur gennem 400 år /
  Torben Weinreich. - [Kbh.] : Branner og Korch, 2006. - 603 sider:ill.
 • Winge, Mette
  Dansk børnelitteratur 1900-1945 med særligt henblik på børneromanen.
  Kbh. : Gyldendal, 1976. - 495 s. : ill.
 • Øster, Anette
  Dansk børnelitteraturhistorieskrivning : en undersøgelse af danske
  børnelitteraturhistorier 1942 til 2006.
  - [Aarhus] : Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2008. - 239 sider
  (Ph.D afhandling om at skrive børnelitteraturhistorie)

Engelsk / amerikansk børnelitteraturhistorie

Avery, Gillian
Behold the child : American children and their books, 1621-1922 /
Gillian Avery. - London : Bodley Head, 1994. - xiii, 226 s. : ill.

Avery, Gillian
Nineteenth Century children : heroes and heroines in English children's
stories 1780-1900
/ Gillian Avery, Angela Bull. - London : Hodder and
Stoughton, 1965. - 259 s.

The Cambridge companion to children's literature / edited by M.O. Grenby, Andrea Immel. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2009. - xxv, 293 s. : ill. ; 22 cm.. - (Cambridge companions to literature)

Children's literature : a reader's history, from Aesop to Harry Potter /
Seth Lerer. - Chicago : University of Chicago Press, 2008. - ix, 385 s. : ill.

Children's literature : an illustrated history / edited by Peter Hunt ;
associate editors: Dennis Butts ... et al.. - Oxford : Oxford University
Press, 1995. - xiv, 378 sider, tavler i farver : ill.

Hunt, Peter
An introduction to children's literature / Peter Hunt. - Oxford : Oxford
University Press, 1994. - viii, 241 sider. - (Opus) (Oxford paperbacks)

Muir, Percy
English children's books 1600 to 1900. - London : Batsford, 1969. - 256
s. : ill.

Opening the nursery door : reading, writing and childhood 1600-1900 /
edited by Mary Hilton, Morag Styles and Victor Watson. - London :
Routledge, 1997. - x, 242 s. : ill, facsims, maps ; 25 cm

Pitz, Henry C.
Illustrating children's books : history, technique, production / Henry
C. Pitz. - New York : Watson-Guptill, 1963. - 207 s. : ill.

Styles, Morag
From the garden to the street : an introduction to 300 years of poetry
for children
/ Morag Styles. - London : Cassell, 1998. - xxix, 304 s.

Thwaite, M. F.
From primer to pleasure : an introduction to the history of children's
books in England from the invention of printing to 1900 with an outline
of some developments in other countries
. - 2. udg.. - London : The
Library Association, 1972. - 340 s. : ill.

Townsend, John Rowe (1922-)
Written for children : an outline of English-language children's
literature
/ John Rowe Townsend. - 3rd ed. - Harmondsworth : Penguin,
1987. - xii, 364 s. : ill.

Audacious kids : coming of age in America's classic children's books /
Jerry Griswold. - New York : Oxford University Press, 1992. - xiv, 285
s. : ill.

Bader, Barbara
American picturebooks from Noah's ark to the beast within. - New York :
Macmillan, 1976. - 615 sider : ill.

Children's literature : an illustrated history / edited by Peter Hunt ;
associate editors: Dennis Butts ... et al.. - Oxford : Oxford University
Press, 1995. - xiv, 378 sider, tavler i farver : ill.

Murray, Gail Schmunk
American children's literature and the construction of childhood / Gail
Schmunk Murray. - New York : Twayne Publishers, 1998. - 276 sider :
ill.. - (Twayne's history of American childhood series)

Norsk børnelitteraturhistorie

 • Bache-Wiig, Harald
  Norsk barnelitteratur-lek på alvor : glimt gjennom hundre år / Harald
  Bache-Wiig. - Oslo : Cappelen akademisk forl.: Landslaget for
  norskundervisning (LNU), 1996. - 202 s.
 • Birkeland, Tone
  Norsk barnelitteraturhistorie / Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin
  Beate Vold. - 4. [rev.] oppl.. - Oslo : Det Norske Samlaget, 2002. - 477
  s. : ill.
 • Hagemann, Sonja
  Barnelitteratur i Norge inntil 1850 / Sonja Hagemann. - Oslo :
  Aschehoug, 1965. - 350 s. : ill.
 • Hagemann, Sonja
  Barnelitteratur i Norge 1850-1914 / Sonja Hagemann. - Oslo : Aschehoug,
  1970. - 302 s. : ill.
 • Hagemann, Sonja
  Barnelitteratur i Norge 1914-1970 / Sonja Hagemann. - Oslo : Aschehoug,
  1974. - 327 s. : ill.
 • Den norske barnelitteraturen gjennom 200 år : lesebøker, barneblad,
  bøker, tegneserier
  / Tordis Ørjasæter ... [et al.]. - Oslo : Cappelen,
  1981. - 365 s. : ill.

