Aarhus Universitets segl

Billedbøger

Litteratur om billedbøger

Forskellige indgangsvinkler til billedbogen:

Børnebilledbogen - indblik & udsyn / red. Kirsten Bystrup ... [et al.]. - Aalborg : Forening for Boghaandværk : 2009. - 278 sider : ill. i farver. - (Bogvennen ; 2008-2009)

Christensen, Nina (1968-) : Den danske billedbog 1950-1999 : teori, analyse, historie. Roskilde Universitetsforlag, 2003
Lettere omarbejdet version af ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2001

Druker, Elina: Modernismens bilder : den moderna bilderboken i Norden / ElinaDruker. - Stockholm : Makadam, 2008. - 248 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 103)
Abstract
Disputats: Stockholms universitet, 2008

Mjør, Ingeborg
Høgtlesar, barn, bildebok : vegar til meining og tekst - Kristiansand : Universitetet i Agder, 2009. - 259 s. : ill.. - (Doktoravhandlingar ved Universitetet i Agder ; 19)

Mørch-Hansen, Anne (red.): Billedbøger og børns billeder. Høst & Søn, København 2000

Postmodern picturebooks : play, parody, and self-referentiality / edited by Lawrence R. Sipe and Sylvia Pantaleo. - New York : Routledge, 2008. - 268 s. : ill.. - (Routledge research in education ; 16)

Thiele, Jens: Das Bilderbuch. Ästhetik. Teorie. Analyse. Didaktik. Rezeption. Insensee Verlag 2000
(Som titlen angiver, behandler Thiele en lang række aspekter af billedbogen bl.a. dens nyere historie i forhold til kunsthistorien, æstetik, teori og forskellige analysemetoder. De forskellige afsnit kan læses uafhængigt af hinanden.)

Værker om forfattere og illustratorer :

Leksikalske oplysninger:

Leksikon for børnelitteratur / Kari Sønsthagen & Torben Weinreich. -[Frederiksberg] : Branner og Korch, 2003. - 552 sider : ill.
Ca. 1500 artikler om bl.a. forfattere, illustratorer, institutioner og fagterminologi

Om danske illustratorer:

Bystrup, Kirsten: Bolsjedyret skal kunne gå - eller skal det? : den danske billedbog 1940-2000 : et personligt overblik. In Billedbøger & børns billeder / red. af Anne Mørch-Hansen. Høst. 2000

Bystrup, Kirsten og Lise Lotte Larsen: De tegner for børn. Portrætter af 12 danske børnebogsillustratorer. Dansk BiblioteksCenter 1994
(Interviews med illustratorer bl.a. Jon Ranheimsæter, Lilian Brøgger, Jan Mogensen)

Sønsthagen, Kari: Billedbøger i en billedtid. In Anne Mørch-Hansen (red.) : Mangfoldighedens veje. Temaer og tendenser i 90?ernes danske børne- og ungdomslitteratur. Høst & Søn 1997, s. 96-113
(Om nogle af 90?ernes billedbøger med vægt på det nye i illustratorernes arbejde)

Tegnerens værksted 1- 2. DR Multimedie 1999
(Video med interviews med tegnere og illustratorer. I nr. 2 fortæller Simon Bang, Pernille Kløvedal Helweg, Dorte Karrebæk og Bente Olesen Nystrøm om deres arbejde. Kan lånes gennem DPB)

Om danske børnebogsforfattere:

Larsen, Steffen: Vilde veje. Om 21 danske forfattere der skriver for unge. Høst & Søn 1995

Mørch-Hansen, Anne: Forfattere fortæller. 10 essays om at skrive børne- og ungdomslitteratur. Høst & Søn 1995
(Forfattere skriver om deres arbejde, heriblandt Kim Fupz Aakeson, Kåre Bluitgen, Bodil Bredsdorff og Louis Jensen, men ikke specielt om billedbogstekster)

Rasmussen, Bent: 53 danske børnebogsforfattere. Gyldendal 1986(Relativt kort omtale af en lang række forfattere og illustratorer bl.a. Jørgen Liljensøe, Svend Otto S., Ib Spang Olsen)

Tysk eksempel på biografisk indgangsvinkel til billedbøger/illustration:

Tabbert:, Reinbert: Von der Kindergeschichte zur Künstlergeschichte. In Jens Thiele: Das Bilderbuch. Ästhetik. Teorie. Analyse. Didaktik. Rezeption. Insensee Verlag 2000, s. 93-103
(Tabbert tager udgangspunkt i sin korrespondance med Binette Schröder mens hun arbejder på Laura, og beskriver derigennem meget grundigt illustratorens arbejdsproces)

