Aarhus Universitets segl

Skabe på AU Library

Lån et skab på biblioteket

Du har mulighed for at låne et skab på mange af AU Library's biblioteker. Hvordan du får adgang til og låner skabene varierer fra bibliotek til bibliotek.


Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

 • Antal: 100 store og 140 små skabe. Der kan lånes ét skab pr. person.
 • Lånetid: højst ét semester. Husk at tømme dit skab efter semesterets afslutning.
 • Placering: i Tænkepausen i kælderen.
 • Vejledning: Du låser skabene med en selvvalgt kode - en nærmere vejledning finder du ved skabene.
 • Note: tømning og frigvelse af skabene sker ved semesterets afslutning.

Bartholins Allé

 • Antal: 200 taskeskabe med nøgle, som du kan låne gratis.
 • Lånetid: 
  • De røde skabe: udlånes i 2 måneder.
  • De hvide, blå og gule skabe: udlånes i 6 måneder.
 • Placering:
  • De røde, hvide, blå og gule skabe: bygning 1351/etage 1.
 • Vejledning:
  • Lån af skabe foregår i bibliotekssystemet og forudsætter, at du er oprettet som låner.
   Skabene administreres af biblioteket, så udlån og aflevering foretages af personalet i Informationen.
   Lån af skabe kan ikke forlænges, og det er ikke muligt at reservere skabe.
  • Dit lån af skab fremgår af din lånerstatus. Hvis afleveringsdatoen overskrides, tømmes skabet og evt. biblioteksbøger afleveres. Indholdet af skabe, der ikke er tømt, opbevares i 6 mdr. og kan afhentes ved henvendelse i Informationen.
  • Når du låner et skab med nøgle, er betingelserne for at låne skabet de samme, som når du låner en bog. Det betyder, at hvis du mister nøglen, er du forpligtet til at betale for omkostningerne til en låsesmed (ny lås samt nøgle).
  • Det er ikke tilladt at opbevare fødevarer i skabene.

Emdrup

 • Antal: 160 skabe.
 • Lånetid: Skabe kan lånes i 6 måneder. De kan ikke fornyes online, men kun ved henvendelse i bibliotekets skranke i Emdrup
 • Placering: Skabene er placeret i kælderen i det døgnåbne område.
 • Vejledning:
 • Skabe udlånes kun til studerende på DPU, København, og man kan kun låne ét skab ad gangen.
 • Du kan selv bestille og/eller reservere skabe eller henvende dig i informationsskranken for at høre om der er ledige skabe.
 • Har du reserveret får du besked, når der bliver et ledigt skab, hvorefter du afhenter nøglen i informationsskranken.
 • Fornyelse af skabe er kun muligt, hvis der ikke er nogle andre reserveringer på skabe.
 • Hvis du mister nøglen til dit skab, skal du erstatte den. Det koster 300 kr. Hvis du afleverer nøglen for sent, følges bibliotekets gebyrregler for forsent afleverede materialer, jf. bibliotekets Reglement. Det er dit ansvar at aflevere nøglen til tiden. Der udsendes reminder.
 • Materiale fra bibliotekets samlinger SKAL være udlånt til dig, inden du lægger det i skabet. Du vil blive udelukket fra at låne skabe på biblioteket, hvis denne regel ikke overholdes! Biblioteket påtager sig ikke noget ansvar for materialer, værdier o.a. i skabene. Ved misligholdelse af lånereglerne forbeholder biblioteket sig ret til at tømme skabene.
 • Det er ikke tilladt at opbevare fødevarer i skabene. Det kan du gøre i brugerkøkkenet.

Fuglesangs Allé


Kasernen

 • Antal: 18 skabe (bokse)
 • Lånetid: Du kan låne boksene på daglig basis
 • Placering: Bygning 1582. Boksene er placeret i vindfanget, når du kommer ind på biblioteket
 • Vejledning: I de enkelte bokse sidder nøglen med en nøglering, som du kan benytte, når du er på biblioteket. Du kan ikke reservere boksene

Andre bokse

 • Antal 2 x 12 skabe (bokse)
 • Lånetid: Du kan låne nøgle til boks på biblioteket via bibliotekssystemet - på månedsbasis
 • Placering: Bygning 1581. Boksene er placeret i nabobygningen til biblioteket i lokale 217 (til brug for alle studerende) og lokale 311 + 319 (til brug for specialeskrivende)

Moesgaard

 • Antal: 33
 • Lånetid: ingen tidsbegræning.
 • Placering: Skabene er placeret i bygning 4230 i lokale 118.
 • Vejledning: Skabene kan benyttes såfremt de er ledige - der er tale om først til mølle princippet. Skabene er med møntindkast.

Nobelparken

 • Antal: 500+ 
 • Lånetid: ubegrænset. 
 • Placering: biblioteket og i bygning 1482 og 1483.
 • Vejledning: skabene administreres af Arts Bygningsservice.

Sundhedsvidenskab

 • Antal: Der er opstillet et antal skabe i Victor Albeck bygningen, som administreres af Medicinerrådet.
 • Lånetid: ét semester.
 • Placering: Victor Albeck bygningen på 3. sal.
 • Vejledning: Skabene administreres af Medicinerrådet, og ikke af AU Library - læs mere om skabene og hvordan du får adgang til et.