Svensk børnelitteraturhistorie

 • Bergstrand, Ulla
  En bilderbokshistoria : svenska bilderböcker 1900-1930 / Ulla Bergstrand
  . - Stockholm : Bonniers Junior Förlag AB, 1993. - 228 s. : ill.. -
  (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 44)
 • Furulund, Lars
  Barnlitteraturen : historik, kommentarer, texturval / Lars Furulund &
  Mary Ørvig. - 4. helt omarb. uppl.. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1990.
  - 445 s. : ill.. - (Ord och bilder för barn och ungdom ; 1)
 • Furulund, Lars
  Utblick över barn- och ungdomslitteraturen : debatt och analys / Lars
  Furuland & Mary Ørvig. - Stockh. : Rabén & Sjögren, 1986. - 469 s. :
  ill.. - (Ord och bilder för barn och ungdom ; 2)
 • Furuland, Lars
  Ungdomslitteraturen : historik, kommentarer, texturval / Lars Furuland,
  Mary Ørvig og Sonja Svensson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1994. -
  (Ord och bilder för barn och ungdom ; 3)
 • Helsing, Lennart
  Tankar om barnlitteraturen. - [Ny udg.]. - Malmö : Rabén & Sjögren,
  1963. - 156 s.. - (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet ; 67)
 • Klingberg, Göte
  Barn- och ungdomslitteraturen. - Stockholm : Natur och Kultur, 1970,
  cop. 1967. - 328 s. : ill.. - (Natur och kultur. B)
  Omarbetad och utvidgad upplaga av Barn- och ungdomsboken förr och nu
 • Klingberg, Göte
  Den tidiga barnboken i Sverige : litterära strömningar, marknad,
  bildproduktion.
  - Stockholm : Natur och Kultur, 1998. - 240 s. : ill.. -
  (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 64)
 • Zweigbergk, Eva von
  Barnboken i Sverige 1750-1950. - Stockholm : Rabén & Sjögren, cop. 1965.
  - 520 s. : ill.

Tysk børnelitteraturhistorie


 • Deutsch-jüdische Kinder- und Jugendliteratur : ein literaturgeschichtlich
  er Grundriß
  / Annegret Völpel und Zohar Shavit. In Zusammenarbeit mit
  Ran HaCohen. - Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2002. - XII, 465 S. : Ill.
  ; 24 cm. - (Kompendien zur jüdischen Kinderkultur)
 • Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur / hrsg. von Reiner
  Wild ; unter Mitarbeit von Otto Brunken...[et al]. - Stuttgart :
  Metzler, 1990. - 476 s. : ill.
 • Kinder- und Jugendliteratur / Isa Schikorsky. - Köln : Dumont, 2003. -
  192 sider : ill.. - (Schnellkurs)
  (Børnelitteraturens historie i Tyskland, gennemgås i kort form fra 1450
  til 2002)
 • Klotz, Aiga
  Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840-1950 : Gesamtverzeichnis
  der Veröffentlichungen in deutscher Sprache
  / Aiga Klotz. - Stuttgart :
  Metzler, 1990-2000. - (Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte ;
  11-15)
  • Bd. 1 : (A-F). - 1990
  • Bd. 2 : (G-K). - 1992
  • Bd. 3 : (L-Q). - 1994
  • Bd. 4 : (R-S). - 1996
  • Bd. 5 : (T-Z). - 1999
  • Bd. 6 : Register - Teil 1. - 2000
  • Bd. 6 : Register. - Teil 2. - 2000
 • Brüggemann, Theodor
  Keinen Groschen für einen Orbis pictus : ausgewählte Studien zur Kinder-
  und Jugendliteratur vom 16. bis 20.
  Jahrhundert / Theodor Brüggemann ;
  Hrsg. und eingel. von Reinhard Stach. - Osnabrück : Wenner, 2001. - 317
  s. : Ill.
 • Zwischen Trümmern und Wohlstand : Literatur der Jugend 1945-1960 / hrsg.
  und eingeleitet von Klaus Doderer ; [erarbeitet von Martin Husson... [et
  al.]] ; mit 175 Abbildungen. - Weinheim : Beltz, 1988. - 660 s. : ill.
 • Dahrendorf, Malte
  Kinder- und Jugendliteratur im bürgerlichen Zeitalter : Beiträge zu
  ihrer Geschichte, Kritik und Didaktik
  / Malte Dahrendorf. -
  Königstein/Ts. : Scriptor, 1980. - 336 s.. - (Scriptor-Taschenbücher ; S
  146. Literatur + Sprache + Didaktik)
 • Das Bilderbuch : Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in
  Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart
  / hrsg. von Klaus Doderer
  Helmut Müller. - 1. Aufl.. - Weinheim : Beltz, 1973. - 542 s. : ill.