Billedbogens historie:
Glistrup, Eva: Fra stilstand til højkonjuktur. Billedbøger og illustrationer 1960-1990. In Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup (red.): Dansk børnelitteratur historie. Høst & Søn 1992

Simonsen, Inger: Den danske Børnebog i det 19. Aarhundrede. Nyt Nordisk Forlag 1942

Stybe, Vibeke: Fra billedark til billedbog. Den illustrerede børnebog i Danmark indtil 1950. Nyt Nordisk Forlag 1983
(Det eneste samlede oversigtsværk omkring billedbogens historie i Danmark frem til 1950)

Stybe, Vibeke: En verden fuld af billeder. In Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup(red.): Dansk børnelitteratur historie. Høst & Søn 1992, s. 35-68

Analyse af billedbøger:

Forskellige indgangsvinkler:

Christensen, Nina: Billedbogen som genre og analyseobjekt. In Nedslag i børnelitteraturen 1. Roskilde Universitetsforlag 2000, s. 7-36
(I artiklen præsenteres og diskuteres fire opfattelser af billedbogen: billedbogen som kunst, som pædagogik, som ideologi og som semiotisk udtryk. Forskellige definitioner på billedbogen diskuteres)

Fridell, Lena (red.): Børnebogens billeder. Carlsen 1977
(Dansk udg. af den svenske Bilden i barnboken med forskellige artikler omkring læsning af billedbøger og billedbogsanalyse)

Analyse overordnet på kunsthistorisk baggrund:

Rhedin, Ulla: Bilderboken. På väg mot en teori. Alfabeta 1992
(Ulla Rhedins doktorafhandling er det første forsøg i Skandinavien på at skabe et teoriapparat for arbejde med billedbøger på en tværfaglig baggrund)

Wang Hansen, André: Billedbøger. En debatbog om billedet bogen og barnet. Århus Universitetsforlag 1989
(Wang Hansen diskuterer en række billedbøger især med henblik på diskussion af vurdering af billedbøger og med inddragelse af børns læsning af billeder)

Analyse på litteraturvidenskabelig baggrund:

Children reading pictures : interpreting visual texts / Morag Styles and Evelyn Arizpe ; with contributions from Helen Bromley, Kathy Coulthard and Kate Rabey, Routledge/Falmer, 2003

Hallberg, Kristin: Pedagogik som poetik. Den moderne barnelitteraturens berättande. In Anne Banér (red.): Konsten att berätta för barn. Centrum för barnkulturforskning 1996, s. 83-101(Hallberg diskuterer billedbogens karakteristika især på tekstens område)

Hallberg, Kristin: Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen. In Tidskrift för litteraturvetenskap 1982, nr. 3-4, s. 163-168
(I denne artikel introducerer Hallberg det centrale begreb 'ikonotext' og taler for, at billedbogen behandles på en litteraturvidenskabelig baggrund)

Hallberg, Kristin: Bilderbokens berättande strategier. In Dansk, nr. 2, sept. 2000 s. 43-52
(Om forskellige illustratorers valg af illustrationer til den samme historie, og analyser ud fra begrebet 'ikonotext')

Mod forventning : analyser af nyere børne- og ungdomslitteratur / Nina Christensen, Bodil Kampp, Anna Karlskov Skyggebjerg. LR Uddannelse, 2004.

Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar. Studentlitteratur 2000 (Beregnet til undervisningsbrug på seminarier og universiteter. Nikolajeva gennemgår centrale aspekter af analyse af billedbøger: fortællerstemme i teksten i forhold til synsvinkel i billeder, miljøskildring, personskildring, forløbsstruktur m.m., altsammen med udgangspunkt i forholdet mellem tekst og billeder)

Nodelman, Perry: Words about Pictures. The Narrative art of Children?s Picture Books. University of Georgia Press 1988
(Grundig undersøgelse af forskellige aspekter af billedbogen på semiotisk grundlag)

Nodelman, Perry: Decoding the Images: Illustration and Picture books. In Peter Hunt (red.): Understanding Children?s Literature. Routledge 1999, s. 69-80

Reinholdt Hansen, Stine: Billeder at læse med : om billedromanen som ny genre. In Børnelitteratur i tiden : om danske børne- og ungdomsbøger i 2000'erne / red. af Anne Mørch-Hansen og Jana Pohl, Høst, 2006

Stephens, John: Language and Ideology in Children?s Fiction. Longman 1992.
(Heri kap. 5 om billedbøger. Stephens interesserer sig primært for, hvorledes sprog og billeder skaber forskellige subjektpositioner og identifikationsmuligheder for barnet)

Reception af billedbøger - børn og voksne?

Amundsen, Heidi Bakkeli: I hvilken bås? Om den moderne bildebokas doble stemme. Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø 1998
(Undersøgelse på litteraturvidenskabelig baggrund af billedbogens implicitte læser, og af hvordan man kan argumentere for, at billedbøger både henvender sig til børn og voksne)

Amundsen, Heidi Bakkeli: Den moderne bildebokas doble stemme. In Norsklæreren nr. 4, 1999, s. 26-30
(Diskussion af hvorvidt billedbøger henvender sig både til børn og voksne, med udgangspunkt i analyse af nyere norske billedbøger)

Rhedin, Ulla: Det konsekventa barnperspektivet i barnlitteraturen. In Ulf Palmenfelt (red.): Bardomens kulturalisering. Barnkulturforskning i Norden 1, Åbo 1999, s. 93-107(Diskussion af om billedbøger i dag i stigende grad kan karakteriseres ved at have en konsekvent barnesynsvinkel)

Rhedin, Ulla: På rejse i barndommen. Om billedbøger for børn og voksne. In Anne Mørch-Hansen (red.): Billedbøger og børns billeder. Høst & Søn 2000

Scott, Carole: Dual Audience in Picturebooks. In Sandra L. Beckett (red.): Transcending Boundaries. Writing for a Dual Audience of Children and Adults. Garland Publishing 1999, s. 99-109
(Undersøgelse af hvem billedbøger henvender sig til børn eller voksne? og af hvordan man kan undersøge det i billedbøger)

Formidling af billedbøger:

I institutioner

Bruun, Birthe m.fl.: Lyst til at læse- et tværfagligt projekt med børnehavebørn i Vejen Kommune. Vejen 2000
(Beskrivelse af samarbejde mellem bibliotek, børnehave og læsekonsulent, mhp. at stimulere børns læselyst. Hæfte + video, fås gennem Vejen Bibliotek tlf. 75 36 20 33)

Eskebæk Larsen, Marianne: Højtlæsningens ABC. En undersøgelse af pædagogers litteraturopfattelse og læsevaner. In Nedslag i børnelitteraturforskningen 9, Roskilde Universitetsforlag, 2008. Center for Børnelitteraturs skriftserie)

Eskebæk Larsen, Marianne: Litteratur og læreplaner : en diskussion af børnelitteraurens placering i pædagogiske læreplaner i dagtilbud. In Nedslag i børnelitteraturforskningen 7, Roskilde Universitetsforlag, 2006.- (Center for Børnelitteraturs skriftserie)

Den levende bog : rapportering og evaluerende undersøgelse / Marianne Eskebæk Larsen, Lena Basse, Caroline Sehested, Center for Børnelitteratur, 2008.
Der sættes fokus på 3-4 årige børns møde med bøger i hjemmet og i daginstitutionen via et samarbejde mellem familier, pædagoger og bibliotek

Sehested, Caroline: Pædagogens grundbog om børnelitteratur, Høst, 2009

I folkeskolen:

Doonan, Jane: Looking at Pictures in Picture Books. Thimble Press, Stroud Gloucester 1993
(Primært henvendt til lærere, anvisninger på hvorledes man kan bruge billedbogen i undervisning)

Doonan, Jane: Stimmen im Park und Stimmen im Schulzimmer. Rezeptionsbezogene Analyse von Anthony Brownes 'Stimmen im Park'. In Jens Thiele: Das Bilderbuch. Ästhetik. Teorie. Analyse. Didaktik. Rezeption. Insensee Verlag 2000, s. 142-156
(Beskrivelse af hvorledes Doonan arbejder med tre elever omkring en bog af Anthony Browne. S. 155- 156 liste over de spørgsmål hun stiller børnene)

Raahauge, Jens: Billedbogens univers : en idébog. Ibis 1987.(Primært om brug af billedbøger i undervisningen)

Samuelsen, Arne Marius: Billedboken : en glede og utfordring også for voksne. Pedagogisk Forum 1995
(Forslag til hvorledes man kan arbejde med nutidens (norske) billedbøger i undervisningen)

Nyeste udgivelser indenfor området: Spørg Marie Frederiksen, bibliotekar ved Center for Børnelitteratur. hmfr@kb.dk